Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 68944
 • TanDuongthuq75-q225.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Âu Dương Tu; 歐陽修 (1044)

 • Tổng cộng có 225 quyển, 6.605 trang, bao gồm Bản kỷ 10 quyển, Chí 50 quyển, Biểu 15 quyển, Liệt truyện 150 quyển, sách ghi chép lịch sử hưng thịnh và suy vong của nhà Đường bắt đầu từ khi Đường Cao Tổ kiến quốc năm 618 đến khi Đường Ai Đế bị Chu Ôn phế tru (...)

 • Tongsuq460-q496.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Thác Khắc Thác; 托克托 (1343)

 • Tổng cộng sách có 496 quyển, 29.267 trang, bao gồm: Bản kỉ (47 quyển), chí (162 quyển), biểu (32 quyển), liệt truyện (255 quyển), tổng cộng có tới 496 quyển. Vì thế, Tống sử là bộ sử lớn nhất trong Nhị thập tứ sử.

 • Nguyensuq178-q210.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Tống Liêm; 宋濂 (1370)

 • Tổng cộng sách có 210 quyển, 11.323 trang, bao gồm các phần: bản kỷ 47 quyển, chí 58 quyển, biểu 8 quyển, liệt truyện 97 quyển. Nguyên sử là một tác phẩm do Tống Liêm (1310-1381) và một số quan lại khác phụng mệnh Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương biên soạn n (...)

 • TinhlydaitoanthuQuyen0-25性理大全書卷0-25.pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: 明胡廣等奉敕撰; Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn (1415)

 • Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)

 • TinhlydaitoanthuQuyen26-70性理大全書卷26-70.pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: 明胡廣等奉敕撰; Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn (1415)

 • Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)

 • HoangVietdiaduchiA_2617.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Hành khiển Tế Văn hầu Nguyễn Trãi (1435)

 • 252 trang, 27x16 cm, Thiệu Bình năm thứ hai (1435) Địa lí Việt Nam thời Nguyễn, gồm các trấn Thuận Hoá (Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi), Biên Hoà, Hà tiên, Phiên An, Vĩnh Thanh, Ddịnh Tường, Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Sơn Tây, Hả (...)

 • AnNamvucongA_2251.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Nguyễn Trãi biên soạn. Ngô Ngọ Phong, Nguyễn Thư Hiên, Nguyễn Hi Tư, Lí Tử Tấn viết tiểu chú và lời bình Nguyễn Thiên Túng tập chú...; Nguyễn Trãi 阮 廌, hiệu Ức Trai 抑 齋, tước Tế Văn Hầu 濟 文 侯. Người xã Nhụy Khuê, h.Thương Phúc biên soạn. Ngô Ngọ Phong 吳 午 (1435; 2012-04-13)

 • 106 trang Địa lí Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương đến thời Lê: vị trí, giới hạn, sự thay đổi quốc hiệu qua các thời đại, ranh giới giữa các châu, quận, phủ, huyện của 15 xứ trong nước. Số dân, số ruộng đất, sản vật, phong tục, nhân vật trong cả nước và ở (...)

 • ThienNamduhatap天南餘暇集5-8.pdf.jpg
 • Sách bách khoa toàn thư


 • Authors: Lê Thánh Tông và các văn thần Đỗ Nhuận, Nguyễn Trực biên soạn; 黎聖宗、杜潤、阮直等撰 (1483)

 • Thiên Nam dư hạ tập là bộ tùng thư quy mô bậc nhất thời trung đại, được biên soạn theo loại sách hội yếu, thông điển, gồm 100 quyển ghi chép đầy đủ về điển chế, luật lệ, thi văn, chính sự…. Hiện nay, bộ sách đã tàn khuyết gần hết, chỉ còn lại 10 tập chép t (...)

 • ThienNamduhatap天南餘暇集2-4.pdf.jpg
 • Sách bách khoa toàn thư


 • Authors: Lê Thánh Tông và các văn thần Đỗ Nhuận, Nguyễn Trực biên soạn; 黎聖宗、杜潤、阮直等撰 (1483)

 • Thiên Nam dư hạ tập là bộ tùng thư quy mô bậc nhất thời trung đại, được biên soạn theo loại sách hội yếu, thông điển, gồm 100 quyển ghi chép đầy đủ về điển chế, luật lệ, thi văn, chính sự…. Hiện nay, bộ sách đã tàn khuyết gần hết, chỉ còn lại 10 tập chép t (...)

