Browsing by Subject Ăng - ghen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 140(1971-5)_p33-45.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phan, Hữu Dật (1971)

  • Ph. Ăngghen (1820 - 1895) là người bạn, người đồng chí thân thiết của C. Mác, người đã cùng C. Mác sáng lập học thuyết Mác - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Ph. Ăngghen đã có những cống hiến to lớn về tư tưởng, lý luận và trở thành lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Browsing by Subject Ăng - ghen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 140(1971-5)_p33-45.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phan, Hữu Dật (1971)

  • Ph. Ăngghen (1820 - 1895) là người bạn, người đồng chí thân thiết của C. Mác, người đã cùng C. Mác sáng lập học thuyết Mác - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Ph. Ăngghen đã có những cống hiến to lớn về tư tưởng, lý luận và trở thành lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.