Browsing by Subject Ảnh hiển vi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00060000051.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Lê, Vũ Hà; Nguyễn, Thăng Long; Nguyễn, Hồng Thịnh; Trần, Hoàng Tùng; Nguyễn, Việt Dũng; Nguyễn, Thủy Hoàng Phong (2010)

  • Tìm hiểu các phương pháp tạo ảnh với độ phân giải siêu cao từ nhiều ảnh ở độ phân giải bình thường, áp dụng cho ảnh hiển vi quang học. Nghiên cứu, so sánh các phương pháp nội suy khác nhau sử dụng trong quá trình tạo dựng ảnh siêu phân giải. Đánh giá độ chính xác của các phương pháp tạo dựng ảnh được áp dụng

Browsing by Subject Ảnh hiển vi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00060000051.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Lê, Vũ Hà; Nguyễn, Thăng Long; Nguyễn, Hồng Thịnh; Trần, Hoàng Tùng; Nguyễn, Việt Dũng; Nguyễn, Thủy Hoàng Phong (2010)

  • Tìm hiểu các phương pháp tạo ảnh với độ phân giải siêu cao từ nhiều ảnh ở độ phân giải bình thường, áp dụng cho ảnh hiển vi quang học. Nghiên cứu, so sánh các phương pháp nội suy khác nhau sử dụng trong quá trình tạo dựng ảnh siêu phân giải. Đánh giá độ chính xác của các phương pháp tạo dựng ảnh được áp dụng