Browsing by Author Vũ, Văn Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 01050001498_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Lan Anh;  Advisor: Vũ, Văn Mạnh; Nguyễn, Phương (2013)

 • Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Đất hiếm là một loại khoáng sản đặc biệt, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Ở Việt Nam, tiềm năng trữ lượng đất hiếm được đánh giá có trữ lượng 9,5 triệu tấn oxyt đất hiếm (trữ lượng tài nguyên) phân bố chủ yếu ở miền Tây Bắc. Hiện nay nhiều mỏ đất hiếm đã và đang được thăm dò. Tuy nhiên, việc thăm dò, khai thác khoáng sản đất hiếm đã gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và con người

 • DT_00333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Lưu, Minh Loan; Phạm, Ngọc Hồ; Vũ, Văn Mạnh (2003)

 • Nghiên cứu, phân tích thành phần cơ bản của nước thải bệnh viện. Tìm hiểu các quy trình xử lý nước thải trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm nước từ các bệnh viện tuyến huyện. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại chất hấp phụ tự nhiên cho quá trình sử lý nước thải bệnh viện.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tính toán giá thành từ hệ thống thiết bị đã xây dựng và tư vấn về thiết bị ( nếu cần)

 • DT_00274.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Lê, Văn Khoa; Lê, Đức; Nguyễn, Quốc Việt; Vũ, Văn Mạnh; Trần, Hồng Côn; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Viet Anh; Duong, Ngoc Bach; Do, Manh Dung; Phạm, Thi Thu Hà; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Quang Huy; Phan, Mai Linh (2004)

 • Thiết lập các công thức đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu riêng lẻ và tổng hợp; Mô hình hoá các chỉ số đặc trưng cho chất lượng môi trường; Thiết lập quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và tổng hợp; Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước tỉnh Hoà Bình theo chỉ số tương đối và tổng hợp dựa trên số liệu điều tra khảo sát, đo đạc thực địa trên phạm vi tỉnh Hoà Bình vào mùa mưa và mùa khô năm 2003; Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà BÌnh năm 200

 • Nghiên cứu dự báo xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen vùng ven biển Nam Định bằng phương pháp phần tử hữu hạn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hường; Trịnh, Hoài Thu; Trần, Thị Lệ Hằng; Vũ, Văn Mạnh (2016)

 • Nước dưới đất được coi là nguồn nước sạch, là nguồn cấp cho sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp cho đa số các huyện của tỉnh Nam Định. Tuy nhiên việc khai thác nước dưới đất như hiện nay làm cho quá trình xâm nhập mặn diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn. Hiện tại, tỉ lệ diện tích nhiễm mặn tầng chứa nước đã lên đến gần 50% ở tầng Pleistocen và hầu như toàn bộ tầng Holocen dưới. Bằng cách sử dụng mô hình phần tử hữu hạn, đề tài đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá các phương án khai thác nước dưới đất khác nhau với lưu lượng các lỗ khoan khai thác tăng dần theo thời gian để đáp ứng nhu cầu cấp nước theo tốc độ tăng dân số đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở phương án 1 (PA1), diện tích đới...

 • DT_00114.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Phạm, Việt Anh; Vũ, Văn Mạnh; Đồng, Kim Loan (2002)

 • Các kết quả nghiên cứu có thể triển khai áp dụng trong việc đánh giá, dự báo chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn xung quanh các tuyến đường giao thông vận tải trên phạm vi cả nước Đề tài đề cập vấn đề xác định vị trí và phân chia các tuyến đường trên quốc lộ 10 để khảo sát. Qua đó thiết lập các công thức tính toán và dự báo nhằm phân tích và xử lý số liệu đầu vào của chương trình tính toán Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Dự báo sự lan truyền các chất ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải gây ra trên tuyến đường quốc lộ 10 ĐHKHTN Khoa Địa lý

 • 01050000760.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Phúc;  Advisor: Vũ, Văn Mạnh (2012)

 • Tổng quan : Hoạt động quan trắc môi trường ; Mạng lưới quan trắc môi trường; Tổng quan vê ̀ bui PM 10; Tổng quan về địa bàn nghiên cứu. Tiến hành Xây dựng mạng lưới quan trắc bụi PM10 tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu: Thiết lập mạng lưới quan trắc sơ bộ ; Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bui PM10 trong môi trường không khí tỉnh Vĩnh Phúc. Xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng bụi PM10 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 • 01050002816-Luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Đỗ, Hữu Tuấn; Vũ, Văn Mạnh (2015)

 • Phần diện tích mặt đất giới hạn bởi đường phân thủy, trên đó nước chảy vào một con sông hay một hệ thống sông nào đó gọi là lưu vực. Phần diện tích từ đó nước mặt và nước ngầm tập trung vào một hệ thống được gọi là diện tích tập trung nước của hệ thống sông. Theo Luật Tài nguyên nước năm 1998: LVS là vùng địa lý mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông. Phần mặt đất bao gồm tất cả những vật tự nhiên và nhân tạo có trên đó và cung cấp nguồn nước nuôi dưỡng cho hệ thống sông hay một con sông riêng biệt gọi là lưu vực của hệ thống sông hoặc là LVS. Lưu vực của mỗi con sông bao gồm phần thu nƣớc bề mặt và phần thu nước ngầm. Phần thu nước ...

