Browsing by Author Yang, Dong Mei (Dương Đông Mị)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005703.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Yang, Dong Mei (Dương Đông Mị);  Advisor: Bùi, Thị Bích Lan (2019)

  • Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu một cách có hệ thống về dân ca của người Nùng ở Việt Nam và người Choang ởTrung Quốc, tìm ra sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của loại hình văn hóa này ở mỗi quốc gia, đồng thời, góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Browsing by Author Yang, Dong Mei (Dương Đông Mị)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005703.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Yang, Dong Mei (Dương Đông Mị);  Advisor: Bùi, Thị Bích Lan (2019)

  • Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu một cách có hệ thống về dân ca của người Nùng ở Việt Nam và người Choang ởTrung Quốc, tìm ra sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của loại hình văn hóa này ở mỗi quốc gia, đồng thời, góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc