Browsing by Subject Ảnh kỹ thuật số

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050003604.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt (2014)

 • Khái quát về xử lý ảnh và ảnh giả mạo: Chương này đề cập đến các khái niệm cơ bản về xử lý ảnh số, quá trình xử lý ảnh. Khái quát một số phương pháp giả mạo ảnh số thường gặp, đồng thời cũng trình bày một số kỹ thuật phát hiện ảnh số giả mạo hiện nay, để từ đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực ảnh số giả mạo. Phát hiện ảnh giả mạo dựa trên phân tích nguồn sáng: Chương này nghiên cứu về các dạng nguồn sáng, từ đó đưa ra phương pháp phát hiện ảnh giả mạo dựa vào nguồn sáng bao gồm ý tưởng, thuật toán. Chương trình thực nghiệm: Tiến hành xây dựng chương trình thực nghiệm để phát hiện ảnh kỹ thuật số giả mạo dựa trên phân tích nguồn sáng.

 • 00050002398.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tuyên (2013)

 • Giới thiệu với người đọc khái quát một số phương pháp giả mạo ảnh số thường gặp, bao gồm lịch sử ra đời, các đặc điểm, đồng thời cũng trình bày một số kỹ thuật phát hiện ảnh số giả mạo hiện nay, để từ đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực nhận diện ảnh số giả mạo. Trình bày một cách khái quát về các phương pháp phát hiện ảnh số giả mạo và sự phân loại giữa chúng, từ đó lựa chọn ba phương pháp để tiến hành thực nghiệm nhằm so sánh, đánh giá các phương pháp phát hiện ảnh số giả mạo. Nghiên cứu việc tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm các phương pháp phát hiện ảnh số giả mạo, bao gồm ý tưởng, thuật toán, cài đặt thuật toán và thực nghi. Trình bày kết quả so sánh các phương ph...

 • 00050002398_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tuyên;  Advisor: Lê, Vũ Hà , người hướng dẫn (2013)

 • 56 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ: 60 48 05. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Giới thiệu với người đọc khái quát một số phương pháp giả mạo ảnh số thường gặp, bao gồm lịch sử ra đời, các đặc điểm, đồng thời cũng trình bày một số kỹ thuật phát hiện ảnh số giả mạo hiện nay, để từ đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực nhậ (...)

Browsing by Subject Ảnh kỹ thuật số

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050003604.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt (2014)

 • Khái quát về xử lý ảnh và ảnh giả mạo: Chương này đề cập đến các khái niệm cơ bản về xử lý ảnh số, quá trình xử lý ảnh. Khái quát một số phương pháp giả mạo ảnh số thường gặp, đồng thời cũng trình bày một số kỹ thuật phát hiện ảnh số giả mạo hiện nay, để từ đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực ảnh số giả mạo. Phát hiện ảnh giả mạo dựa trên phân tích nguồn sáng: Chương này nghiên cứu về các dạng nguồn sáng, từ đó đưa ra phương pháp phát hiện ảnh giả mạo dựa vào nguồn sáng bao gồm ý tưởng, thuật toán. Chương trình thực nghiệm: Tiến hành xây dựng chương trình thực nghiệm để phát hiện ảnh kỹ thuật số giả mạo dựa trên phân tích nguồn sáng.

 • 00050002398.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tuyên (2013)

 • Giới thiệu với người đọc khái quát một số phương pháp giả mạo ảnh số thường gặp, bao gồm lịch sử ra đời, các đặc điểm, đồng thời cũng trình bày một số kỹ thuật phát hiện ảnh số giả mạo hiện nay, để từ đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực nhận diện ảnh số giả mạo. Trình bày một cách khái quát về các phương pháp phát hiện ảnh số giả mạo và sự phân loại giữa chúng, từ đó lựa chọn ba phương pháp để tiến hành thực nghiệm nhằm so sánh, đánh giá các phương pháp phát hiện ảnh số giả mạo. Nghiên cứu việc tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm các phương pháp phát hiện ảnh số giả mạo, bao gồm ý tưởng, thuật toán, cài đặt thuật toán và thực nghi. Trình bày kết quả so sánh các phương ph...

 • 00050002398_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tuyên;  Advisor: Lê, Vũ Hà , người hướng dẫn (2013)

 • 56 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ: 60 48 05. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Giới thiệu với người đọc khái quát một số phương pháp giả mạo ảnh số thường gặp, bao gồm lịch sử ra đời, các đặc điểm, đồng thời cũng trình bày một số kỹ thuật phát hiện ảnh số giả mạo hiện nay, để từ đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực nhậ (...)