Browsing by Subject Ăng - Ghen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 106(1968-1)_p40-45.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồng, Việt (1968)

  • Sử học dưới sự lãnh đạo của Đảng phải là vũ khí phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân một cách đắc lực. Điều này không chỉ đúng với lịch sử dân tộc mà còn đúng với lịch sử thế giới; không chỉ đúng với lịch sử cận- hiện đại mà còn đúng với lịch sử cổ - trung đại. Những người được giao nhiệm vụ tìm hiểu lịch sử thời cộng sản nguyên thủy và cổ đại thế giới dù nghiên cứu các vấn đề của những thời kỳ xa xăm ở những chân trời xa xôi nhưng họ luôn luôn có ý thức về công cuộc của mình đó là hứng lửa chiến đấu cách mạng, đứng trên mảnh đất gian khổ cùng người lao động... họ chính là những bậc tiền bối được đề cập trong bài viết.

Browsing by Subject Ăng - Ghen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 106(1968-1)_p40-45.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hồng, Việt (1968)

  • Sử học dưới sự lãnh đạo của Đảng phải là vũ khí phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân một cách đắc lực. Điều này không chỉ đúng với lịch sử dân tộc mà còn đúng với lịch sử thế giới; không chỉ đúng với lịch sử cận- hiện đại mà còn đúng với lịch sử cổ - trung đại. Những người được giao nhiệm vụ tìm hiểu lịch sử thời cộng sản nguyên thủy và cổ đại thế giới dù nghiên cứu các vấn đề của những thời kỳ xa xăm ở những chân trời xa xôi nhưng họ luôn luôn có ý thức về công cuộc của mình đó là hứng lửa chiến đấu cách mạng, đứng trên mảnh đất gian khổ cùng người lao động... họ chính là những bậc tiền bối được đề cập trong bài viết.