Browsing by Subject "Ba mũi giáp công"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 86(1966-5)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: M., N. (1966)

 • Cuộc cách mạng giải phóng miền Nam đang đem lại cho dân tộc ta nhiều điều sáng tạo có tầm quan trọng về lý luận cũng như về thực tiễn. Một trong những điều sáng tạo đó là "ba mũi giáp công", một sách lược đấu tranh cách mạng được khẳng định qua bao nhiêu năm kinh nghiệm xương máu.

 • 89(1966-8)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn, Tạo (1966)

 • Cuộc kháng chiến chống Mỹ thần kỳ mà nhân dân ta đang tiến hành ngày nay là sự kế thừa và phát triển đến đỉnh cao truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta qua trên 2000 năm lịch sử. Vận dụng lý luận quân sự của chủ nghĩa Mác Lê nin và kinh nghiệm đấu tranh lâu đời của dân tộc ta vào cuộc chiến tranh hiện tại, nhân dân ta đã sáng tạo ra nhiều cuộc đấu tranh phong phú và đã đúc kết thành những phạm trù, khái niệm khoa học quân sự hiện đại như "Phong trào đồng khởi", "Phá thế kìm kẹp", "Ba mũi giáp công"..v.v

Browsing by Subject "Ba mũi giáp công"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 86(1966-5)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: M., N. (1966)

 • Cuộc cách mạng giải phóng miền Nam đang đem lại cho dân tộc ta nhiều điều sáng tạo có tầm quan trọng về lý luận cũng như về thực tiễn. Một trong những điều sáng tạo đó là "ba mũi giáp công", một sách lược đấu tranh cách mạng được khẳng định qua bao nhiêu năm kinh nghiệm xương máu.

 • 89(1966-8)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn, Tạo (1966)

 • Cuộc kháng chiến chống Mỹ thần kỳ mà nhân dân ta đang tiến hành ngày nay là sự kế thừa và phát triển đến đỉnh cao truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta qua trên 2000 năm lịch sử. Vận dụng lý luận quân sự của chủ nghĩa Mác Lê nin và kinh nghiệm đấu tranh lâu đời của dân tộc ta vào cuộc chiến tranh hiện tại, nhân dân ta đã sáng tạo ra nhiều cuộc đấu tranh phong phú và đã đúc kết thành những phạm trù, khái niệm khoa học quân sự hiện đại như "Phong trào đồng khởi", "Phá thế kìm kẹp", "Ba mũi giáp công"..v.v