Browsing by Subject Ảnh hưởng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 245(1989-2)(12).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Chương, Thâu (1989)

 • Cuộc Cách mạng tư sản Pháp đã đem lại những thành quả to lớn cho tư tưởng, lý luận cách mạng, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa thế giới và đặc biệt có một ảnh hưởng lớn về tư tưởng, nhất là tư tưởng dân chủ đối với bộ óc của tiên tiến của loài người. Tại Việt Nam có nhiều bậc trí thức đã chịu ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tư sản Pháp như Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch... Nhưng phải đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó mới mới có điều kiện đến với các nhà Nho yêu nước tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam...

 • 01050001690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh (2014)

 • Trong những năm gần đây, công nghệ nano là hướng nghiên cứu thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như các nhà đầu tư công nghiệp bởi những ứng dụng to lớn của chúng trong sản xuất các thiết bị công nghiệp, y sinh, hàng không… Điều đó được thể hiện bằng số các công trình khoa học, số các phát minh, sáng chế, số các công ty có liên quan đến khoa học, công nghệ nano tăng theo cấp số mũ. Khi ta nói đến nano là nói đến một phần tỷ của cái gì đó. Ví dụ một nano giây là nói đến một khoảng thời gian bằng một phần tỷ của một giây. Khoa học nano là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng và sự can thiệp vào vật liệu tại các quy mô nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Tạ...

 • ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHÂN TỐ CẢM XÚC ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Kim Loan (2017)

 • Thông qua phương pháp khảo sát 36 giáo viên và 67 học sinh học tiếng Hán ở Đài Loan bằng bảng hỏi, chúng tôi tìm hiểu ảnh hưởng tiêu cực của nhân tố cảm xúc (affective factors) đối với người học trong quá trình tiếp nhận ngôn ngữ. Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố cảm xúc có ảnh hưởng tiêu cực đối với người học ngoại ngữ ở các mức độ khác nhau, trong đó kĩ năng nói và viết bị ảnh hưởng nhiều hơn kĩ năng nghe và đọc; học sinh phương Đông dễ bị ảnh hưởng hơn học sinh phương Tây; giáo viên đóng một vai trò quan trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân tố này đối với người học. Việc xây dựng động cơ học tập đúng đắn, giảm bớt áp lực trong thi cử, xây dựng môi trường học tập thân thiệ...

 • 05050002154.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa; Trần, Văn Công (2015)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỷ, từ đó đưa ra những giải pháp giúp cha mẹ có con tự kỉ lựa chọn phương thức điều trị, can thiệp phù hợp và có hiệu quả nhất với trẻ, góp phần đưa ra cách hỗ trợ và hướng dẫn các bậc cha mẹ trong các quyết định lập kế hoạch điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ

 • 133(1970-4)_p62-65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoa, Bằng (1970)

 • In ấn hay ấn loát là quá trình tạo ra chữ và tranh ảnh trên các chất liệu nền như giấy, bìa các tông, ni lông, vải... bằng một chất liệu khác gọi là mực in. In ấn thường được thực hiện với số lượng lớn ở quy mô công nghiệp và là một phần quan trọng trong ngành xuất bản. Trước khi có máy hoạt bản và kỹ thuật ấn loát lối mới để in các sử sách, báo chí và giấy tờ… ngày nay trong chúng ta ít ai nhớ lại hoặc biết rõ những bước tiến triển trên nghề ấn loát của cha ông ta thời trước đã ảnh hưởng đến nền văn hóa Việt Nam như thế nào?.

 • TRẦN KHAI XUÂN, PHẠM NGỌC ĐĂNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Khai Xuân; Phạm, Ngọc Đăng (2018-04-16)

 • Viêt Nam co 54 dân tộc anh em cùng chung sông, mỗi dân tộc đêu co ngôn ngư va văn hoa truyên thông đặc sắc riêng biêt. Trong đời sông xã hội nươc ta, ngôn ngư của dân tộc Kinh, vơi tên goi la tiêng Viêt, la ngôn ngư giao tiêp đươc sử dụng phổ biên nhất. Tiêng Viêt đong vai trò quan trong chủ đao trên tất cả cac phương diên sinh hoat xã hội. Do đo, cộng đồng cac dân tộc thiêu sô vưa sử dụng ngôn ngư của riêng minh vưa sử dụng tiêng Viêt. Do sự khac biêt vê tư vựng, ngư âm va ngư phap giưa cac ngôn ngư, cộng đồng cac dân tộc thiêu sô vẫn gặp phải nhưng kho khăn trong viêc lĩnh hội va sử dụng tiêng Viêt. Điên hinh nhất co thê kê đên viêc sử dụng tiêng Viêt của cộng đồng dân tộc Ho...

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỊNH HƯỚNG TỪ BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan (2018)

 • Khi áp lực thi cử quá lớn, liệu giáo viên dạy chỉ để giúp sinh viên thi đỗ một bài thi có tầm quan trọng cao? Nghiên cứu cố gắng tìm ra câu trả lời bằng việc quan sát ba lớp đại diện cho ba học phần tiếng Anh cơ sở (TACS): TACS1, TACS2 và TACS3 tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Bối cảnh ở đây là ở TACS1 và TACS2 trang bị cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ nền tảng và khi kết thúc học phần TACS3, sinh viên sẽ phải làm bài thi chuẩn đầu ra VSTEP và phải đạt được bậc 3 thì mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy bài thi VSTEP có ảnh hưởng đến các hoạt động dạy diễn ra trong lớp học, thể hiện cụ thể ở cách giáo viên tổ chức lớp...

Browsing by Subject Ảnh hưởng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 245(1989-2)(12).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Chương, Thâu (1989)

 • Cuộc Cách mạng tư sản Pháp đã đem lại những thành quả to lớn cho tư tưởng, lý luận cách mạng, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa thế giới và đặc biệt có một ảnh hưởng lớn về tư tưởng, nhất là tư tưởng dân chủ đối với bộ óc của tiên tiến của loài người. Tại Việt Nam có nhiều bậc trí thức đã chịu ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tư sản Pháp như Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch... Nhưng phải đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó mới mới có điều kiện đến với các nhà Nho yêu nước tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam...

 • 01050001690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh (2014)

 • Trong những năm gần đây, công nghệ nano là hướng nghiên cứu thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như các nhà đầu tư công nghiệp bởi những ứng dụng to lớn của chúng trong sản xuất các thiết bị công nghiệp, y sinh, hàng không… Điều đó được thể hiện bằng số các công trình khoa học, số các phát minh, sáng chế, số các công ty có liên quan đến khoa học, công nghệ nano tăng theo cấp số mũ. Khi ta nói đến nano là nói đến một phần tỷ của cái gì đó. Ví dụ một nano giây là nói đến một khoảng thời gian bằng một phần tỷ của một giây. Khoa học nano là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng và sự can thiệp vào vật liệu tại các quy mô nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Tạ...

 • ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHÂN TỐ CẢM XÚC ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Kim Loan (2017)

 • Thông qua phương pháp khảo sát 36 giáo viên và 67 học sinh học tiếng Hán ở Đài Loan bằng bảng hỏi, chúng tôi tìm hiểu ảnh hưởng tiêu cực của nhân tố cảm xúc (affective factors) đối với người học trong quá trình tiếp nhận ngôn ngữ. Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố cảm xúc có ảnh hưởng tiêu cực đối với người học ngoại ngữ ở các mức độ khác nhau, trong đó kĩ năng nói và viết bị ảnh hưởng nhiều hơn kĩ năng nghe và đọc; học sinh phương Đông dễ bị ảnh hưởng hơn học sinh phương Tây; giáo viên đóng một vai trò quan trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân tố này đối với người học. Việc xây dựng động cơ học tập đúng đắn, giảm bớt áp lực trong thi cử, xây dựng môi trường học tập thân thiệ...

 • 05050002154.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa; Trần, Văn Công (2015)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỷ, từ đó đưa ra những giải pháp giúp cha mẹ có con tự kỉ lựa chọn phương thức điều trị, can thiệp phù hợp và có hiệu quả nhất với trẻ, góp phần đưa ra cách hỗ trợ và hướng dẫn các bậc cha mẹ trong các quyết định lập kế hoạch điều trị cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ

 • 133(1970-4)_p62-65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoa, Bằng (1970)

 • In ấn hay ấn loát là quá trình tạo ra chữ và tranh ảnh trên các chất liệu nền như giấy, bìa các tông, ni lông, vải... bằng một chất liệu khác gọi là mực in. In ấn thường được thực hiện với số lượng lớn ở quy mô công nghiệp và là một phần quan trọng trong ngành xuất bản. Trước khi có máy hoạt bản và kỹ thuật ấn loát lối mới để in các sử sách, báo chí và giấy tờ… ngày nay trong chúng ta ít ai nhớ lại hoặc biết rõ những bước tiến triển trên nghề ấn loát của cha ông ta thời trước đã ảnh hưởng đến nền văn hóa Việt Nam như thế nào?.

 • TRẦN KHAI XUÂN, PHẠM NGỌC ĐĂNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Khai Xuân; Phạm, Ngọc Đăng (2018-04-16)

 • Viêt Nam co 54 dân tộc anh em cùng chung sông, mỗi dân tộc đêu co ngôn ngư va văn hoa truyên thông đặc sắc riêng biêt. Trong đời sông xã hội nươc ta, ngôn ngư của dân tộc Kinh, vơi tên goi la tiêng Viêt, la ngôn ngư giao tiêp đươc sử dụng phổ biên nhất. Tiêng Viêt đong vai trò quan trong chủ đao trên tất cả cac phương diên sinh hoat xã hội. Do đo, cộng đồng cac dân tộc thiêu sô vưa sử dụng ngôn ngư của riêng minh vưa sử dụng tiêng Viêt. Do sự khac biêt vê tư vựng, ngư âm va ngư phap giưa cac ngôn ngư, cộng đồng cac dân tộc thiêu sô vẫn gặp phải nhưng kho khăn trong viêc lĩnh hội va sử dụng tiêng Viêt. Điên hinh nhất co thê kê đên viêc sử dụng tiêng Viêt của cộng đồng dân tộc Ho...

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỊNH HƯỚNG TỪ BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan (2018)

 • Khi áp lực thi cử quá lớn, liệu giáo viên dạy chỉ để giúp sinh viên thi đỗ một bài thi có tầm quan trọng cao? Nghiên cứu cố gắng tìm ra câu trả lời bằng việc quan sát ba lớp đại diện cho ba học phần tiếng Anh cơ sở (TACS): TACS1, TACS2 và TACS3 tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Bối cảnh ở đây là ở TACS1 và TACS2 trang bị cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ nền tảng và khi kết thúc học phần TACS3, sinh viên sẽ phải làm bài thi chuẩn đầu ra VSTEP và phải đạt được bậc 3 thì mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy bài thi VSTEP có ảnh hưởng đến các hoạt động dạy diễn ra trong lớp học, thể hiện cụ thể ở cách giáo viên tổ chức lớp...