Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 107859
 • VH_00152.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Thompson, Kristin ; Bordwell, David. ([2010])

 • This book introduce the history of film as it is presently conceived, written, and taught by its most accomplished scholars. However, this book is not a distillation of everything that is known about film history.

 • MT_00233.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([200?])

 • Tính đa dạng của lớp Bò sát. Các loài khủng long. Đặc điểm chung của lớp Bò sát. LỚỊ-) Chim (con bồ câu). Chim bổ câu thích nghi với đời sống bay lượn. Đặc điểm chung và tính đa dạng của chim, tập tính của chim. ích lợi và tác hại của chim. Thực hành mổ chim hoạc quan sát mẫu mổ. Lớp Thú (thỏ hoặc chó, lợn). Tính đa dạng của lớp Thú : bộ Thú huyệt, bộ Thú túi,... bộ Gặm nhấm bộ Móng guốc, bộ Ăn thịt, bộ Linh trưởng. Tập tính của thú. Xem phim đời sống động vật và vài tập tính điển hình của động vật thuộc lớp Thú (săn mồi, hoạt động trong mùa sinh sản).

 • MT_00234.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([200?])

 • Khi vận dụng chương trình, để phù hợp với vùng miền cần : xét các đối tượng sinh học trong mối quan hệ chặt chẽ với môi trường nói chung và các điều kiện thiên nhiên Việt Nam nói riêng, ứng dụng các quy luật cân bằng và biến đổi hệ sinh thái tự nhiên vào việc bảo vệ và khai thác hợp lí các tài nguyên sinh vật đặc biệt ở các vùng miền. Chương trình Sinh học cần được cụ thể hoá một phần tuỳ theo đặc điểm nhà trường, vùng miền khác nhau và các loại đối tượng, ví dụ : cách gọi tên các cây, con theo địa phương, các vật liệu, đối tượng được dùng trong thí nghiệm, thực hành sẵn có ở địa phương.

 • KT_00532.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([200?])

 • In the preceding four chapters we examined methods ¡¡of statistical inference involving population means and population proportions. In this chapter we expand the discussion to situations, involving inferences about population variances. As an example of a case in which a variance can provide important decision-making information, consider the production process of filling containers with a liquid detergent product. The filling mechanism for the process is adjusted so that the mean filling weight is 16 ounces per container. Although a mean of 16 ounces is desired, the variance of the filling weights is also critical.

 • MT_00377.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Depeyrot, Michel ([200?])

 • Partant de l ’idée que le relatif inauccès dea techniques de machines aéquentiellea formaliaéea par dea automates tient à l'abaence đe sémantique dans lea modèlea algébriques utilises, cette dissertation préaente une generalisation du concept d'automate qui permet de distinguer deux classes d’information en en- trée : les commandes et lea donnéea.

 • KT_00335.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([200?])

 • Comparable companies analysis (“comparable companies” or “trading comps”) is one of the primary methodologies used for valuing a given focus company, division, business, or collection of assets (“target”). It provides a market benchmark against which a banker can establish valuation for a private company or analyze the value of a public company at a given point in time. Comparable companies has a broad range of applications, most notably for various mergers and acquisitions (MandA) situations, initial public offerings (IPOs), restructurings, and investment decisions.

 • KT_00307.pdf.jpg
 • book


 • Authors: Mạc, Quang Huy ([200?])

 • Cẩm nang ngân hàng đầu tư được viết một cách công phu bởi một chuyên gia tài chính có kiến thức sâu rộng và nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực này. Tác giả là cố vấn chuyên môn, cộng tác viên quen thuộc với nhiều bài viết sâu sắc trên Thời báo Kinh tế Việt Nam (VnEconomy). Với cuốn cẩm nang này, lần đầu tiên tại Việt Nam, bí mật đằng sau các khoản lợi nhuận khổng lồ với hàng loạt nghiệp vụ đa dạng và phức tạp của Phố Wall được hé mở một cách sinh động, dễ hiểu và cuốn hút người đọc.

 • KT_00533.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Moosa, Imad A. ([200?])

 • The common feature of these defimitions lies in terms like 'control' and ''controlling interest', which represent the most important feature that distinguishes FDI from portfolio, ...

 • VH_00153.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([2007])

 • This book introduce the history of film as it is presently conceived, written, and taught by its most accomplished scholars. However, this book is not a distillation of everything that is known about film history.

 • MIeN_DiCH_HoC_dH_Y_HN.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([2006])

 • Cuốn sách bao gồm 12 chương: Chương 1. Đại cương về miễn dịch học ; Chương 2. Các cơ quan của hệ thống miễn dịch ; Chương 3. Kháng thể; Chương 4. Kháng nguyên; Chương 5. Các tế bảo chủ yếu của hệ thống miễn dịch ; Chương 6. Bổ thể ; Chương 7. CYTOKIN ; Chương 8. Miễn dịch chống vi sinh vật ; Chương 9. Quá mẫn ; Chương 10. Thiếu hụt miễn dịch ; Chương 11. Tính tự miễn và bệnh tự miễn ; Chương 12. Các kỹ thuật miễn dịch thường dùng

 • NN_Trung_00006.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Wu, Yamin ([2006])

 • This is Book 2 of Learning about China from Newspapers, an introductory course work for those students who have finished learning the basic Chinese grammar and mastered a vocabulary of approximately 2,500 words. The course consists of two volumes for one academic year. The book selects news articles that cover a variety of topics, providing rich and interesting background information for foreign learners. It helps the students to improve their ability to learn and use Chinese words and expressions.

 • Lasers_in_Otorhinolaryngology.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([2005])

 • The characteristics of laser light are derived from its properties as part of the electromagnetic spectrum. This chapter systematically explains the tissue effects of laser light as a function of its power and energy density. Standard medical lasers and their delivery systems are described along with typical applications. Laser safety issues are also addressed

 • NV_LS_00152.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - ([2004])

 • Chính biên Đệ nhị kỷ - Quyển CXVII -- Chính biên Đệ nhị kỷ - Quyển Chính biên Đệ nhị kỷ - Quyển CXVIII -- Chính biên Đệ nhị kỷ - Quyển CXIX -- Chính biên Đệ nhị kỷ - Quyển CXX -- Chính biên Đệ nhị kỷ - Quyển CXXI…

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 107859