Browsing by Subject 511.66

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001464.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cấn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Vũ, Lương (2014)

  • Luận văn được chia thành hai nội dung chính: Một số kết quả cơ bản. Trong phần này, tác giả trình bày một số bài toán tìm cực trị có sử dụng bắt đẳng thức AM – GM và bất đẳng thức Cauchy – Schwarz; Một số kĩ năng sử dụng hằng số. Trong phần này tác giả trình bày một số kĩ năng sử dụng hằng số để tìm cực trị.

Browsing by Subject 511.66

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001464.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Cấn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Vũ, Lương (2014)

  • Luận văn được chia thành hai nội dung chính: Một số kết quả cơ bản. Trong phần này, tác giả trình bày một số bài toán tìm cực trị có sử dụng bắt đẳng thức AM – GM và bất đẳng thức Cauchy – Schwarz; Một số kĩ năng sử dụng hằng số. Trong phần này tác giả trình bày một số kĩ năng sử dụng hằng số để tìm cực trị.