Browsing by Subject " Trung học vi thể-Tây học vi dụng"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 323(2002-4)_p71-79.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đào, Duy Đạt (2002)

  • Xuyên suốt hai giai đoạn từ năm 1861đến đầu những năm 70 và từ nửa cuối những năm 70 đến năm 1894 , dưới tư tưởng chủ đạo “Trung học vi thể-Tây học vi dụng”, Phong trào Dương Vụ đã ra sức hiện đại hóa nền kinh tế và quốc phòng , hoàn toàn không đề cập tới vấn đề chính trị, văn hóa thể chế tư bản chủ nghĩa phương Tây .Về khách quan , phong trào Dương Vụ đã thích ứng với trào lưu phát triển của lịch sử bởi vậy có thể coi phong trao Dương Vụ là giai đoạn khởi đầu của tiến trình cận đại hóa của Trung Quốc.

Browsing by Subject " Trung học vi thể-Tây học vi dụng"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 323(2002-4)_p71-79.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đào, Duy Đạt (2002)

  • Xuyên suốt hai giai đoạn từ năm 1861đến đầu những năm 70 và từ nửa cuối những năm 70 đến năm 1894 , dưới tư tưởng chủ đạo “Trung học vi thể-Tây học vi dụng”, Phong trào Dương Vụ đã ra sức hiện đại hóa nền kinh tế và quốc phòng , hoàn toàn không đề cập tới vấn đề chính trị, văn hóa thể chế tư bản chủ nghĩa phương Tây .Về khách quan , phong trào Dương Vụ đã thích ứng với trào lưu phát triển của lịch sử bởi vậy có thể coi phong trao Dương Vụ là giai đoạn khởi đầu của tiến trình cận đại hóa của Trung Quốc.