 • ThienNamduhatap天南餘暇集1.pdf.jpg
 • Sách bách khoa toàn thư


 • Authors: Lê Thánh Tông và các văn thần Đỗ Nhuận, Nguyễn Trực biên soạn; 黎聖宗、杜潤、阮直等撰 (1483)

 • Thiên Nam dư hạ tập là bộ tùng thư quy mô bậc nhất thời trung đại, được biên soạn theo loại sách hội yếu, thông điển, gồm 100 quyển ghi chép đầy đủ về điển chế, luật lệ, thi văn, chính sự…. Hiện nay, bộ sách đã tàn khuyết gần hết, chỉ còn lại 10 tập chép t (...)

 • Ochaucanluc.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Dương Văn An 楊 文 安, hiệu Tĩnh Phủ靜 甫 soạn; 楊 文 安 (1548)

 • Soạn năm Mạc Cảnh Lịch (1548-1553). Bản chép tay, được sao chụp và in lại trong Nguyễn Khắc Thuần, 2009, Ô Châu cận lục, NXB Giáo dục. Sách gồm 6 quyển, ghi chép về các chủ đề như sau: Quyển 1: gồm hai mục lớn là: núi lớn, sông lớn Quyển 2: gồm 3 mục lớn l (...)

 • Letrieugiaohoadieuluat黎朝教化條律.pdf.jpg
 • Sách Thánh huấn


 • Authors: Chưa rõ (1663; 2013-09-09)

 • Văn bản gồm 28 trang, khổ 20 X 13 cm. Bản Điều luật này là sự mở rộng, cụ thể hóa của bản Nhị thập tứ huấn điều二十四訓條ban hành dưới thời Lê Thánh Tông, nội dung gồm 47 điều luật, nhằm khuyên bảo dân chúng sống trung hiếu tiết nghĩa, tuân thủ pháp luật, giữ g (...)

 • LetrieuTrunghungcongnghiepthucluc黎朝中興功業実録A.19.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Đặng Phùng Xuân viết, Hồ Sĩ Dương, Đặng Công Chất,... soạn; 鄧逢春, 胡士楊, 鄧公質... (1676)

 • Bản chép tay, tổng cộng 91 trang, do Đặng Phùng Xuân viết. Sách được soạn năm Vĩnh Trị 1 (1676). Ghi chép công phò tá của các chúa Trịnh với công cuộc Trung hưng của các vua Lê (từ Trang Tông đến Hy Tông).

 • item.jpg
 • Sách lịch sử - địa lý


 • Authors: Côn Sơn Trịnh Nhược Tăng Bá Lỗ; 崑山鄭若曾伯魯 (1693)

 • Sách in chung với Triều Tiên đồ thuyết, Lưu Cầu đồ thuyết thành một tập, 198 trang. Sách in vào năm Quý Dậu, niên hiệu Khang Hy triều Thanh (1693). Trong đó, phần An Nam đồ thuyết từ trang 125 đến trang 198, gồm các phần An Nam quốc đồ (sơ đồ nước An Nam); (...)

 • item.jpg
 • Sách lịch sử - địa lý


 • Authors: Côn Sơn Trịnh Nhược Tăng Bá Lỗ; 崑山鄭若曾伯魯 (1693)

 • Sách in chung với Triều Tiên đồ thuyết, Lưu Cầu đồ thuyết thành một tập, 198 trang. Sách in vào năm Quý Dậu, niên hiệu Khang Hy triều Thanh (1693). Trong đó, phần An Nam đồ thuyết từ trang 125 đến trang 198, gồm các phần An Nam quốc đồ (sơ đồ nước An Nam); (...)

 • Congantranghiembiphap公案查驗秘法.pdf.jpg
 • Sách hình luật


 • Authors: Phan Duy Phiên; 潘 維 藩 (1714)

 • Sách soạn năm Vĩnh Thịnh 10, gồm 92 trang, chép bằng chữ Hán và chữ Nôm, mở đầu có bài Tựa. Nội dung sách ghi chép một số bí quyết trong việc khám nghiệm, xét xử các vụ án; cách làm đơn kiện, cách xét nghiệm án tích, cách khám nghiệm thai, án mạng (có hình (...)

