Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 68944
 • PT_DN_trong_co_so_GD_DH_Bong.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2020-04-12)

 • Cuốn sách Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo, học tập, nghiên cứu của những người quan tâm tới giáo dục đại học và phát triển tổ chức trong các tổ chức đặc biệt - cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Cuốn sách mang tính hệ thống từ khung lý thuyết về doanh nhân, doanh nghiệp, nền tảng phát triển doanh nghiệp đến yêu cầu của quản trị đại học và cập nhật các kinh nghiệm thực tiễn cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh các quốc gia khác nhau.

 • 01050001656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thế Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Chu Hồi (2020-04-12)

 • Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi về chất lượng nước vịnh Hạ Long và các nguồn tác động đến chất lượng nước vịnh. Đặc biệt, luận án đã xác định được mức động ảnh hưởng của các khu vực nguồn thải bên trong và bên ngoài vịnh đến chất lượng nước vịnh thông qua mô hình toán Delft3D. Luận án đã đóng góp và làm sáng tỏ phương pháp luận xây dựng chỉ số chất lượng nước biển (WQI), phục vụ việc đánh giá và phân vùng các vũng, vịnh ven biển thông qua việc phát triển công thức tính WQI cho vịnh Hạ Long. Luận án đã phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long theo 5 mức độ ô nhiễm dựa vào kết quả xác định WQI, làm cơ sở khoa học cho các giải pháp quản lý và sử dụng vịnh Hạ Long.

 • 01050001657.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hương Thảo;  Advisor: Bạch, Thành Công (2020-04-12)

 • Nghiên cứu lý thuyết sự truyền tải spin xuyên hầm ở từ trường thấp trong các hệ perovskite từ dạng hạt kích thước nanô. Nghiên cứu các phương pháp tính toán hiện đại như lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory-DFT), phương pháp tích phân phiếm hàm (Functional Integral Method-FIM) để giải quyết các vấn đề cập nhật của vật lý hiện đại như spin tử, hệ từ tính thấp chiều …Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng phụ thuộc kích thước của hệ nanô và chọn hệ vật liệu nanô có trật tự xa (sắt từ) là đối tượng cụ thể để tính toán định lượng. Các vấn đề cụ thể sẽ được khảo sát là: nhiệt độ Curie, độ phân cực (hoặc độ từ hóa đối với trật tự sắt từ) … phụ thuộc vào kích thước của hệ.

 • 01050001769.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thế Bình (2020-04-12)

 • Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của thông lượng laser trong quy trình chế tạo các hạt nano lưỡng kim Au-Ag bằng phương pháp cảm ứng laser. Để chế tạo hạt nano lưỡng kim Au-Ag trước hết phải chế tạo các hạt nano Au, Ag trong dung dịch Polyvinylpyrrolidone (C6H9NO)n (PVP) bằng phương pháp ăn mòn laser. Sau đó chúng tôi nghiên cứu sử dụng các hạt nano đơn kim này để chế tạo hạt nano lưỡng kim Au-Ag bằng kỹ thuật chiếu sáng laser vào hỗn hợp keo hạt nano Au và Ag.

 • 01050001739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Thành;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hãn (2020-04-12)

 • Nghiên cứu quá trình tán xạ hai hat thành hai hat khi tính đến bổ chính một vòng qua các giản đồ Feynman. Những kết quả chính thu được bao gồm: xây dựng biểu thức giải tích tổng quát cho tiết diện tán xạ hai hạt ở trong hệ khối tâm và hệ phòng thí nghiệm, mà chưa cụ thể Lagrangian tương tác. Thu được các biểu thức giải tích cho tiết diện tán xạ hai electron và tán xạ electron-positron trong QED ở gần đúng thấp nhất của lý thuyết nhiễu loạn hiệp biên trong hệ phòng thí nghiệm và hệ khối tâm.

