Browsing by Subject " Phan-Bội-Châu niên biểu"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 75(1965-6)(6).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Chương, Thâu (1965)

  • Bài viết nhằm góp thêm ý kiến của tác giả với Trần Kim Thư về hai tập tự truyện "Ngục trung thư" và "Phan Bội Châu niên biểu" vì đây là hai tập tự truyện có giá trị tài liệu lịch sử hết sức quan trọng trong việc tìm hiểu nghiê cứu cuộc đời hoạt động cách mạng và những chuyển biến tư tưởng của nhà ái quốc Phan Bội Châu, cũng như tìm hiểu nghiên cứu phong trào cách mang Việt Nam đầu thế kỷ XX nói chung.

Browsing by Subject " Phan-Bội-Châu niên biểu"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 75(1965-6)(6).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Chương, Thâu (1965)

  • Bài viết nhằm góp thêm ý kiến của tác giả với Trần Kim Thư về hai tập tự truyện "Ngục trung thư" và "Phan Bội Châu niên biểu" vì đây là hai tập tự truyện có giá trị tài liệu lịch sử hết sức quan trọng trong việc tìm hiểu nghiê cứu cuộc đời hoạt động cách mạng và những chuyển biến tư tưởng của nhà ái quốc Phan Bội Châu, cũng như tìm hiểu nghiên cứu phong trào cách mang Việt Nam đầu thế kỷ XX nói chung.