 • ThienUyenTapAnh-BanChuHan.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (1715; 2004-11-14; 2004-12-13)

 • 148 trang Sự tích những nhà tu hành đạo Phật xuất sắc của Việt Nam (thế kỉ 13 về trước). Hình vẽ 3 tổ sư của phái Trúc Lâm (Điều Ngự Giác Hoàng, Pháp Loa, Huyền Quang). Bản trùng san khắc in năm Vĩnh Thịnh 11 (1715)

 • Danquetichchuan丹桂籍註案.pdf.jpg
 • Sách thiện thư


 • Authors: Nhan Chính đời Minh soạn, cháu đời thứ 5 là Nhan Văn Thụy bổ án, cháu đời thứ 6 là Nhan Chương Kính hiệu đính; 明顏正著,其五世孫顏文瑞補案,六世孫顏章敬校 (1720)

 • Nguyên sách gồm 4 quyển. Văn bản hiện còn quyển 1, quyển 2, 255 trang. Căn cứ lời tựa của cuốn sách, biết rằng: Văn bản được san khắc lần đầu vào năm Kỷ Tỵ niên hiệu Khang Hy [1689], sau đó được khắc lại vào năm Khang Hy thứ 58 [1720]. Nhan Chương Kính là (...)

 • Cungdatgiahuan窮達家訓.pdf.jpg
 • Sách gia huấn


 • Authors: Hồ Phi Tích; ,胡丕績 (1733; 2013-09-09)

 • Nguyên văn bản này chép trong Hồ gia hợp tộc phả kí 胡家合族譜記- gia phả 18 đời của họ Hồ làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, được biên tập và viết lời tựa vào năm Tự Đức 5 [1852]. Văn bản gồm 13 trang, nội dung thông qua việc tự thuật sự cùng đạt tro (...)

 • Quanthukhaobien群書考辨.pdf.jpg
 • Sách sử học


 • Authors: Lê Quý Đôn soạn, Chu Bội Liên và Tần Triều Vu bình duyệt.; 黎貴惇撰 ,朱佩蓮、 秦朝 (金于) 評閱 (1757)

 • Quần thư khảo biện là trước tác bình luận lịch sử, tổng cộng có 2 quyển, 692 trang, bố cục gồm 3 phần: Phần đầu gồm các bài tựa của Chu Bội Liên, Tần Triều Vu, Hồng Khải Hy, lá thư của Hồng Khải Hy, Lý Huy Trung, bài tựa của tác giả Lê Quý Đôn; Phần nội du (...)

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 68944
 • TanDuongthuq75-q225.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Âu Dương Tu; 歐陽修 (1044)

 • Tổng cộng có 225 quyển, 6.605 trang, bao gồm Bản kỷ 10 quyển, Chí 50 quyển, Biểu 15 quyển, Liệt truyện 150 quyển, sách ghi chép lịch sử hưng thịnh và suy vong của nhà Đường bắt đầu từ khi Đường Cao Tổ kiến quốc năm 618 đến khi Đường Ai Đế bị Chu Ôn phế tru (...)

 • Tongsuq460-q496.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Thác Khắc Thác; 托克托 (1343)

 • Tổng cộng sách có 496 quyển, 29.267 trang, bao gồm: Bản kỉ (47 quyển), chí (162 quyển), biểu (32 quyển), liệt truyện (255 quyển), tổng cộng có tới 496 quyển. Vì thế, Tống sử là bộ sử lớn nhất trong Nhị thập tứ sử.

 • Nguyensuq178-q210.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Tống Liêm; 宋濂 (1370)

 • Tổng cộng sách có 210 quyển, 11.323 trang, bao gồm các phần: bản kỷ 47 quyển, chí 58 quyển, biểu 8 quyển, liệt truyện 97 quyển. Nguyên sử là một tác phẩm do Tống Liêm (1310-1381) và một số quan lại khác phụng mệnh Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương biên soạn n (...)

 • TinhlydaitoanthuQuyen0-25性理大全書卷0-25.pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: 明胡廣等奉敕撰; Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn (1415)

 • Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)

 • TinhlydaitoanthuQuyen26-70性理大全書卷26-70.pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: 明胡廣等奉敕撰; Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn (1415)

 • Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)

 • HoangVietdiaduchiA_2617.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Hành khiển Tế Văn hầu Nguyễn Trãi (1435)

 • 252 trang, 27x16 cm, Thiệu Bình năm thứ hai (1435) Địa lí Việt Nam thời Nguyễn, gồm các trấn Thuận Hoá (Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi), Biên Hoà, Hà tiên, Phiên An, Vĩnh Thanh, Ddịnh Tường, Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Sơn Tây, Hả (...)

