Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 76258
 • DiaMauchankinh地母真經.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (Fri Sep 20 09:14:01 2013)

 • Kinh Địa Mẫu, Bắc Đẩu tinh thần tạ tội diên sinh bảo sám, Niệm Phật chỉ yếu Tây phương tiệp kính

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phan, Văn Trưởng;  Advisor: Phạm, Thanh Huyền; Nguyễn, Trung Thành (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng cây thuốc trên thế giới và ở Việt Nam, điều kiện tự nhiên xã hội huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Xây dựng danh lục cây thuốc, xác định danh sách các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và bảo tồn. Đưa ra kết quả xác định danh lục các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác, cần bảo tồn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang và xây dựng bản đồ phân bố điểm.

 • 01050003286(2).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(3).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050004042.pdf.jpg
 • Đỗ, Thị Phúc


 • Authors: Trần, Xuân An;  Advisor: Đỗ, Thị Phúc (5 liên quan đến khả năng chịu mặn ở cây lúa (Oryza Sativa) : Luận văn ThS. Sinh học: 604201)

 • Luận văn đã nghiên cứu nhân bản và giải trình tự thành công 14 giống lúa đối với promoter và 16 giống lúa đối với CDS gene OsHKT1;5. Qua đó: Phát hiện 22 sai khác khi so sánh trình tự các giống lúa, trong đó 6 vị trí sai khác được dự toán làm thay đổi yếu tố Cis CAAT-box, TATA-box có khả năng có ảnh hưởng đến chức năng của gene...

 • 312-328Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Thị Tùng Anh; Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2020-10-27)

 • The study sought to answer three research questions. This section will summarize the answer to a question obtained through the results of the study. The first question is what is the benefit of automating X-ray imaging on a central database during a medical examination? There are three main benefits that the X-ray and ultrasound automation systems provide the central database. The economic benefit of saving money on film and chemicals. Health benefits when health workers are not exposed to chemicals during X-ray film cleaning. Improving medical services and technology development is the cornerstone of Telemedicine.

 • 379-401Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bế, Ngọc Phương Mai; Hồ, Thanh Phương; Phạm, Ngọc Lê Huy; Hà Anh;  Advisor: Đoàn, Thu Trang (2020-10-27)

 • This research aims at exploring what determines an “efficient professors” from students’ perspectives, or in other words, what characteristics professors or lecturers should have to satisfy students. We proposed seven different characteristics of an efficient professor and tested how each of these characteristics may influence students’ satisfaction with Kano method (Kano, 1984). The empirical analysis was conducted with a sample of 143 students from IS-VNU. Findings from this analysis suggests that professors who are knowledgeable and have a lot of practical experiences are highly valued by students. Also, students prefer professors with good sense of humor and good communica...

 • 329-378Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Tú Uyên; Nguyễn, Thị Anh Thu;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2020-10-27)

 • The research focuses on promoting and applying IT in hospitals under Ministry of Health in prescribing electronic medicines, electronic patient records, and hospital management, establishing a support system for diagnosis. To reduce the burden on patients, to reduce the overload of hospitals at the central level. The report was developed for the treatment of eczema as a legal document on medical activity in patients. Electronic medical records support research: clinical, health care, drug effects. . .

 • NguyenMinhTrang-K57.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Minh Trang;  Advisor: Mai, Hải Đăng (2020-10-23; 2016)

 • Nghiên cứu những quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường. Thực trạng ô nhiễm môi trường tại một vài khu vực làng nghề chế biến thực phẩm tại Hà Nội để đưa ra những hướng đi, giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nhất là môi trường tại các khu làng nghề. Đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nâng cao hiệu quả quá trình quản lý môi trường tại khu vực làng nghề.

