Browsing by Subject 513.26

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003220.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhật;  Advisor: Nguyễn, Văn Ngọc (2016)

  • Nội dung của Luận văn tìm hiểu về phân số Ai cập và biểu diễn đơn vị thành tổng các phân số Ai Cập. Luận văn gồm hai chương với cấu trúc: Chương 1 trình bày một số thuật toán quan trọng về biểu diễn một phân số cho trước thành tổng của những phân số đơn vị, đánh giá ,so sánh sự tối ưu giữa các thuật toán và nêu lên một số bài toán liên quan.

Browsing by Subject 513.26

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003220.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhật;  Advisor: Nguyễn, Văn Ngọc (2016)

  • Nội dung của Luận văn tìm hiểu về phân số Ai cập và biểu diễn đơn vị thành tổng các phân số Ai Cập. Luận văn gồm hai chương với cấu trúc: Chương 1 trình bày một số thuật toán quan trọng về biểu diễn một phân số cho trước thành tổng của những phân số đơn vị, đánh giá ,so sánh sự tối ưu giữa các thuật toán và nêu lên một số bài toán liên quan.