 • AnNamvucongA_2251.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Nguyễn Trãi biên soạn. Ngô Ngọ Phong, Nguyễn Thư Hiên, Nguyễn Hi Tư, Lí Tử Tấn viết tiểu chú và lời bình Nguyễn Thiên Túng tập chú...; Nguyễn Trãi 阮 廌, hiệu Ức Trai 抑 齋, tước Tế Văn Hầu 濟 文 侯. Người xã Nhụy Khuê, h.Thương Phúc biên soạn. Ngô Ngọ Phong 吳 午 (1435; 2012-04-13)

 • 106 trang Địa lí Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương đến thời Lê: vị trí, giới hạn, sự thay đổi quốc hiệu qua các thời đại, ranh giới giữa các châu, quận, phủ, huyện của 15 xứ trong nước. Số dân, số ruộng đất, sản vật, phong tục, nhân vật trong cả nước và ở (...)

 • ThienNamduhatap天南餘暇集5-8.pdf.jpg
 • Sách bách khoa toàn thư


 • Authors: Lê Thánh Tông và các văn thần Đỗ Nhuận, Nguyễn Trực biên soạn; 黎聖宗、杜潤、阮直等撰 (1483)

 • Thiên Nam dư hạ tập là bộ tùng thư quy mô bậc nhất thời trung đại, được biên soạn theo loại sách hội yếu, thông điển, gồm 100 quyển ghi chép đầy đủ về điển chế, luật lệ, thi văn, chính sự…. Hiện nay, bộ sách đã tàn khuyết gần hết, chỉ còn lại 10 tập chép t (...)

 • ThienNamduhatap天南餘暇集2-4.pdf.jpg
 • Sách bách khoa toàn thư


 • Authors: Lê Thánh Tông và các văn thần Đỗ Nhuận, Nguyễn Trực biên soạn; 黎聖宗、杜潤、阮直等撰 (1483)

 • Thiên Nam dư hạ tập là bộ tùng thư quy mô bậc nhất thời trung đại, được biên soạn theo loại sách hội yếu, thông điển, gồm 100 quyển ghi chép đầy đủ về điển chế, luật lệ, thi văn, chính sự…. Hiện nay, bộ sách đã tàn khuyết gần hết, chỉ còn lại 10 tập chép t (...)

 • ThienNamduhatap天南餘暇集1.pdf.jpg
 • Sách bách khoa toàn thư


 • Authors: Lê Thánh Tông và các văn thần Đỗ Nhuận, Nguyễn Trực biên soạn; 黎聖宗、杜潤、阮直等撰 (1483)

 • Thiên Nam dư hạ tập là bộ tùng thư quy mô bậc nhất thời trung đại, được biên soạn theo loại sách hội yếu, thông điển, gồm 100 quyển ghi chép đầy đủ về điển chế, luật lệ, thi văn, chính sự…. Hiện nay, bộ sách đã tàn khuyết gần hết, chỉ còn lại 10 tập chép t (...)

 • Ochaucanluc.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Dương Văn An 楊 文 安, hiệu Tĩnh Phủ靜 甫 soạn; 楊 文 安 (1548)

 • Soạn năm Mạc Cảnh Lịch (1548-1553). Bản chép tay, được sao chụp và in lại trong Nguyễn Khắc Thuần, 2009, Ô Châu cận lục, NXB Giáo dục. Sách gồm 6 quyển, ghi chép về các chủ đề như sau: Quyển 1: gồm hai mục lớn là: núi lớn, sông lớn Quyển 2: gồm 3 mục lớn l (...)

 • Letrieugiaohoadieuluat黎朝教化條律.pdf.jpg
 • Sách Thánh huấn


 • Authors: Chưa rõ (1663; 2013-09-09)

 • Văn bản gồm 28 trang, khổ 20 X 13 cm. Bản Điều luật này là sự mở rộng, cụ thể hóa của bản Nhị thập tứ huấn điều二十四訓條ban hành dưới thời Lê Thánh Tông, nội dung gồm 47 điều luật, nhằm khuyên bảo dân chúng sống trung hiếu tiết nghĩa, tuân thủ pháp luật, giữ g (...)

 • LetrieuTrunghungcongnghiepthucluc黎朝中興功業実録A.19.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Đặng Phùng Xuân viết, Hồ Sĩ Dương, Đặng Công Chất,... soạn; 鄧逢春, 胡士楊, 鄧公質... (1676)

 • Bản chép tay, tổng cộng 91 trang, do Đặng Phùng Xuân viết. Sách được soạn năm Vĩnh Trị 1 (1676). Ghi chép công phò tá của các chúa Trịnh với công cuộc Trung hưng của các vua Lê (từ Trang Tông đến Hy Tông).

