Browsing by Subject 511.64

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001636.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Mai;  Advisor: Đàm, Văn Nhỉ (2020-04-10)

  • Trình bày một số lý thuyết cơ bản về: Nguyên lý quy nạp, Hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton và đồ thị cây. Chương này đã nhắc lại được các kiến thức cơ bản về tổ hợp trong chương trình toán trung học phổ thông. Đồng thời nêu được một số khái niệm về tổ hợp suy rộng, đó là : Hoán vị lặp, chỉnh hợp lặp, tổ hợp lặp. Trình bày bốn nguyên lý cơ bản trong tổ hợp và các ví dụ áp dụng các nguyên lý đó.

Browsing by Subject 511.64

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001636.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Mai;  Advisor: Đàm, Văn Nhỉ (2020-04-10)

  • Trình bày một số lý thuyết cơ bản về: Nguyên lý quy nạp, Hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton và đồ thị cây. Chương này đã nhắc lại được các kiến thức cơ bản về tổ hợp trong chương trình toán trung học phổ thông. Đồng thời nêu được một số khái niệm về tổ hợp suy rộng, đó là : Hoán vị lặp, chỉnh hợp lặp, tổ hợp lặp. Trình bày bốn nguyên lý cơ bản trong tổ hợp và các ví dụ áp dụng các nguyên lý đó.