 • 277-311 Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Quang Hiệp; Phạm, Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn, Thị Hương Giang;  Advisor: Lê, Duy Tiến; Nguyễn, Anh Tuấn (2020-10-23)

 • In recent years, with the development of science and technology, computational science has played an important role and it has made tremendous progress with its leap. Nowadays, the application of scientific technology to human life is increasingly common. Information technology is one of those sciences. Along with the development of computer equipment, the application of computer software products is one of the determinants of the application of this science to life With the large number of teachers, students and many student clubs, large amounts of information is difficult to control. Especially with members of Youth Union, we present some disadvantages as follows: With the numb...

 • 8. HoTrungHieu-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hồ, Trung Hiếu;  Advisor: Trần, Trí Trung (2020-10-22; 2017)

 • Đây là khóa luận nghiên cứu một cách có hệ thống, khá toàn diện về pháp luật phòng vệ thương mại ở Việt Nam hiện nay. Các kiến nghị, kết luận nêu ra trong khóa luận đều là các kiến thức mà tác giả đúc kết trong quá trình nghiên cứu kiến thức từ các luật gia đi trước, đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với cá nhân tác giả. Về mặt thực tiễn, những nghiên cứu, kết luận và đề xuất hoàn thiện pháp luật còn có ý nghĩa trong việc đóng góp vào công cuộc hoàn thiện pháp luật chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả và khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng công cụ phòng vệ thương mại như là một phương pháp hữu ích, một chiế...

 • 10. BuiThiMinhThuy-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Bùi, Thị Minh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Trọng Điệp (2020-10-22; 2017)

 • Làm rõ cơ sở khoa học về vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam. Phân tích các quy định trong pháp luật Việt Nam về BVQLNTD trong TMĐT, các ưu điểm và bất cập của các quy định này về mặt nội dung cũng như khi đưa vào thực tiễn. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị về phương hướng cụ thể cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt về BVQLNTD trong TMĐT tại Việt Nam, đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành tại Việt Nam, cũng như thực trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 • 9. LeNgocCam-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Ngọc Cẩm;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Thủy (2020-10-22; 2017)

 • Người đọc có những cái nhìn cơ bản nhất về Học thuyết “Xuyên màn trách nhiệm hữu hạn công ty”. Thông qua việc phân tích các vụ kiện thực tế để hiểu hơn về cách áp dụng của học thuyết này. Để đạt được mục đích này, tác giả đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu đồng thời cũng là phạm vi nghiên cứu của đề tài này như sau: Trình bày nền tảng pháp lý của Học thuyết – Lịch sử hình thành, vai trò của “tính trách nhiệm hữu hạn” và cách tiếp cận chế định “pháp nhân độc lập” trên thế giới; Giới thiệu và phân tích khái niệm học thuyết PCV. Trình bày lịch sử hình thành của học thuyết PCV.

 • 11. NguyenAnhThu_K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Anh Thư;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2020-10-22; 2017)

 • Nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm của mô hình DNXH, về lịch sử hình thành và phát triển của DNXH trên thế giới và đặc biệt ở Việt Nam từ trước tới nay. Nghiên cứu về sự cần thiết của việc ban hành khung pháp luật về DNXH, khái niệm của pháp luật về DNXH. Nghiên cứu về các nội dung chủ yếu của pháp luật về DNXH, thực trạng DNXH ở Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về DNXH, chỉ ra được những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển, bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức và các vấn đề liên quan đến tài chính, nguồn vốn, tác động đối với xã hội... của DNXH KOTO để từ đó có thể lí giải thí...

 • 7. PhamDucNghi-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Đức Nghi;  Advisor: Lê, Thị Bích Huệ (2020-10-22; 2017)

 • Đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Để đạt được mục đích nghiên cứu đó, Khóa luận có mục tiêu nghiên cứu như sau: Làm rõ những vấn đề lý luận về án lệ, áp dụng án lệ và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại. Chỉ ra thực trạng quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay. Chỉ ra bất cập liên quan tới áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam và nguyên nhân của những bất cập đó.

 • 00050010727.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hiên;  Advisor: Vũ, Thu Quyên (2020-09-30)

 • Nghiên cứu chuyên sâu về nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; những bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật ở Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; đưa ra những giải pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải...

