Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 99583
 • DiaMauchankinh地母真經.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (Fri Sep 20 09:14:01 2013)

 • Kinh Địa Mẫu, Bắc Đẩu tinh thần tạ tội diên sinh bảo sám, Niệm Phật chỉ yếu Tây phương tiệp kính

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phan, Văn Trưởng;  Advisor: Phạm, Thanh Huyền; Nguyễn, Trung Thành (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng cây thuốc trên thế giới và ở Việt Nam, điều kiện tự nhiên xã hội huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Xây dựng danh lục cây thuốc, xác định danh sách các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và bảo tồn. Đưa ra kết quả xác định danh lục các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác, cần bảo tồn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang và xây dựng bản đồ phân bố điểm.

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(2).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(3).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • KT_00517.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Thị Việt Đức ; Nguyễn, Thu Hương ([20??])

 • Tổng quan về tri thức -- Tổng quan về quản trị tri thức -- Sáng tạo tri thức -- Nắm bắt và mã hóa tri thức – Chia sẻ tri thức và cộng đồng thực hành…

 • VH_00051.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([201?])

 • Trong lĩnh vực khảo cứu, dịch thuật, Ngô Tất Tố là người có những công trình nghiêm túc, như bộ Việt Nam văn học, các bộ Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Đường Thi, Lão Tử, Mặc Tử, Kinh Dịch.. đều được ông dịch và chú giải rõ ràng. Trong Kinh Dịch các yếu tố duy vật, tiến bộ của học thuyết Mặc Địch, các triết lý nhân sinh trong Kinh Dịch được Ngô Tất Tố trình bày một cách khách quan khoa học . Ông cho rằng, đây là một cuốn sách lạ trong văn học giới của nhân loại ,là bộ sách cổ triết học phương Đông. Nhưng Kinh Dịch không như Kinh Thi, Kinh Thư, nó là thứ sách nói hết sự lý vô cùng vô tận của thiên hạ đời sau, chỉ một hai chữ đã là một cái đạo lý...Giới thiệu Kinh Dịch của Ngô Tất Tố, nhằm cu...

 • QuantitativeMethodsForBusinessManagement.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Gichuhi, John Kimani ; Ndungu, Dominic Ngugi ([2018])

 • Set theory and counting numbers -- Linear equations -- Simultaneous linear equations -- Alagebra Binomial theorem…

 • 2_Multilingual_Information_Management.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Granell, Ximo ([2015])

 • Multilingual information is in high demand in today’s globalised economy. Industry and market globalisation, intensified collaboration between European countries, technological developments, the advent and consolidation of the Internet, the rise of electronic business, and the increased use of electronic documents are some of the factors that have fuelled this need. Multilingual Information Management draws on previous empirical research to explore how information and technologies are used within the community of translators as information facilitators among different languages and cultures, to help them become more productive and competitive in today’s market. The book consists of th...

 • KT_00338.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Madura, Jeff ([2014])

 • Overview of a financial plan -- Tools for financial planning -- Planning with personal financial statements -- Applying time value concepts -- Using tax concepts for planning -- Managing your liquidity -- Banking and interest rates -- Managing your money -- Managing your credit -- Personal financing -- Personal loans -- Purchasing and financing a home -- Protecting your wealth -- Auto and homeowner's insurance -- Health and disability insurance -- Life insurance -- Personal investing -- Investing fundamentals -- Stock analysis and valuation -- Investing in stocks -- Investing in bonds -- Investing in mutual funds -- Asset allocation -- Retirement and estate planning -- Retirement pla...

 • 1_Information_Management.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: McKnight, William ([2014])

 • You're in the business of information -- Relational theory in practice -- You're in the business of analytics -- Data quality: passing the standard -- Columnar databases -- Data warehouses and appliances -- Master data management: one chapter here, but ramifications everywhere -- Data stream processing: when storing the data happens later -- Data virtualization: the perpetual short-term solution -- Operational big data: key-value, document, and column stores: hash tables reborn -- Analytical big data: Hadoop: analytics at scale -- Graph databases: when relationships are the data -- Cloud computing: on-demand elasticity -- An elegant architecture where information flows -- Modern busin...

