Browsing by Subject Ảnh hưởng Phật giáo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • ảnh hưởng của Phật giáo trong nghệ thuật múa của người Việt.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Ngọc Canh (2006)

 • Phật giáo tồn tại, phát triển ở Việt Nam đã trên hai ngàn năm và có ảnh hưởng sâu đậm trên nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán, lễ nghi và đời sống văn hóa tinh thần của toàn cộng đồng người Việt. Phật giáo đã gieo trồng, nuôi dưỡng, nẩy mầm, kết hoa trên mảnh đất văn hóa, nghệ thuật trong tâm hồn, tình cảm, tư duy, phẩm giá, nhân cách của người Việt Nam…

 • Trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm và những ảnh hưởng đối với vùng đất Yên Dũng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Ngô Ninh (2012)

 • Chùa Vĩnh Nghiêm – một trung tâm Phật giáo thời Trần, Chùa Vĩnh Nghiêm còn só tên là chùa Đức La, hiện thuộc xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chùa được khởi dựng từ trước thời Lý, với tên gọi là chùa Chúc Thánh. Đến thời Trần, ngôi chùa đổi tên là chùa Vĩnh Nghiêm. Đến thời Hồ, đặc biệt là dưới triều Minh đô hộ, chùa Vĩnh Nghiêm cùng với nhiều công trình văn hóa khác bị hủy diệt hoàn toàn. Sang thời Lê, chùa Vĩnh Nghiêm được phục dựng trên cơ sở bình đồ kiến trúc thời Trần

Browsing by Subject Ảnh hưởng Phật giáo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • ảnh hưởng của Phật giáo trong nghệ thuật múa của người Việt.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Ngọc Canh (2006)

 • Phật giáo tồn tại, phát triển ở Việt Nam đã trên hai ngàn năm và có ảnh hưởng sâu đậm trên nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán, lễ nghi và đời sống văn hóa tinh thần của toàn cộng đồng người Việt. Phật giáo đã gieo trồng, nuôi dưỡng, nẩy mầm, kết hoa trên mảnh đất văn hóa, nghệ thuật trong tâm hồn, tình cảm, tư duy, phẩm giá, nhân cách của người Việt Nam…

 • Trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm và những ảnh hưởng đối với vùng đất Yên Dũng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Ngô Ninh (2012)

 • Chùa Vĩnh Nghiêm – một trung tâm Phật giáo thời Trần, Chùa Vĩnh Nghiêm còn só tên là chùa Đức La, hiện thuộc xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chùa được khởi dựng từ trước thời Lý, với tên gọi là chùa Chúc Thánh. Đến thời Trần, ngôi chùa đổi tên là chùa Vĩnh Nghiêm. Đến thời Hồ, đặc biệt là dưới triều Minh đô hộ, chùa Vĩnh Nghiêm cùng với nhiều công trình văn hóa khác bị hủy diệt hoàn toàn. Sang thời Lê, chùa Vĩnh Nghiêm được phục dựng trên cơ sở bình đồ kiến trúc thời Trần