 • 01050001732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Chu, Việt Hà; Trần, Hồng Nhung (2020-04-11)

 • Luận văn đã chế tạo thành công các hạt nano silica chứa các chấm lượng tử CdSe và CdTe trong dung môi ethanol bằng phương pháp Stöber sử dụng các tiền chất tetraethyl orthosilicate (TEOS) và aminopropyltriethoxysilane (APTES), với chất xúc tác là ammonium hydroxide. Các hạt nano chế tạo được khá đơn phân tán trong dung dịch với kích thước dao động trong khoảng 70 đến 150 nm tùy thuộc vào điều kiện chế tạo.

 • 01050001667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tùng;  Advisor: Lê, Trọng Vĩnh (2020-04-11)

 • Chương 1: Tổng quan về Mobile IP. Chương này sẽ giới thiệu ý tưởng phát triển và một số thuật ngữ hay được sử dụng trong Mobile IP, sau đó sẽ trình bày chức năng, nhiệm vụ cũng như cách thức hoạt động của Mobile IP với hai phiên bản Mobile IPv4, Mobile IPv6. Chương 2: Tìm hiểu các cơ chế chuyển giao mở rộng trong Mobile IPv6. Chương này tập trung nghiên cứu một số cơ chế chuyển giao trong Mobile IPv6. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá các cơ chế chuyển giao đã trình bày ở chương 2 bằng công cụ NS2.

 • 01050001652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Nguyên;  Advisor: Trần, Nghi (2020-04-11)

 • Xác định được các phức tập (sequence), nhóm phân tập (parasequence set) và phân tập (parasequence), quy luật biến đổi theo không gian và thời gian các miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST), biển tiến (TST) và biển cao (HST). Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố tướng trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng. Khôi phục lịch sử tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ Tứ trong mối quan hệ với sự dao động mực nước biển và chuyển động kiến tạo.

 • 01050001901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Tiền Giang (2020-04-11)

 • Đánh giá biến đổi đặc trưng của dòng chảy lũ trước và sau khi có hồ lưu vực sông Thạch Hãn, ta cần thực hiện phân tích chuỗi dòng chảy tại các trạm trên lưu vực tại thời điểm có hồ và không có hồ để đánh giá sự thay đổi đặc trưng dòng chảy lũ như thời gian chảy truyền của lũ, đỉnh lũ, tổng lượng lũ... Từ sự thay đổi trên để đánh giá sự thay đổi đặc trưng dòng chảy, đánh giá sự tác động của công trình hồ chứa đối với dòng chảy lũ lưu vực sông Thạch Hãn.

 • 01050001716.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020-04-11)

 • Dựa trên lý thuyết DFT, một số dạng vật liệu từ dựa trên các bon đã được nghiên cứu, bao gồm: đơn phân tử từ tính, dạng cặp phân tử và dạng bánh kẹp. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ở dạng đơn phân tử từ tính, mỗi phân tử có mômen từ bằng 1µB. Tuy nhiên, khi chúng kết cặp trực tiếp với nhau tạo ra vật liệu dạng dimer thì liên kết giữa chúng lại là phản sắt từ mạnh do sự phủ lấp trực tiếp giữa các trạng thái p của chúng. Hệ quả là mômen từ tổng cộng bị triệt tiêu.

 • 01050001816.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Dịu;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2020-04-10)

 • Trình bày về một số dạng hệ phương trình cơ bản, trong đó có nhận dạng các loại hệ phương trình cơ bản cùng phương pháp giải tổng quát và có cả bài tập minh họa. Trình bày một số phương pháp giải cho các bài toán về giải hệ phương trình hay gặp. Trong đó, có trình bày các phương pháp: phương pháp thế, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, phương pháp sử dụng bất đẳng thức và phối hợp nhiều phương pháp.