 • item.jpg
 • Sách lịch sử - địa lý


 • Authors: Côn Sơn Trịnh Nhược Tăng Bá Lỗ; 崑山鄭若曾伯魯 (1693)

 • Sách in chung với Triều Tiên đồ thuyết, Lưu Cầu đồ thuyết thành một tập, 198 trang. Sách in vào năm Quý Dậu, niên hiệu Khang Hy triều Thanh (1693). Trong đó, phần An Nam đồ thuyết từ trang 125 đến trang 198, gồm các phần An Nam quốc đồ (sơ đồ nước An Nam); (...)

 • item.jpg
 • Sách lịch sử - địa lý


 • Authors: Côn Sơn Trịnh Nhược Tăng Bá Lỗ; 崑山鄭若曾伯魯 (1693)

 • Sách in chung với Triều Tiên đồ thuyết, Lưu Cầu đồ thuyết thành một tập, 198 trang. Sách in vào năm Quý Dậu, niên hiệu Khang Hy triều Thanh (1693). Trong đó, phần An Nam đồ thuyết từ trang 125 đến trang 198, gồm các phần An Nam quốc đồ (sơ đồ nước An Nam); (...)

 • Congantranghiembiphap公案查驗秘法.pdf.jpg
 • Sách hình luật


 • Authors: Phan Duy Phiên; 潘 維 藩 (1714)

 • Sách soạn năm Vĩnh Thịnh 10, gồm 92 trang, chép bằng chữ Hán và chữ Nôm, mở đầu có bài Tựa. Nội dung sách ghi chép một số bí quyết trong việc khám nghiệm, xét xử các vụ án; cách làm đơn kiện, cách xét nghiệm án tích, cách khám nghiệm thai, án mạng (có hình (...)

 • ThienUyenTapAnh-BanChuHan.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (1715; 2004-11-14; 2004-12-13)

 • 148 trang Sự tích những nhà tu hành đạo Phật xuất sắc của Việt Nam (thế kỉ 13 về trước). Hình vẽ 3 tổ sư của phái Trúc Lâm (Điều Ngự Giác Hoàng, Pháp Loa, Huyền Quang). Bản trùng san khắc in năm Vĩnh Thịnh 11 (1715)

 • Danquetichchuan丹桂籍註案.pdf.jpg
 • Sách thiện thư


 • Authors: Nhan Chính đời Minh soạn, cháu đời thứ 5 là Nhan Văn Thụy bổ án, cháu đời thứ 6 là Nhan Chương Kính hiệu đính; 明顏正著,其五世孫顏文瑞補案,六世孫顏章敬校 (1720)

 • Nguyên sách gồm 4 quyển. Văn bản hiện còn quyển 1, quyển 2, 255 trang. Căn cứ lời tựa của cuốn sách, biết rằng: Văn bản được san khắc lần đầu vào năm Kỷ Tỵ niên hiệu Khang Hy [1689], sau đó được khắc lại vào năm Khang Hy thứ 58 [1720]. Nhan Chương Kính là (...)

 • Cungdatgiahuan窮達家訓.pdf.jpg
 • Sách gia huấn


 • Authors: Hồ Phi Tích; ,胡丕績 (1733; 2013-09-09)

 • Nguyên văn bản này chép trong Hồ gia hợp tộc phả kí 胡家合族譜記- gia phả 18 đời của họ Hồ làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, được biên tập và viết lời tựa vào năm Tự Đức 5 [1852]. Văn bản gồm 13 trang, nội dung thông qua việc tự thuật sự cùng đạt tro (...)

 • Quanthukhaobien群書考辨.pdf.jpg
 • Sách sử học


 • Authors: Lê Quý Đôn soạn, Chu Bội Liên và Tần Triều Vu bình duyệt.; 黎貴惇撰 ,朱佩蓮、 秦朝 (金于) 評閱 (1757)

 • Quần thư khảo biện là trước tác bình luận lịch sử, tổng cộng có 2 quyển, 692 trang, bố cục gồm 3 phần: Phần đầu gồm các bài tựa của Chu Bội Liên, Tần Triều Vu, Hồng Khải Hy, lá thư của Hồng Khải Hy, Lý Huy Trung, bài tựa của tác giả Lê Quý Đôn; Phần nội du (...)