Browsing by Subject Ẩn dụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004262.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đàm, Thị Thúy;  Advisor: Đỗ, Hồng Dương (2015)

  • Tìm hiểu và làm rõ khái niệm ẩn dụ, cụ thể là ẩn dụ ngữ pháp theo quan điểm của Halliday để làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Thu thập tư liệu và phân loại các quá trình. Phân tích các phương thức thể hiện mô hình ẩn dụ chuyển tác và mô hình ẩn dụ liên nhân của các kiểu câu tiếng Việt.

Browsing by Subject Ẩn dụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004262.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đàm, Thị Thúy;  Advisor: Đỗ, Hồng Dương (2015)

  • Tìm hiểu và làm rõ khái niệm ẩn dụ, cụ thể là ẩn dụ ngữ pháp theo quan điểm của Halliday để làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Thu thập tư liệu và phân loại các quá trình. Phân tích các phương thức thể hiện mô hình ẩn dụ chuyển tác và mô hình ẩn dụ liên nhân của các kiểu câu tiếng Việt.