Browsing by Subject Ảnh hưởng của ô nhiễm lên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003815.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Xuân Tuấn;  Advisor: Trương, Việt Dũng (2017)

  • Luận văn đã đạt được 3 kết quả nghiên cứu chính dưới đây: Thứ nhất, đánh giá được tính bền vững môi trường làng nghề Tác giả đã kết hợp kết quả phân tích định lượng chất lượng môi trường đất, nước và không khí của làng nghề gò đúc đồng Đại Bái bao gồm: • 15 mẫu phân tích chất lượng nước (5 nước thải sản xuất, 5 nước mặt và 5 nước ngầm) • 5 mẫu phân tích chất lượng đất • 5 mẫu phân tích chất lượng không khí Các mẫu này được lấy ở các vị trí khác nhau của 4 xóm bao gồm: (i) xóm Sôn, (ii) xóm Tây Giữa, xóm Trại (iii), xóm Mới (iv) trong xã Đại Bái. Và phỏng vấn ý kiến của 64 hộ dân (54 đối tượng làm nghề và 10 đối tượng không làm nghề) để đánh giá hiện trạng môi trường môi trường...

Browsing by Subject Ảnh hưởng của ô nhiễm lên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003815.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Xuân Tuấn;  Advisor: Trương, Việt Dũng (2017)

  • Luận văn đã đạt được 3 kết quả nghiên cứu chính dưới đây: Thứ nhất, đánh giá được tính bền vững môi trường làng nghề Tác giả đã kết hợp kết quả phân tích định lượng chất lượng môi trường đất, nước và không khí của làng nghề gò đúc đồng Đại Bái bao gồm: • 15 mẫu phân tích chất lượng nước (5 nước thải sản xuất, 5 nước mặt và 5 nước ngầm) • 5 mẫu phân tích chất lượng đất • 5 mẫu phân tích chất lượng không khí Các mẫu này được lấy ở các vị trí khác nhau của 4 xóm bao gồm: (i) xóm Sôn, (ii) xóm Tây Giữa, xóm Trại (iii), xóm Mới (iv) trong xã Đại Bái. Và phỏng vấn ý kiến của 64 hộ dân (54 đối tượng làm nghề và 10 đối tượng không làm nghề) để đánh giá hiện trạng môi trường môi trường...