 • 01050001666.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020-04-10)

 • Trình bày tổng quan về tính toán tuần tự, tính toán song song, các kiến trúc máy tính song song, các mạng kết nối song song. Tìm hiểu về bài toán sắp xếp, các cấu trúc dữ liệu cho bài toán sắp xếp, phương pháp phân loại bài toán sắp xếp và tổng hợp các bài toán sắp xếp dựa trên phân loại độ phức tạp của thuật toán. Nghiên cứu các chiến lược song song cho bài toán sắp xếp. Trình bày chi tiết về thuật toán sắp xếp song song dựa trên các thuật toán tuần tự: Thuật toán OddEvenSort, ShellSort, ParallelQuickSort, HyperQuickSort. Nghiên cứu chi tiết về thuật toán sắp xếp song song PSRS. Mỗi thuật toán đều được tìm hiểu cụ thể về tư tưởng thuật toán, độ phức tạp thuật toán và các ví dụ cụ thể...

 • 01050001638.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Duy Phiên;  Advisor: Đặng, Xuân Phong (2020-04-10)

 • ­Tài nguyên nước dưới đất của một khu vực phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm thạch học, mật độ đứt gãy, độ dốc địa hình, lượng mưa, lượng bốc hơi, thực vật…và các yếu tố này ảnh hưởng đến tài nguyên nước dưới đất theo các cách và mức độ khác nhau. Bằng cách phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến tiềm năng nước dưới đất và sử dụng phương pháp GIS kết hợp với phương pháp đánh giá đa tiêu chuẩn MCE, luận văn đã thành lập được Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỉnh Kon Tum - tỉ lệ 1: 100.000. Bằng các kỹ thuật GIS tính được độ chính xác của Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỉnh Kon Tum là 75,734 % và đây là kết quả có độ tin cậy.

 • 01050001648.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2020-04-10)

 • Đã nghiên cứu tổng hợp thành công zeolit NaY (Si/Al =2,25) và zeolit thế hệ mới NaMCM-22 (Si/Al = 28) với chất tạo cấu trúc HMi (hexametilenimin). Thực hiện biến tính zeolit NaY và NaMCM-22 thành các dạng: HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 nhằm tạo ra các hệ xúc tác có tính chất axit Bronstet và Liuyt khác nhau. Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và tính chất của 2 vật liệu zeolit bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, IR, HRTEM, EDX, TPD-NH3, TPR-H2 cho những minh chứng để khẳng định sự tạo ra 6 loại zeolit NaY, NaMCM-22, HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 và hệ xúc tác trao đổi ion Cu2+ tồn tại ở các dạng CuO/CuY; CuO/CuMCM-22. Đánh giá độ hoạt động của 4 hệ xúc tác HY, ...

 • 01050001637.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thanh Giang;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải (2020-04-10)

 • Qua quá trình nghiên cứu đánh giá cho thấy công nghệ lò đốt CTNHCN hai cấp dạng tĩnh và công nghệ lò đốt CTNHCN hai cấp dạng quay thuộc trong nhóm công nghệ được khuyến khích sử dụng do đáp ứng được cơ bản các yêu cầu kỹ thuật, cũng như hiệu quả xử lý chất thải và kiểm soát tốt khí thải phát sinh từ quá trình thiêu hủy. Ngoài xử lý CTNHCN, hai nhóm công nghệ lò đốt này còn xử lý tốt các loại chất thải y tế nói chung và CTYTNH nói riêng và trên thực tế đã có một cố cơ sở sử dụng một trong hai nhóm công nghệ lò đốt này để đăng ký thu gom, xử lý CTYTNH. Do vậy, đây là công nghệ đáp ứng yêu cầu về xử lý CTNH và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tuy nhiên, hai nhóm công nghệ lò đốt này có mộ...

 • 01050001636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Mai;  Advisor: Đàm, Văn Nhỉ (2020-04-10)

 • Trình bày một số lý thuyết cơ bản về: Nguyên lý quy nạp, Hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton và đồ thị cây. Chương này đã nhắc lại được các kiến thức cơ bản về tổ hợp trong chương trình toán trung học phổ thông. Đồng thời nêu được một số khái niệm về tổ hợp suy rộng, đó là : Hoán vị lặp, chỉnh hợp lặp, tổ hợp lặp. Trình bày bốn nguyên lý cơ bản trong tổ hợp và các ví dụ áp dụng các nguyên lý đó.

