Browsing by Subject Ảnh hưởng môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050000707.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Trần, Văn Thụy, 1958- (2012)

  • Dự báo các tác động của biến đổi khí hậu với khu vực Vườn Quốc gia Cát Bà. Đánh giá khả năng thích ứng và tính dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu của các nhóm cộng đồng ven biển tham gia hoạt động sinh kế tại vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Bà. Cung cấp các khuyến nghị và đề xuất giải pháp giảm thiểu cho các hoạt động sinh kế và quản lý tài nguyên hỗ trợ tăng cường khả năng thích ứng của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Browsing by Subject Ảnh hưởng môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050000707.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Trần, Văn Thụy, 1958- (2012)

  • Dự báo các tác động của biến đổi khí hậu với khu vực Vườn Quốc gia Cát Bà. Đánh giá khả năng thích ứng và tính dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu của các nhóm cộng đồng ven biển tham gia hoạt động sinh kế tại vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Bà. Cung cấp các khuyến nghị và đề xuất giải pháp giảm thiểu cho các hoạt động sinh kế và quản lý tài nguyên hỗ trợ tăng cường khả năng thích ứng của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.