Browsing by Subject " Đất lề quê thói (phong tục Việt Nam)"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 167(1977-2)_p85-90.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đổng Chi (1977)

  • Tác giả đưa ra nhận xét về hai công trình "Đất lề quê thói" và "Phố phường Hà-Nội xưa" đã đóng góp nhiều tư liệu lịch sử, giúp người đọc hình dung được rõ hơn về những phong tục tập quán của xã hội Việt Nam thời cổ cận. Cả hai tác phẩm giúp người đọc hướng tới một ý nghĩa: một khi đất nước dưới gót giầy của bọ đô hộ ngoại tộc thì những phong tục kiêu bạc, rởm, lố lăng tự phát xuất hiện làm vẩn đục những nề nếp cũ. Cách mạng tuy chưa bắt tay làm việc di phong di tục nhưng khi cách mạng đã giải phóng được đất nước thì những phong tục đó cũng phải mau biến đi như đàn cú trước ánh sáng mặt trời. Đó là điều rút ra được sau khi đọc hai tác phẩm trên.

Browsing by Subject " Đất lề quê thói (phong tục Việt Nam)"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 167(1977-2)_p85-90.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đổng Chi (1977)

  • Tác giả đưa ra nhận xét về hai công trình "Đất lề quê thói" và "Phố phường Hà-Nội xưa" đã đóng góp nhiều tư liệu lịch sử, giúp người đọc hình dung được rõ hơn về những phong tục tập quán của xã hội Việt Nam thời cổ cận. Cả hai tác phẩm giúp người đọc hướng tới một ý nghĩa: một khi đất nước dưới gót giầy của bọ đô hộ ngoại tộc thì những phong tục kiêu bạc, rởm, lố lăng tự phát xuất hiện làm vẩn đục những nề nếp cũ. Cách mạng tuy chưa bắt tay làm việc di phong di tục nhưng khi cách mạng đã giải phóng được đất nước thì những phong tục đó cũng phải mau biến đi như đàn cú trước ánh sáng mặt trời. Đó là điều rút ra được sau khi đọc hai tác phẩm trên.