 • KT_00530.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Mankiw, N. Gregory ([2012])

 • N. Gregory Mankiw is Professor of Economics at Harvard University. As a student, he studied economics at Princeton University and MIT. As a teacher, he has taught macroeconomics, microeconomics, statistics, and principles of economics. He even spent one summer long ago as a sailing instructor on Long Beach Island. Professor Mankiw is a prolific writer and a regular participant in academic and policy debates. His research includes work on price adjustment, consumer behavior, financial markets, monetary and fiscal policy, and economic growth. His published articles have appeared in academic journals, such as the "American Economic Review", "Journal of Political Economy", and "Quarterly...

 • KT_00526.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Anderson, David R. ([2012])

 • Provide your students with a sound conceptual understanding of the role that management science plays in the decision-making process with the latest edition of the book that has defined today's management science course: Anderson/Sweeney/Williams/Camm/Martin's An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, Revised 13th Edition. The trusted market leader for more than two decades, the new edition of this text now reflects the latest developments in Microsoft Office Excel 2010. All data sets, applications and screen visuals throughout this REVISED 13th Edition reflect the details of Excel 2010 to accurately prepare your students to work with today's ...

 • CN_00087.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Odersky, Martin. ; Spoon, Lex. ; Venners, Bill ([2012])

 • Programming in Scala, Second Edition, is the definitive book on Scala, the new language for the Java Platform that blends object-oriented and functional programming concepts into a unique and powerful tool for developers. This second edition provides more than 100 pages of new material that covers new features in Scala 2.8.Coauthored by the designer of the Scala language, this authoritative book will teach you, one step at a time, the Scala language and the ideas behind it.The book is carefully crafted to help you learn. The first few chapters will give you enough of the basics that you can already start using Scala for simple tasks. The entire book is organized so that each new conce...

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 99583
 • DiaMauchankinh地母真經.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (Fri Sep 20 09:14:01 2013)

 • Kinh Địa Mẫu, Bắc Đẩu tinh thần tạ tội diên sinh bảo sám, Niệm Phật chỉ yếu Tây phương tiệp kính

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phan, Văn Trưởng;  Advisor: Phạm, Thanh Huyền; Nguyễn, Trung Thành (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng cây thuốc trên thế giới và ở Việt Nam, điều kiện tự nhiên xã hội huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Xây dựng danh lục cây thuốc, xác định danh sách các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và bảo tồn. Đưa ra kết quả xác định danh lục các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác, cần bảo tồn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang và xây dựng bản đồ phân bố điểm.

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(2).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(3).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • KT_00517.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Thị Việt Đức ; Nguyễn, Thu Hương ([20??])

 • Tổng quan về tri thức -- Tổng quan về quản trị tri thức -- Sáng tạo tri thức -- Nắm bắt và mã hóa tri thức – Chia sẻ tri thức và cộng đồng thực hành…

 • VH_00051.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([201?])

 • Trong lĩnh vực khảo cứu, dịch thuật, Ngô Tất Tố là người có những công trình nghiêm túc, như bộ Việt Nam văn học, các bộ Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Đường Thi, Lão Tử, Mặc Tử, Kinh Dịch.. đều được ông dịch và chú giải rõ ràng. Trong Kinh Dịch các yếu tố duy vật, tiến bộ của học thuyết Mặc Địch, các triết lý nhân sinh trong Kinh Dịch được Ngô Tất Tố trình bày một cách khách quan khoa học . Ông cho rằng, đây là một cuốn sách lạ trong văn học giới của nhân loại ,là bộ sách cổ triết học phương Đông. Nhưng Kinh Dịch không như Kinh Thi, Kinh Thư, nó là thứ sách nói hết sự lý vô cùng vô tận của thiên hạ đời sau, chỉ một hai chữ đã là một cái đạo lý...Giới thiệu Kinh Dịch của Ngô Tất Tố, nhằm cu...