Browsing by Subject 512.0071

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_D0_21648(1).pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Lê, Bá Long (2010)

  • Chương 1: Logic toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số. Chương 2: Không gian véc tơ. Chương 3: Ma trận. Chương 4: Định thức. Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính. Chương 6: Ánh xạ tuyến tính. Chương 7: Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương

Browsing by Subject 512.0071

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_D0_21648(1).pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Lê, Bá Long (2010)

  • Chương 1: Logic toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số. Chương 2: Không gian véc tơ. Chương 3: Ma trận. Chương 4: Định thức. Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính. Chương 6: Ánh xạ tuyến tính. Chương 7: Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương