Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 65097
 • DiaMauchankinh地母真經.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (Fri Sep 20 09:14:01 2013)

 • Kinh Địa Mẫu, Bắc Đẩu tinh thần tạ tội diên sinh bảo sám, Niệm Phật chỉ yếu Tây phương tiệp kính

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phan, Văn Trưởng;  Advisor: Phạm, Thanh Huyền; Nguyễn, Trung Thành (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng cây thuốc trên thế giới và ở Việt Nam, điều kiện tự nhiên xã hội huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Xây dựng danh lục cây thuốc, xác định danh sách các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và bảo tồn. Đưa ra kết quả xác định danh lục các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác, cần bảo tồn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang và xây dựng bản đồ phân bố điểm.

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(3).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(2).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050004042.pdf.jpg
 • Đỗ, Thị Phúc


 • Authors: Trần, Xuân An;  Advisor: Đỗ, Thị Phúc (5 liên quan đến khả năng chịu mặn ở cây lúa (Oryza Sativa) : Luận văn ThS. Sinh học: 604201)

 • Luận văn đã nghiên cứu nhân bản và giải trình tự thành công 14 giống lúa đối với promoter và 16 giống lúa đối với CDS gene OsHKT1;5. Qua đó: Phát hiện 22 sai khác khi so sánh trình tự các giống lúa, trong đó 6 vị trí sai khác được dự toán làm thay đổi yếu tố Cis CAAT-box, TATA-box có khả năng có ảnh hưởng đến chức năng của gene...

 • 02050003714.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vinh Sáu;  Advisor: Dương, Văn Khảm (2020-05-05)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu thực trạng về tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học, các hoạt động lưu trữ như: thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và khai thác, sử dụng tài liệu nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ đó phân tích, đánh giá những ưu điểm, nguyên nhân tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn. Kiến nghị của đề tài hy vọng sẽ đem lại những kết quả thiết thực trong việc hoàn thiện các văn bản pháp lý và nâng cao hiệu quả tổ chức lưu trữ và khai thác, sử dụng tài liệu nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Lợi;  Advisor: Hà, Mỹ Hương (2020-04-07)

 • Trên cơ sở mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn này là: Thứ nhất, trình bày được những nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến quan hệ Nga – Trung. Thứ hai, phân tích làm rõ thực trạng quan hệ Nga – Trung từ sau Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Nga tới năm 2013 trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại và các lĩnh vực khác. Thứ ba, dự báo triển vọng quan hệ Nga – Trung và tác động của mối quan hệ chiến lược đó tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung, Mỹ và Việt Nam nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2020-04-07)

 • Luận văn “Phật giáo Tây Tạng – Lịch sử và những vấn đề đặt ra hiện nay” bước đầu làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Tây Tạng; những đặc điểm tương đồng và khác biệt so với Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa. Ngoài ra, luận văn đã góp phần làm rõ vai trò của Phật giáo Tây Tạng trong đời sống tôn giáo - chính trị - xã hội - văn hoá, không những đối với Tây Tạng mà còn ảnh hưởng ngày càng sâu sắc đối với nhiều nước trên thế giới kể cả ở Âu Mỹ. Riêng về mặt chính trị, Phật giáo Tây Tạng là vấn đề gai góc với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ xưa đến nay (ít nhất từ năm 1949). Cho đến nay, vấn đề Phật giáo Tây Tạng vẫn đang được coi là “thùng thuốc súng” của Trung Quốc, ng...

 • 02050003808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Trần, Bảo Khánh (2020-04-06)

 • Luận văn đã chọn lọc những kiến thức cơ bản nhất, nêu những vấn đề lý luận về truyền hình để chỉ ra đặc điểm và vai trò của truyền hình trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân. Luận văn chủ yếu khảo sát thực trạng vấn đề giáo dục pháp luật cho người dân thông qua nội dung và hình thức của các chương trình thời sự và chương trình Hành trình phá án trên kênh truyền hình ANTV, từ đó đưa ra đánh giá về hiệu quả vấn đề giáo dục pháp luật cho người dân trên hai mặt ưu điểm và hạn chế.

 • 02050003802.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dung;  Advisor: Lại, Quốc Khánh (2020-04-06)

 • Trên cơ sở phân tích, tổng hợp những tài liệu thu thập được, luận văn trình bày một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về sự phát triển của xã hội Việt Nam thể hiện thông qua nhiều luận điểm quan trọng của Người như về mục tiêu phát triển của xã hội Việt Nam, các động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam, điều kiện đảm bảo sự phát triển xã hội Việt Nam. Từ đó chỉ ra được giá trị và ý nghĩa sâu sắc của hệ thống tư tưởng đó đối với cách mạng Việt Nam, trong quá khứ và hiện tại.

 • 02050003799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Lương;  Advisor: Hoàng, Thị Nga (2020-04-06)

 • Tìm hiểu thực trạng cơ cấu lao động việc làm của người dân ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên nhằm đánh giá đời sống, việc làm cũng như những khó khăn mà họ gặp phải. Từ đó đề xuất những khuyến nghị và giải pháp nhằm cải thiện đời sống, việc làm của người lao động ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên.

 • 02050003820.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2020-04-06)

 • Trình bày được một cách khái quát nhất về tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ Lên Đồng của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ. Phân tích một số biến đổi chủ yếu của nghi lễ Lên Đồng. Đồng thời nêu lên những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự biến đổi nghi lễ Lên Đồng và đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy những biến đổi tích cực, hạn chế những biến đổi tiêu cực của nghi lễ Lên Đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.

 • 02050003812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuệ (2020-04-06)

 • Qua nghiên cứu cơ sở thực tiễn, đề tài : Xây dựng điểm, tuyến du lịch ở tỉnh Quảng Nam đã tìm hiểu rõ về tình hình khai thác các điểm, tuyến du lịch hiện nay ở Quảng Nam thông qua đó lột tả được tầm quan trọng của các tuyến, điểm du lịch đối với sự phát triển sản phẩm du lịch của địa phương.

 • 02050003806.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh;  Advisor: Đào, Thanh Trường (2020-04-06)

 • Luận văn tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về công nghệ sinh thái, quản lý và sử dụng bền vững đất trồng lúa, mô tả quy trình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp áp dụng công nghệ sinh thái tại Sapa và Hải Dương. Từ đó, phân tích đặc trưng của quy trình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp bền vững khi áp dụng các mô hình công nghệ sinh thái khác nhau tại Sapa và Hải Dương và đưa ra được các khuyến nghị về chiến lược quản lý và sử dụng bền vững đất trồng lúa tại Sapa và Hải Dương.

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 65097
 • DiaMauchankinh地母真經.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (Fri Sep 20 09:14:01 2013)

 • Kinh Địa Mẫu, Bắc Đẩu tinh thần tạ tội diên sinh bảo sám, Niệm Phật chỉ yếu Tây phương tiệp kính

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phan, Văn Trưởng;  Advisor: Phạm, Thanh Huyền; Nguyễn, Trung Thành (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng cây thuốc trên thế giới và ở Việt Nam, điều kiện tự nhiên xã hội huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Xây dựng danh lục cây thuốc, xác định danh sách các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và bảo tồn. Đưa ra kết quả xác định danh lục các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác, cần bảo tồn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang và xây dựng bản đồ phân bố điểm.

 • 01050003286(1).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(3).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050003286(2).pdf.jpg
 • -


 • Authors: Smart (Fri Apr 28 08:46:38 2017)

 • -

 • 01050004042.pdf.jpg
 • Đỗ, Thị Phúc


 • Authors: Trần, Xuân An;  Advisor: Đỗ, Thị Phúc (5 liên quan đến khả năng chịu mặn ở cây lúa (Oryza Sativa) : Luận văn ThS. Sinh học: 604201)

 • Luận văn đã nghiên cứu nhân bản và giải trình tự thành công 14 giống lúa đối với promoter và 16 giống lúa đối với CDS gene OsHKT1;5. Qua đó: Phát hiện 22 sai khác khi so sánh trình tự các giống lúa, trong đó 6 vị trí sai khác được dự toán làm thay đổi yếu tố Cis CAAT-box, TATA-box có khả năng có ảnh hưởng đến chức năng của gene...

 • 02050003714.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vinh Sáu;  Advisor: Dương, Văn Khảm (2020-05-05)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu thực trạng về tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học, các hoạt động lưu trữ như: thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và khai thác, sử dụng tài liệu nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ đó phân tích, đánh giá những ưu điểm, nguyên nhân tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn. Kiến nghị của đề tài hy vọng sẽ đem lại những kết quả thiết thực trong việc hoàn thiện các văn bản pháp lý và nâng cao hiệu quả tổ chức lưu trữ và khai thác, sử dụng tài liệu nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Lợi;  Advisor: Hà, Mỹ Hương (2020-04-07)

 • Trên cơ sở mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn này là: Thứ nhất, trình bày được những nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến quan hệ Nga – Trung. Thứ hai, phân tích làm rõ thực trạng quan hệ Nga – Trung từ sau Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Nga tới năm 2013 trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại và các lĩnh vực khác. Thứ ba, dự báo triển vọng quan hệ Nga – Trung và tác động của mối quan hệ chiến lược đó tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung, Mỹ và Việt Nam nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2020-04-07)

 • Luận văn “Phật giáo Tây Tạng – Lịch sử và những vấn đề đặt ra hiện nay” bước đầu làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Tây Tạng; những đặc điểm tương đồng và khác biệt so với Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa. Ngoài ra, luận văn đã góp phần làm rõ vai trò của Phật giáo Tây Tạng trong đời sống tôn giáo - chính trị - xã hội - văn hoá, không những đối với Tây Tạng mà còn ảnh hưởng ngày càng sâu sắc đối với nhiều nước trên thế giới kể cả ở Âu Mỹ. Riêng về mặt chính trị, Phật giáo Tây Tạng là vấn đề gai góc với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ xưa đến nay (ít nhất từ năm 1949). Cho đến nay, vấn đề Phật giáo Tây Tạng vẫn đang được coi là “thùng thuốc súng” của Trung Quốc, ng...

 • 02050003808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Trần, Bảo Khánh (2020-04-06)

 • Luận văn đã chọn lọc những kiến thức cơ bản nhất, nêu những vấn đề lý luận về truyền hình để chỉ ra đặc điểm và vai trò của truyền hình trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân. Luận văn chủ yếu khảo sát thực trạng vấn đề giáo dục pháp luật cho người dân thông qua nội dung và hình thức của các chương trình thời sự và chương trình Hành trình phá án trên kênh truyền hình ANTV, từ đó đưa ra đánh giá về hiệu quả vấn đề giáo dục pháp luật cho người dân trên hai mặt ưu điểm và hạn chế.

 • 02050003802.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dung;  Advisor: Lại, Quốc Khánh (2020-04-06)

 • Trên cơ sở phân tích, tổng hợp những tài liệu thu thập được, luận văn trình bày một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về sự phát triển của xã hội Việt Nam thể hiện thông qua nhiều luận điểm quan trọng của Người như về mục tiêu phát triển của xã hội Việt Nam, các động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam, điều kiện đảm bảo sự phát triển xã hội Việt Nam. Từ đó chỉ ra được giá trị và ý nghĩa sâu sắc của hệ thống tư tưởng đó đối với cách mạng Việt Nam, trong quá khứ và hiện tại.

 • 02050003799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Lương;  Advisor: Hoàng, Thị Nga (2020-04-06)

 • Tìm hiểu thực trạng cơ cấu lao động việc làm của người dân ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên nhằm đánh giá đời sống, việc làm cũng như những khó khăn mà họ gặp phải. Từ đó đề xuất những khuyến nghị và giải pháp nhằm cải thiện đời sống, việc làm của người lao động ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên.

 • 02050003820.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2020-04-06)

 • Trình bày được một cách khái quát nhất về tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ Lên Đồng của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ. Phân tích một số biến đổi chủ yếu của nghi lễ Lên Đồng. Đồng thời nêu lên những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự biến đổi nghi lễ Lên Đồng và đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy những biến đổi tích cực, hạn chế những biến đổi tiêu cực của nghi lễ Lên Đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.

 • 02050003812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuệ (2020-04-06)

 • Qua nghiên cứu cơ sở thực tiễn, đề tài : Xây dựng điểm, tuyến du lịch ở tỉnh Quảng Nam đã tìm hiểu rõ về tình hình khai thác các điểm, tuyến du lịch hiện nay ở Quảng Nam thông qua đó lột tả được tầm quan trọng của các tuyến, điểm du lịch đối với sự phát triển sản phẩm du lịch của địa phương.

 • 02050003806.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh;  Advisor: Đào, Thanh Trường (2020-04-06)

 • Luận văn tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về công nghệ sinh thái, quản lý và sử dụng bền vững đất trồng lúa, mô tả quy trình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp áp dụng công nghệ sinh thái tại Sapa và Hải Dương. Từ đó, phân tích đặc trưng của quy trình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp bền vững khi áp dụng các mô hình công nghệ sinh thái khác nhau tại Sapa và Hải Dương và đưa ra được các khuyến nghị về chiến lược quản lý và sử dụng bền vững đất trồng lúa tại Sapa và Hải Dương.