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 76258
 • DiaMauchankinh地母真經.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (Fri Sep 20 09:14:01 2013)

 • Kinh Địa Mẫu, Bắc Đẩu tinh thần tạ tội diên sinh bảo sám, Niệm Phật chỉ yếu Tây phương tiệp kính

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phan, Văn Trưởng;  Advisor: Phạm, Thanh Huyền; Nguyễn, Trung Thành (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng cây thuốc trên thế giới và ở Việt Nam, điều kiện tự nhiên xã hội huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Xây dựng danh lục cây thuốc, xác định danh sách các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và bảo tồn. Đưa ra kết quả xác định danh lục các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác, cần bảo tồn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang và xây dựng bản đồ phân bố điểm.

 • 01050003286(2).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(3).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050004042.pdf.jpg
 • Đỗ, Thị Phúc


 • Authors: Trần, Xuân An;  Advisor: Đỗ, Thị Phúc (5 liên quan đến khả năng chịu mặn ở cây lúa (Oryza Sativa) : Luận văn ThS. Sinh học: 604201)

 • Luận văn đã nghiên cứu nhân bản và giải trình tự thành công 14 giống lúa đối với promoter và 16 giống lúa đối với CDS gene OsHKT1;5. Qua đó: Phát hiện 22 sai khác khi so sánh trình tự các giống lúa, trong đó 6 vị trí sai khác được dự toán làm thay đổi yếu tố Cis CAAT-box, TATA-box có khả năng có ảnh hưởng đến chức năng của gene...

 • 312-328Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Thị Tùng Anh; Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2020-10-27)

 • The study sought to answer three research questions. This section will summarize the answer to a question obtained through the results of the study. The first question is what is the benefit of automating X-ray imaging on a central database during a medical examination? There are three main benefits that the X-ray and ultrasound automation systems provide the central database. The economic benefit of saving money on film and chemicals. Health benefits when health workers are not exposed to chemicals during X-ray film cleaning. Improving medical services and technology development is the cornerstone of Telemedicine.

 • 379-401Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bế, Ngọc Phương Mai; Hồ, Thanh Phương; Phạm, Ngọc Lê Huy; Hà Anh;  Advisor: Đoàn, Thu Trang (2020-10-27)

 • This research aims at exploring what determines an “efficient professors” from students’ perspectives, or in other words, what characteristics professors or lecturers should have to satisfy students. We proposed seven different characteristics of an efficient professor and tested how each of these characteristics may influence students’ satisfaction with Kano method (Kano, 1984). The empirical analysis was conducted with a sample of 143 students from IS-VNU. Findings from this analysis suggests that professors who are knowledgeable and have a lot of practical experiences are highly valued by students. Also, students prefer professors with good sense of humor and good communica...

 • 329-378Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Tú Uyên; Nguyễn, Thị Anh Thu;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2020-10-27)

 • The research focuses on promoting and applying IT in hospitals under Ministry of Health in prescribing electronic medicines, electronic patient records, and hospital management, establishing a support system for diagnosis. To reduce the burden on patients, to reduce the overload of hospitals at the central level. The report was developed for the treatment of eczema as a legal document on medical activity in patients. Electronic medical records support research: clinical, health care, drug effects. . .

 • NguyenMinhTrang-K57.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Minh Trang;  Advisor: Mai, Hải Đăng (2020-10-23; 2016)

 • Nghiên cứu những quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường. Thực trạng ô nhiễm môi trường tại một vài khu vực làng nghề chế biến thực phẩm tại Hà Nội để đưa ra những hướng đi, giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nhất là môi trường tại các khu làng nghề. Đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nâng cao hiệu quả quá trình quản lý môi trường tại khu vực làng nghề.

 • 277-311 Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Quang Hiệp; Phạm, Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn, Thị Hương Giang;  Advisor: Lê, Duy Tiến; Nguyễn, Anh Tuấn (2020-10-23)

 • In recent years, with the development of science and technology, computational science has played an important role and it has made tremendous progress with its leap. Nowadays, the application of scientific technology to human life is increasingly common. Information technology is one of those sciences. Along with the development of computer equipment, the application of computer software products is one of the determinants of the application of this science to life With the large number of teachers, students and many student clubs, large amounts of information is difficult to control. Especially with members of Youth Union, we present some disadvantages as follows: With the numb...