Browsing by Author Vũ, Văn Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 01050001498_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Lan Anh;  Advisor: Vũ, Văn Mạnh; Nguyễn, Phương (2013)

 • Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Đất hiếm là một loại khoáng sản đặc biệt, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Ở Việt Nam, tiềm năng trữ lượng đất hiếm được đánh giá có trữ lượng 9,5 triệu tấn oxyt đất hiếm (trữ lượng tài nguyên) phân bố chủ yếu ở miền Tây Bắc. Hiện nay nhiều mỏ đất hiếm đã và đang được thăm dò. Tuy nhiên, việc thăm dò, khai thác khoáng sản đất hiếm đã gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và con người

 • DT_00333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Lưu, Minh Loan; Phạm, Ngọc Hồ; Vũ, Văn Mạnh (2003)

 • Nghiên cứu, phân tích thành phần cơ bản của nước thải bệnh viện. Tìm hiểu các quy trình xử lý nước thải trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm nước từ các bệnh viện tuyến huyện. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại chất hấp phụ tự nhiên cho quá trình sử lý nước thải bệnh viện.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tính toán giá thành từ hệ thống thiết bị đã xây dựng và tư vấn về thiết bị ( nếu cần)

 • DT_00274.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Lê, Văn Khoa; Lê, Đức; Nguyễn, Quốc Việt; Vũ, Văn Mạnh; Trần, Hồng Côn; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Viet Anh; Duong, Ngoc Bach; Do, Manh Dung; Phạm, Thi Thu Hà; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Quang Huy; Phan, Mai Linh (2004)

 • Thiết lập các công thức đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu riêng lẻ và tổng hợp; Mô hình hoá các chỉ số đặc trưng cho chất lượng môi trường; Thiết lập quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và tổng hợp; Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước tỉnh Hoà Bình theo chỉ số tương đối và tổng hợp dựa trên số liệu điều tra khảo sát, đo đạc thực địa trên phạm vi tỉnh Hoà Bình vào mùa mưa và mùa khô năm 2003; Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà BÌnh năm 200

 • Nghiên cứu dự báo xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen vùng ven biển Nam Định bằng phương pháp phần tử hữu hạn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hường; Trịnh, Hoài Thu; Trần, Thị Lệ Hằng; Vũ, Văn Mạnh (2016)

 • Nước dưới đất được coi là nguồn nước sạch, là nguồn cấp cho sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp cho đa số các huyện của tỉnh Nam Định. Tuy nhiên việc khai thác nước dưới đất như hiện nay làm cho quá trình xâm nhập mặn diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn. Hiện tại, tỉ lệ diện tích nhiễm mặn tầng chứa nước đã lên đến gần 50% ở tầng Pleistocen và hầu như toàn bộ tầng Holocen dưới. Bằng cách sử dụng mô hình phần tử hữu hạn, đề tài đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá các phương án khai thác nước dưới đất khác nhau với lưu lượng các lỗ khoan khai thác tăng dần theo thời gian để đáp ứng nhu cầu cấp nước theo tốc độ tăng dân số đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở phương án 1 (PA1), diện tích đới...

 • DT_00114.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Phạm, Việt Anh; Vũ, Văn Mạnh; Đồng, Kim Loan (2002)

 • Các kết quả nghiên cứu có thể triển khai áp dụng trong việc đánh giá, dự báo chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn xung quanh các tuyến đường giao thông vận tải trên phạm vi cả nước Đề tài đề cập vấn đề xác định vị trí và phân chia các tuyến đường trên quốc lộ 10 để khảo sát. Qua đó thiết lập các công thức tính toán và dự báo nhằm phân tích và xử lý số liệu đầu vào của chương trình tính toán Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Dự báo sự lan truyền các chất ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải gây ra trên tuyến đường quốc lộ 10 ĐHKHTN Khoa Địa lý

 • 01050000760.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Phúc;  Advisor: Vũ, Văn Mạnh (2012)

 • Tổng quan : Hoạt động quan trắc môi trường ; Mạng lưới quan trắc môi trường; Tổng quan vê ̀ bui PM 10; Tổng quan về địa bàn nghiên cứu. Tiến hành Xây dựng mạng lưới quan trắc bụi PM10 tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu: Thiết lập mạng lưới quan trắc sơ bộ ; Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bui PM10 trong môi trường không khí tỉnh Vĩnh Phúc. Xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng bụi PM10 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 • 01050002816-Luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Đỗ, Hữu Tuấn; Vũ, Văn Mạnh (2015)

 • Phần diện tích mặt đất giới hạn bởi đường phân thủy, trên đó nước chảy vào một con sông hay một hệ thống sông nào đó gọi là lưu vực. Phần diện tích từ đó nước mặt và nước ngầm tập trung vào một hệ thống được gọi là diện tích tập trung nước của hệ thống sông. Theo Luật Tài nguyên nước năm 1998: LVS là vùng địa lý mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông. Phần mặt đất bao gồm tất cả những vật tự nhiên và nhân tạo có trên đó và cung cấp nguồn nước nuôi dưỡng cho hệ thống sông hay một con sông riêng biệt gọi là lưu vực của hệ thống sông hoặc là LVS. Lưu vực của mỗi con sông bao gồm phần thu nƣớc bề mặt và phần thu nước ngầm. Phần thu nước ...