Browsing by Subject "Bộ luật"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 169(1976-4)_p81-88.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đặng, Nghiêm Vạn (1976)

  • Qua bài viết, tác giả giới thiệu bộ sưu tập tư liệu được ghi chép bằng tay bằng chữ Thái có giá trị do đồng chí Khá Văn Tiến giới thiệu nhân dịp xuống huyện Mai Châu , Hòa Bình công tác.Trong bộ sưu tập có tập tư liệu quý cho việc tìm hiểu lịch sử và xã hội cổ truyền người Thái ở Mai Châu nói riêng và người Thái ở Việt Nam nói chung và góp phần tìm hiểu xã hội Việt Nam vào những giai đoạn đầu của thời kỳ xã hội có giai cấp.

Browsing by Subject "Bộ luật"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 169(1976-4)_p81-88.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đặng, Nghiêm Vạn (1976)

  • Qua bài viết, tác giả giới thiệu bộ sưu tập tư liệu được ghi chép bằng tay bằng chữ Thái có giá trị do đồng chí Khá Văn Tiến giới thiệu nhân dịp xuống huyện Mai Châu , Hòa Bình công tác.Trong bộ sưu tập có tập tư liệu quý cho việc tìm hiểu lịch sử và xã hội cổ truyền người Thái ở Mai Châu nói riêng và người Thái ở Việt Nam nói chung và góp phần tìm hiểu xã hội Việt Nam vào những giai đoạn đầu của thời kỳ xã hội có giai cấp.