 • 8. HoTrungHieu-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hồ, Trung Hiếu;  Advisor: Trần, Trí Trung (2020-10-22; 2017)

 • Đây là khóa luận nghiên cứu một cách có hệ thống, khá toàn diện về pháp luật phòng vệ thương mại ở Việt Nam hiện nay. Các kiến nghị, kết luận nêu ra trong khóa luận đều là các kiến thức mà tác giả đúc kết trong quá trình nghiên cứu kiến thức từ các luật gia đi trước, đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với cá nhân tác giả. Về mặt thực tiễn, những nghiên cứu, kết luận và đề xuất hoàn thiện pháp luật còn có ý nghĩa trong việc đóng góp vào công cuộc hoàn thiện pháp luật chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả và khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng công cụ phòng vệ thương mại như là một phương pháp hữu ích, một chiế...

 • 10. BuiThiMinhThuy-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Bùi, Thị Minh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Trọng Điệp (2020-10-22; 2017)

 • Làm rõ cơ sở khoa học về vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam. Phân tích các quy định trong pháp luật Việt Nam về BVQLNTD trong TMĐT, các ưu điểm và bất cập của các quy định này về mặt nội dung cũng như khi đưa vào thực tiễn. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị về phương hướng cụ thể cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt về BVQLNTD trong TMĐT tại Việt Nam, đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành tại Việt Nam, cũng như thực trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 • 9. LeNgocCam-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Ngọc Cẩm;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Thủy (2020-10-22; 2017)

 • Người đọc có những cái nhìn cơ bản nhất về Học thuyết “Xuyên màn trách nhiệm hữu hạn công ty”. Thông qua việc phân tích các vụ kiện thực tế để hiểu hơn về cách áp dụng của học thuyết này. Để đạt được mục đích này, tác giả đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu đồng thời cũng là phạm vi nghiên cứu của đề tài này như sau: Trình bày nền tảng pháp lý của Học thuyết – Lịch sử hình thành, vai trò của “tính trách nhiệm hữu hạn” và cách tiếp cận chế định “pháp nhân độc lập” trên thế giới; Giới thiệu và phân tích khái niệm học thuyết PCV. Trình bày lịch sử hình thành của học thuyết PCV.

 • 11. NguyenAnhThu_K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Anh Thư;  Advisor: Phan, Thị Thanh Thủy (2020-10-22; 2017)

 • Nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm của mô hình DNXH, về lịch sử hình thành và phát triển của DNXH trên thế giới và đặc biệt ở Việt Nam từ trước tới nay. Nghiên cứu về sự cần thiết của việc ban hành khung pháp luật về DNXH, khái niệm của pháp luật về DNXH. Nghiên cứu về các nội dung chủ yếu của pháp luật về DNXH, thực trạng DNXH ở Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về DNXH, chỉ ra được những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển, bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức và các vấn đề liên quan đến tài chính, nguồn vốn, tác động đối với xã hội... của DNXH KOTO để từ đó có thể lí giải thí...

 • 7. PhamDucNghi-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Đức Nghi;  Advisor: Lê, Thị Bích Huệ (2020-10-22; 2017)

 • Đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Để đạt được mục đích nghiên cứu đó, Khóa luận có mục tiêu nghiên cứu như sau: Làm rõ những vấn đề lý luận về án lệ, áp dụng án lệ và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại. Chỉ ra thực trạng quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay. Chỉ ra bất cập liên quan tới áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam và nguyên nhân của những bất cập đó.

 • 00050010727.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hiên;  Advisor: Vũ, Thu Quyên (2020-09-30)

 • Nghiên cứu chuyên sâu về nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; những bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật ở Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; đưa ra những giải pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải...