Browsing by Subject "An Nam kỷ yếu"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Vết tích thành Đại La - bài nối.pdf.jpg
  • Journal Article


  • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1943)

  • "Đại La nghĩa là gì? "Đại" là lớn, "la" là vòng quanh. Nguyên trước lại chữ "la thành" là thành vòng quanh, đến đời Cao Biền năm 866 đắp lại to hơn, gọi là "Đại la thành", nghĩa là thành vòng quanh lớn; sau hóa ra tên hai chữ "Đại la" đi với nhau."

Browsing by Subject "An Nam kỷ yếu"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Vết tích thành Đại La - bài nối.pdf.jpg
  • Journal Article


  • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1943)

  • "Đại La nghĩa là gì? "Đại" là lớn, "la" là vòng quanh. Nguyên trước lại chữ "la thành" là thành vòng quanh, đến đời Cao Biền năm 866 đắp lại to hơn, gọi là "Đại la thành", nghĩa là thành vòng quanh lớn; sau hóa ra tên hai chữ "Đại la" đi với nhau."