Browsing by Subject "Cái bình" và "chất rượu"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BaoTonVaPhatHuyLehoiCoTruyenTrongXHVNDD(18).pdf.jpg
  • Conference paper


  • Authors: Nguyễn, Phước Bảo Đàn (2012)

  • “Chất rượu” và “cái bình", trên một góc nhìn, vẫn là mối quan hệ tương tác giữa nội dung và hình thức thể hiện trong một bối cảnh lịch sử nhất định. Những tinh hoa của văn hóa cồ truyền, của lề hội truyền thống sẽ lan tỏa và có được sức sống bền vững trong lòng xã hội hiện đại với điều kiện “chất rượu tuyệt ngon” và “cái bình phù hợp”. Phù hợp trong [1]. mục tiêu xác định (của việc phục dựng, tổ chức, thể hiện lễ hội V . V . ) , [2j. bối cảnh thể hiện, [3]. cá nhân tham gia, [4]. sự hưởng ứng và chia sẻ của cộng đồng như một phần của niềm tin tín ngưỡng, lẫn nhu cầu v.v. là những tiêu chí rất quan trọng để một hoạt động lễ hội có thể sống được trong lòng một xã hội hiện đại

Browsing by Subject "Cái bình" và "chất rượu"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BaoTonVaPhatHuyLehoiCoTruyenTrongXHVNDD(18).pdf.jpg
  • Conference paper


  • Authors: Nguyễn, Phước Bảo Đàn (2012)

  • “Chất rượu” và “cái bình", trên một góc nhìn, vẫn là mối quan hệ tương tác giữa nội dung và hình thức thể hiện trong một bối cảnh lịch sử nhất định. Những tinh hoa của văn hóa cồ truyền, của lề hội truyền thống sẽ lan tỏa và có được sức sống bền vững trong lòng xã hội hiện đại với điều kiện “chất rượu tuyệt ngon” và “cái bình phù hợp”. Phù hợp trong [1]. mục tiêu xác định (của việc phục dựng, tổ chức, thể hiện lễ hội V . V . ) , [2j. bối cảnh thể hiện, [3]. cá nhân tham gia, [4]. sự hưởng ứng và chia sẻ của cộng đồng như một phần của niềm tin tín ngưỡng, lẫn nhu cầu v.v. là những tiêu chí rất quan trọng để một hoạt động lễ hội có thể sống được trong lòng một xã hội hiện đại