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 68944
 • PT_DN_trong_co_so_GD_DH_Bong.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2020-04-12)

 • Cuốn sách Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo, học tập, nghiên cứu của những người quan tâm tới giáo dục đại học và phát triển tổ chức trong các tổ chức đặc biệt - cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Cuốn sách mang tính hệ thống từ khung lý thuyết về doanh nhân, doanh nghiệp, nền tảng phát triển doanh nghiệp đến yêu cầu của quản trị đại học và cập nhật các kinh nghiệm thực tiễn cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh các quốc gia khác nhau.

 • 01050001656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thế Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Chu Hồi (2020-04-12)

 • Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi về chất lượng nước vịnh Hạ Long và các nguồn tác động đến chất lượng nước vịnh. Đặc biệt, luận án đã xác định được mức động ảnh hưởng của các khu vực nguồn thải bên trong và bên ngoài vịnh đến chất lượng nước vịnh thông qua mô hình toán Delft3D. Luận án đã đóng góp và làm sáng tỏ phương pháp luận xây dựng chỉ số chất lượng nước biển (WQI), phục vụ việc đánh giá và phân vùng các vũng, vịnh ven biển thông qua việc phát triển công thức tính WQI cho vịnh Hạ Long. Luận án đã phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long theo 5 mức độ ô nhiễm dựa vào kết quả xác định WQI, làm cơ sở khoa học cho các giải pháp quản lý và sử dụng vịnh Hạ Long.

 • 01050001657.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hương Thảo;  Advisor: Bạch, Thành Công (2020-04-12)

 • Nghiên cứu lý thuyết sự truyền tải spin xuyên hầm ở từ trường thấp trong các hệ perovskite từ dạng hạt kích thước nanô. Nghiên cứu các phương pháp tính toán hiện đại như lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory-DFT), phương pháp tích phân phiếm hàm (Functional Integral Method-FIM) để giải quyết các vấn đề cập nhật của vật lý hiện đại như spin tử, hệ từ tính thấp chiều …Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng phụ thuộc kích thước của hệ nanô và chọn hệ vật liệu nanô có trật tự xa (sắt từ) là đối tượng cụ thể để tính toán định lượng. Các vấn đề cụ thể sẽ được khảo sát là: nhiệt độ Curie, độ phân cực (hoặc độ từ hóa đối với trật tự sắt từ) … phụ thuộc vào kích thước của hệ.

 • 01050001769.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thế Bình (2020-04-12)

 • Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của thông lượng laser trong quy trình chế tạo các hạt nano lưỡng kim Au-Ag bằng phương pháp cảm ứng laser. Để chế tạo hạt nano lưỡng kim Au-Ag trước hết phải chế tạo các hạt nano Au, Ag trong dung dịch Polyvinylpyrrolidone (C6H9NO)n (PVP) bằng phương pháp ăn mòn laser. Sau đó chúng tôi nghiên cứu sử dụng các hạt nano đơn kim này để chế tạo hạt nano lưỡng kim Au-Ag bằng kỹ thuật chiếu sáng laser vào hỗn hợp keo hạt nano Au và Ag.

 • 01050001739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Thành;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hãn (2020-04-12)

 • Nghiên cứu quá trình tán xạ hai hat thành hai hat khi tính đến bổ chính một vòng qua các giản đồ Feynman. Những kết quả chính thu được bao gồm: xây dựng biểu thức giải tích tổng quát cho tiết diện tán xạ hai hạt ở trong hệ khối tâm và hệ phòng thí nghiệm, mà chưa cụ thể Lagrangian tương tác. Thu được các biểu thức giải tích cho tiết diện tán xạ hai electron và tán xạ electron-positron trong QED ở gần đúng thấp nhất của lý thuyết nhiễu loạn hiệp biên trong hệ phòng thí nghiệm và hệ khối tâm.

