Browsing by Subject Ảnh lưu trữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 3198-1-5690-1-10-20161201.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đào Xuân Chúc (2002)

  • Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ được ghi lại không chí bằng chữ viết trên giấy mà còn trên các đoạn phim, các tấm ảnh ở các góc độ, trong các giai đoạn khác nhau. Qua các nguồn tư liệu ảnh và phim điện ảnh mà chúng ta hiện lưu giữ [1], có thi hình dung được những nét khái quát vể hoạt động của ta cũng như của địch trong chiến dịch lịch sử, thông qua các hình ảnh cụ thể và sinh động. Những hoạt động chủ yếu của chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ đầu đã được thi vào ống kính của máy ảnh và máy quay phim. Đó là những hình ảnh về sự chỉ đạọ chiên lược của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Hồ Chủ Tịch; về việc vạch kế hoạch vế tổ chức chỉ huy tác chiến của Bộ tổng Tư lệnh, Tổng quân uỷ và Bộ...

Browsing by Subject Ảnh lưu trữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 3198-1-5690-1-10-20161201.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đào Xuân Chúc (2002)

  • Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ được ghi lại không chí bằng chữ viết trên giấy mà còn trên các đoạn phim, các tấm ảnh ở các góc độ, trong các giai đoạn khác nhau. Qua các nguồn tư liệu ảnh và phim điện ảnh mà chúng ta hiện lưu giữ [1], có thi hình dung được những nét khái quát vể hoạt động của ta cũng như của địch trong chiến dịch lịch sử, thông qua các hình ảnh cụ thể và sinh động. Những hoạt động chủ yếu của chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ đầu đã được thi vào ống kính của máy ảnh và máy quay phim. Đó là những hình ảnh về sự chỉ đạọ chiên lược của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Hồ Chủ Tịch; về việc vạch kế hoạch vế tổ chức chỉ huy tác chiến của Bộ tổng Tư lệnh, Tổng quân uỷ và Bộ...