Browsing by Author Vũ, Văn Dụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02219.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Văn Dụng (2009)

  • Phân tích các quan điểm hiện đại về dạy và học. Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy các ứng dụng kĩ thuật của vật lí và dạy học dự án sao cho đáp ứng được những đòi hỏi về mặt phương pháp luận của việc xây dựng kiến thức khoa học. Tiến hành nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo liên quan đến phần máy điện thuộc chương “Dòng điện xoay chiều’’ trong chương trình Vật lý phổ thông, làm rõ những khó khăn mà học sinh gặp phải khi học phần này. Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện thuộc chương “Dòng điện xoay chiều’’ ở sách giáo khoa Vật lí lớp 12 trung học phổ thông và tiến hành thực nghiệm để đành giá tính khả thi của việc “Dạy học ...

Browsing by Author Vũ, Văn Dụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02219.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Văn Dụng (2009)

  • Phân tích các quan điểm hiện đại về dạy và học. Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy các ứng dụng kĩ thuật của vật lí và dạy học dự án sao cho đáp ứng được những đòi hỏi về mặt phương pháp luận của việc xây dựng kiến thức khoa học. Tiến hành nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo liên quan đến phần máy điện thuộc chương “Dòng điện xoay chiều’’ trong chương trình Vật lý phổ thông, làm rõ những khó khăn mà học sinh gặp phải khi học phần này. Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện thuộc chương “Dòng điện xoay chiều’’ ở sách giáo khoa Vật lí lớp 12 trung học phổ thông và tiến hành thực nghiệm để đành giá tính khả thi của việc “Dạy học ...