Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 106905
 • NN_HQ_00065.pdf.jpg
 • Giáo trình


 • Authors: Cho, Hang Rok ; Lee, Mi Hye ; Lê, Đăng Hoan ; Lê, Thị Thu Giang ; Đỗ, Ngọc Luyến ; Nguyễn, Thị Hương Sen (0)

 • Cuốn sách này có mục tiêu nhằm nâng cao năng lực giao tiếp tổng hợp cho người Việt học tiếng Hàn. Giúp cho người học có thể sử dụng thành thạo về ngữ pháp cách biểu hiện hay nắm được từ vựng theo chù đề ở trình độ trung cấp, luyện được các bài tập ứng dụng với các hoạt động đa dạng, hiểu biết được vể văn hoá Hàn Quốc cần thiết trong các tình huống giao tiếp. Theo đó, cuốn sách này đã được biên soạn để có thể sử dụng một cách hiệu quả trong các trường đại học của Việt Nam trên cơ sở những kinh nghiệm được tích lũy cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc biên soạn giáo trình tiếng Hàn đang được nghiên cứu ở Hàn Quốc hay trên thế giới trong thời gian qua, kết hợp với việc tha...

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Trần Huân (1)

 • " Trước khi nới về vạn vật học, ta cũng nên nói qua về hai bộ môn khoa học khảo về sự sống và về sinh chất (lamatière vivante). Hai môn này hiện giờ rất bành trướng và đều bắt đầu từ thế kỷ thứ 20. Đó là " sinh hóa học" (Biochimie) và sinh vật lý học (Biophysique). .."

 • DT_00273.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Việt Hà; Lê, Quang Hiếu (2)

 • Tìm hiểu khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc ứng dụng E-learning trong môi trường đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ nói riêng, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các truờng đại học trong nước nói chung. Nghiên cứu xây dựng các bài giảng điện tử, phát triển hệ thống Website môn học. Thí điểm tạo ra và sử dụng trang Web cho một số môn học kết hợp với lên lớp truyền th

 • ACQUISITION COMPLETION OR ABANDONMENT.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Doan, Thu Trang (2)

 • This paper explores the effect of revealed comparative advantage in the M&A pre- integration process. Revealed comparative advantage reflects the advantage of a particular industry in trade compared to other industries. It is measured by the share of a sector’s exports in the overall country-wide exports, compared to the share of that sector’s exports in the total exports of a group of countries. In this study, we examine whether revealed comparative advantage could determine the completion likelihood of an M&A deal and the duration of M&A pre-integration process. A binary logistic regression model and a multiple regression model were performed with a sample of 260 ...

 • 2067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thuấn (2)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá hoạt động quản lý của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở (THCS): giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài; nêu lên cơ sở khoa học về xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý của hiệu trưởng các trường THCS (phương pháp, vai trò, chức năng, yêu cầu về đánh giá). Khái quát về giáo dục đào tạo của các trường THCS tại thành phố Hải Phòng (đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh; cơ sở vật chất, các tổ chức liên quan đến công tác quản lý của Hiệu trưởng trường THCS). Nghiên cứu và đánh giá chung về hoạt động quản lý của Hiệu trưởng trường THCS tại Hải Phòng. Đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể về công tác...

 • 01050001290.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Tình;  Advisor: Nguyễn, Viết Thi; Hoàng, Ngọc Quang (201)

 • Nghiên cứu tổng quan về đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn liên quan đến vấn đền ngập lụt. Thu thập số liệu địa hình, mặt cắt, khí tượng, thủy văn, và hải văn trên lưu vực. Thống kê được số liệu về độ sâu ngập tại 407 điểm điều tra vết lũ trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn ứng với trận lũ cuối tháng IX đầu tháng X năm 2009. Sử dụng chuỗi số liệu lưu lượng lớn nhất từ năm 1977 đến năm 2010 để xây dựng đường tần suất lưu lượng dòng chảy lớn nhất tại 2 trạm Thủy văn Thành Mỹ và trạm Thủy văn Nông Sơn theo phân phối PIII. từ các đường tần suất tiến hành xây dựng các tần suất thiết kế 1%, 5% và 10%. Tổng quan được các phương pháp thành lập bản đồ nói chu...

 • 02050000773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn,1956- (201)

 • Trên cơ sở nghiên cứu đối chiếu và chuyển dịch các biểu thức quy chiếu trong ngôn ngữ bóng đá tiếng Anh và tiếng Việt, nêu bật ra được những hiệu quả trong việc dịch thuật các biểu thức quy chiếu bóng đá cũng như có những đóng góp nhất định cho các nhà nghiên cứu về thể thao trong cách chuyển dịch từ ngữ bóng đá từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đồng thời cũng nêu ra được những khuynh hướng về các sử dụng ngôn từ trên báo chí Việt Nam, những kinh nghiệm về chuyển dịch từ ngữ một cách chuẩn xác nhất, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí viết về bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

 • 00050004212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khương (201)

 • Luận văn đề xuất một phương pháp cải tiến cho việc gán nhãn từ loại dựa trên việc phân tích các đặc trưng quan hệ của một số phương pháp học máy và đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp này đối với bài toán gán nhãn từ loại. Trong phương pháp đề xuất thay vì việc sử dụng các phương pháp học máy đơn lẻ, chúng tôi sử dụng kết hợp các thuật toán học máy có xu hướng kế thừa nhau để hạn chế các lỗi gán nhãn ngoại lệ. Trước hết chúng tôi sử dụng một trong số những phương pháp học máy tốt nhất cho bài toán gán nhãn từ loại, phương pháp học máy thống kê cực đại hóa Entropy để xây dựng mô hình cơ sở, sau đó sử dụng mô hình học luật chuyển đổi để sửa sai lỗi từ loại. - Dựa ...

 • 00051000097.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (201)

 • To provide general information about Financial Feasibility Analysis in evaluating a real estate project; To assess current model Bitexco built for JW Marriott Hotel project; and to find out drawbacks in the project model and recommend to conduct an effective Feasibility Analysis applied for a real estate for lease project.

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 106905