 • 01050001732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Chu, Việt Hà; Trần, Hồng Nhung (2020-04-11)

 • Luận văn đã chế tạo thành công các hạt nano silica chứa các chấm lượng tử CdSe và CdTe trong dung môi ethanol bằng phương pháp Stöber sử dụng các tiền chất tetraethyl orthosilicate (TEOS) và aminopropyltriethoxysilane (APTES), với chất xúc tác là ammonium hydroxide. Các hạt nano chế tạo được khá đơn phân tán trong dung dịch với kích thước dao động trong khoảng 70 đến 150 nm tùy thuộc vào điều kiện chế tạo.

 • 01050001667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tùng;  Advisor: Lê, Trọng Vĩnh (2020-04-11)

 • Chương 1: Tổng quan về Mobile IP. Chương này sẽ giới thiệu ý tưởng phát triển và một số thuật ngữ hay được sử dụng trong Mobile IP, sau đó sẽ trình bày chức năng, nhiệm vụ cũng như cách thức hoạt động của Mobile IP với hai phiên bản Mobile IPv4, Mobile IPv6. Chương 2: Tìm hiểu các cơ chế chuyển giao mở rộng trong Mobile IPv6. Chương này tập trung nghiên cứu một số cơ chế chuyển giao trong Mobile IPv6. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá các cơ chế chuyển giao đã trình bày ở chương 2 bằng công cụ NS2.

 • 01050001652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Nguyên;  Advisor: Trần, Nghi (2020-04-11)

 • Xác định được các phức tập (sequence), nhóm phân tập (parasequence set) và phân tập (parasequence), quy luật biến đổi theo không gian và thời gian các miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST), biển tiến (TST) và biển cao (HST). Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố tướng trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng. Khôi phục lịch sử tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ Tứ trong mối quan hệ với sự dao động mực nước biển và chuyển động kiến tạo.

 • 01050001901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Tiền Giang (2020-04-11)

 • Đánh giá biến đổi đặc trưng của dòng chảy lũ trước và sau khi có hồ lưu vực sông Thạch Hãn, ta cần thực hiện phân tích chuỗi dòng chảy tại các trạm trên lưu vực tại thời điểm có hồ và không có hồ để đánh giá sự thay đổi đặc trưng dòng chảy lũ như thời gian chảy truyền của lũ, đỉnh lũ, tổng lượng lũ... Từ sự thay đổi trên để đánh giá sự thay đổi đặc trưng dòng chảy, đánh giá sự tác động của công trình hồ chứa đối với dòng chảy lũ lưu vực sông Thạch Hãn.

 • 01050001716.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020-04-11)

 • Dựa trên lý thuyết DFT, một số dạng vật liệu từ dựa trên các bon đã được nghiên cứu, bao gồm: đơn phân tử từ tính, dạng cặp phân tử và dạng bánh kẹp. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ở dạng đơn phân tử từ tính, mỗi phân tử có mômen từ bằng 1µB. Tuy nhiên, khi chúng kết cặp trực tiếp với nhau tạo ra vật liệu dạng dimer thì liên kết giữa chúng lại là phản sắt từ mạnh do sự phủ lấp trực tiếp giữa các trạng thái p của chúng. Hệ quả là mômen từ tổng cộng bị triệt tiêu.

 • 01050001816.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Dịu;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2020-04-10)

 • Trình bày về một số dạng hệ phương trình cơ bản, trong đó có nhận dạng các loại hệ phương trình cơ bản cùng phương pháp giải tổng quát và có cả bài tập minh họa. Trình bày một số phương pháp giải cho các bài toán về giải hệ phương trình hay gặp. Trong đó, có trình bày các phương pháp: phương pháp thế, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, phương pháp sử dụng bất đẳng thức và phối hợp nhiều phương pháp.

