Browsing by Subject Ẩn dụ ý niệm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Lê Thị Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoa (2019-04-26)

 • Ân dụ ý niệm dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận là một trong những hình thức ý niệm hóa, một quá trình tri nhận có chức năng biểu hiện và hình thành những ý niệm mới. Trong phạm vi bài báo khoa học này, chúng tôi hướng sự quan tâm vào những ẩn dụ ý niệm mà trong đó màu sắc như “đỏ”, “xanh”, “đen”, “trắng” là một ý niệm nguồn gắn với miền đích cảm xúc con người như “xấu hổ”, “tức giận”, “sợ hãi”, “ngạc nhiên”xuất hiện trong thành ngữ tiếng Nhật. Từ đó, chúng tôi tiến hành phân tích, lý giải và xác định cơ chế biểu đạt ý niệm cảm xúc của người Nhật thông qua các thành ngữ có từ chỉ màu sắc. The conceptual metaphor from the perspective of recognizable linguistics is one of the ...

 • BÙI THỊ NGỌC LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Bùi, Thị Ngọc Lan (2018-04-16)

 • Cảm xúc la một thanh tô cơ bản của tâm lý người va đong vai trò hêt sưc quan trong trong cuộc sông của con người. Trong khoảng 30 năm trở lai đây, cac ý niêm va pham trù cảm xúc đươc đặc biêt chú ý nghiên cưu trong tâm lý hoc va ngôn ngư hoc tri nhận. Cac nha nghiên cưu đã phat hiên ra rằng co nhưng pham trù tinh cảm mang tính phổ quat, co ở moi cộng đồng, nhưng sự thê hiên tinh cảm co thê không đồng nhất trong cac ngôn ngư khac nhau. Viêc tim hiêu cac pham trù tinh cảm ở cac cộng đồng co văn hoa va ngôn ngư khac nhau luôn la chủ đê hấp dẫn, nhận đươc sự quan tâm của nhiêu nha nghiên cưu bởi nhưng nghiên cưu sâu hơn trong lĩnh vực nay mang lai nhưng tiêm năng đê cải thiên giao t...

Browsing by Subject Ẩn dụ ý niệm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Lê Thị Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoa (2019-04-26)

 • Ân dụ ý niệm dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận là một trong những hình thức ý niệm hóa, một quá trình tri nhận có chức năng biểu hiện và hình thành những ý niệm mới. Trong phạm vi bài báo khoa học này, chúng tôi hướng sự quan tâm vào những ẩn dụ ý niệm mà trong đó màu sắc như “đỏ”, “xanh”, “đen”, “trắng” là một ý niệm nguồn gắn với miền đích cảm xúc con người như “xấu hổ”, “tức giận”, “sợ hãi”, “ngạc nhiên”xuất hiện trong thành ngữ tiếng Nhật. Từ đó, chúng tôi tiến hành phân tích, lý giải và xác định cơ chế biểu đạt ý niệm cảm xúc của người Nhật thông qua các thành ngữ có từ chỉ màu sắc. The conceptual metaphor from the perspective of recognizable linguistics is one of the ...

 • BÙI THỊ NGỌC LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Bùi, Thị Ngọc Lan (2018-04-16)

 • Cảm xúc la một thanh tô cơ bản của tâm lý người va đong vai trò hêt sưc quan trong trong cuộc sông của con người. Trong khoảng 30 năm trở lai đây, cac ý niêm va pham trù cảm xúc đươc đặc biêt chú ý nghiên cưu trong tâm lý hoc va ngôn ngư hoc tri nhận. Cac nha nghiên cưu đã phat hiên ra rằng co nhưng pham trù tinh cảm mang tính phổ quat, co ở moi cộng đồng, nhưng sự thê hiên tinh cảm co thê không đồng nhất trong cac ngôn ngư khac nhau. Viêc tim hiêu cac pham trù tinh cảm ở cac cộng đồng co văn hoa va ngôn ngư khac nhau luôn la chủ đê hấp dẫn, nhận đươc sự quan tâm của nhiêu nha nghiên cưu bởi nhưng nghiên cưu sâu hơn trong lĩnh vực nay mang lai nhưng tiêm năng đê cải thiên giao t...