Browsing by Subject Ảnh hưởng khai thác dầu khí tới điều kiện ĐCTV các bồn chứa dầu khí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00032.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đoàn, Văn Cánh (2017)

  • Địa chất thủy văn dầu khí là một phần cơ bản của địa chất thủy văn nói chung. Các vấn đề lý thuyết của địa chất thủy văn các tầng sâu thuộc thạch quyển được xây dựng chủ yếu trên cơ sở các tài liệu bồn chứa dầu khí. Nghiên cứu địa chất thủy văn các bồn chứa dầu khí đòi hỏi trước tiên phải làm quen với những cơ sở địa chất thủy văn và địa chất dầu khí – những kiến thức có trong môn học khác. Bởi vậy trong cuốn sách này, tác giả cố gắng trình bày ngắn gọn những quan điểm cơ bản về vị trí của bồn chứa dầu khí trong địa chất thủy văn, mối tương quan giữa các hệ thống thủy động lực có áp trong bồn. Sự hình thành dung dịch nước, tính phân đới địa chất thủy văn, vật chất hữu cơ và vi ngu...

Browsing by Subject Ảnh hưởng khai thác dầu khí tới điều kiện ĐCTV các bồn chứa dầu khí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • BKT_00032.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đoàn, Văn Cánh (2017)

  • Địa chất thủy văn dầu khí là một phần cơ bản của địa chất thủy văn nói chung. Các vấn đề lý thuyết của địa chất thủy văn các tầng sâu thuộc thạch quyển được xây dựng chủ yếu trên cơ sở các tài liệu bồn chứa dầu khí. Nghiên cứu địa chất thủy văn các bồn chứa dầu khí đòi hỏi trước tiên phải làm quen với những cơ sở địa chất thủy văn và địa chất dầu khí – những kiến thức có trong môn học khác. Bởi vậy trong cuốn sách này, tác giả cố gắng trình bày ngắn gọn những quan điểm cơ bản về vị trí của bồn chứa dầu khí trong địa chất thủy văn, mối tương quan giữa các hệ thống thủy động lực có áp trong bồn. Sự hình thành dung dịch nước, tính phân đới địa chất thủy văn, vật chất hữu cơ và vi ngu...