 • 01050001666.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020-04-10)

 • Trình bày tổng quan về tính toán tuần tự, tính toán song song, các kiến trúc máy tính song song, các mạng kết nối song song. Tìm hiểu về bài toán sắp xếp, các cấu trúc dữ liệu cho bài toán sắp xếp, phương pháp phân loại bài toán sắp xếp và tổng hợp các bài toán sắp xếp dựa trên phân loại độ phức tạp của thuật toán. Nghiên cứu các chiến lược song song cho bài toán sắp xếp. Trình bày chi tiết về thuật toán sắp xếp song song dựa trên các thuật toán tuần tự: Thuật toán OddEvenSort, ShellSort, ParallelQuickSort, HyperQuickSort. Nghiên cứu chi tiết về thuật toán sắp xếp song song PSRS. Mỗi thuật toán đều được tìm hiểu cụ thể về tư tưởng thuật toán, độ phức tạp thuật toán và các ví dụ cụ thể...

 • 01050001638.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Duy Phiên;  Advisor: Đặng, Xuân Phong (2020-04-10)

 • ­Tài nguyên nước dưới đất của một khu vực phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm thạch học, mật độ đứt gãy, độ dốc địa hình, lượng mưa, lượng bốc hơi, thực vật…và các yếu tố này ảnh hưởng đến tài nguyên nước dưới đất theo các cách và mức độ khác nhau. Bằng cách phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến tiềm năng nước dưới đất và sử dụng phương pháp GIS kết hợp với phương pháp đánh giá đa tiêu chuẩn MCE, luận văn đã thành lập được Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỉnh Kon Tum - tỉ lệ 1: 100.000. Bằng các kỹ thuật GIS tính được độ chính xác của Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỉnh Kon Tum là 75,734 % và đây là kết quả có độ tin cậy.

 • 01050001648.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2020-04-10)

 • Đã nghiên cứu tổng hợp thành công zeolit NaY (Si/Al =2,25) và zeolit thế hệ mới NaMCM-22 (Si/Al = 28) với chất tạo cấu trúc HMi (hexametilenimin). Thực hiện biến tính zeolit NaY và NaMCM-22 thành các dạng: HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 nhằm tạo ra các hệ xúc tác có tính chất axit Bronstet và Liuyt khác nhau. Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và tính chất của 2 vật liệu zeolit bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, IR, HRTEM, EDX, TPD-NH3, TPR-H2 cho những minh chứng để khẳng định sự tạo ra 6 loại zeolit NaY, NaMCM-22, HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 và hệ xúc tác trao đổi ion Cu2+ tồn tại ở các dạng CuO/CuY; CuO/CuMCM-22. Đánh giá độ hoạt động của 4 hệ xúc tác HY, ...

 • 01050001637.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thanh Giang;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải (2020-04-10)

 • Qua quá trình nghiên cứu đánh giá cho thấy công nghệ lò đốt CTNHCN hai cấp dạng tĩnh và công nghệ lò đốt CTNHCN hai cấp dạng quay thuộc trong nhóm công nghệ được khuyến khích sử dụng do đáp ứng được cơ bản các yêu cầu kỹ thuật, cũng như hiệu quả xử lý chất thải và kiểm soát tốt khí thải phát sinh từ quá trình thiêu hủy. Ngoài xử lý CTNHCN, hai nhóm công nghệ lò đốt này còn xử lý tốt các loại chất thải y tế nói chung và CTYTNH nói riêng và trên thực tế đã có một cố cơ sở sử dụng một trong hai nhóm công nghệ lò đốt này để đăng ký thu gom, xử lý CTYTNH. Do vậy, đây là công nghệ đáp ứng yêu cầu về xử lý CTNH và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tuy nhiên, hai nhóm công nghệ lò đốt này có mộ...

 • 01050001636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Mai;  Advisor: Đàm, Văn Nhỉ (2020-04-10)

 • Trình bày một số lý thuyết cơ bản về: Nguyên lý quy nạp, Hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton và đồ thị cây. Chương này đã nhắc lại được các kiến thức cơ bản về tổ hợp trong chương trình toán trung học phổ thông. Đồng thời nêu được một số khái niệm về tổ hợp suy rộng, đó là : Hoán vị lặp, chỉnh hợp lặp, tổ hợp lặp. Trình bày bốn nguyên lý cơ bản trong tổ hợp và các ví dụ áp dụng các nguyên lý đó.