Browsing by Subject "Bia Ba Bể"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Merged-20210128-151212.pdf.jpg
  • Journal Article


  • Authors: Nhật Nham (1943)

  • "Cớ sao gọi tên là Ba Bể? Nước hồ liền nhau, như hình con ngựa quý, cho nên đặt tên như vậy. Giữa đột nổi một cái núi nhỏ, gọi là núi Mã Yên sơn (núi Yên ngựa), núi có chùa thờ Phật, không biết từ thời đại nào."

Browsing by Subject "Bia Ba Bể"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Merged-20210128-151212.pdf.jpg
  • Journal Article


  • Authors: Nhật Nham (1943)

  • "Cớ sao gọi tên là Ba Bể? Nước hồ liền nhau, như hình con ngựa quý, cho nên đặt tên như vậy. Giữa đột nổi một cái núi nhỏ, gọi là núi Mã Yên sơn (núi Yên ngựa), núi có chùa thờ Phật, không biết từ thời đại nào."