Browsing by Subject 515

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53
 • 197.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Canuto, C.; Tabacco, A. (2008)

 • Il presente testo intende essere di supporto ad un primo insegnamento di Matematica in quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico è parte significativa della formazione dell'allievo. Questa nuova edizione si presenta arricchita di contenuti rispetto alla precedente e, attraverso un più diretto accesso al materiale, permette un uso flessibile e modulare del testo in modo da rispondere alle diverse possibili scelte didattiche nell'organizzazione di un primo corso di

 • 205.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Herbert Amann; Joachim Escher (2008)

 • -

 • 01051000028.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2017)

 • Luận văn chứng minh được dãy nghiêm Xn(t) của phương trình động lực trên dãy thang thời gian Tn hội tụ đến nghiệm x(t) của phương trình trên thang thời gian T khi dãy thang thời gian này hội tụ đến T theo khoảng cách Hausdorff. - So sánh được tốc độ hội tụ của nghiệm của phương trình động lực với khoảng cách Hausdorff giữa các thang thời gian khi hàm f thỏa mãn điều kiện Lipschitz theo cả hai biến. - Đưa ra mối liên hệ của các miền ổn định mũ tương ứng với dãy thang thời gian hội tụ. Sau đó đưa ra điều kiện đảm bảo cho sự phụ thuộc liên tục của phổ của cặp ma trận cũng như tính ổn định mũ của phương trình động lực ẩn...

 • 00030002412(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Đình Định (2011)

 • Chương 1. Sai phân -- Chương 2. Phương trình sai phân tuyến tính cấp 1 -- Chương 3. Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 -- Chương 4. Một số dạng toán quy về phương trình sai phân -- Chương 5. Các dang toán thường gặp

 • 01050004480.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền;  Advisor: Đặng, Anh Tuấn (2019)

 • Trình bày không gian Sobolev trên xuyến với việc chứng minh các kết quả như Mệnh đề 1.3, Mệnh đề 1.5 về chuẩn tương đương trong Sobolev trên xuyến; Định lý 1.5 về định lý nhúng. Trình bày chứng minh Định lý 2.1 (Cacciopolli); các kết quả tính trơn của nghiệm của phương trình elliptic khi tính dẫn thuộc cụ thể Định lý 2.3. Khi tính dẫn thuộc ta thu được kết quả cụ thể Định lý 2.4.

 • 200.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Muresan, Marian (2009)

 • Mathematical analysis offers a solid basis for many achievements in applied mathematics and discrete mathematics. This new textbook is focused on differential and integral calculus, and includes a wealth of useful and relevant examples, exercises, and results enlightening the reader to the power of mathematical tools. The intended audience consists of advanced undergraduates studying mathematics or computer science. The author provides excursions from the standard topics to modern and exciting topics, to illustrate the fact that even first or second year students can understand certain research problems. The text has been divided into ten chapters and covers topics on sets and...

 • 01050004400.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ninh, Tiến Nam;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

 • Trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết ổn định như là các kết quả về tính ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính, phương pháp hàm Lyapunov. Trình bày chi tiết các chứng minh trong bài báo này và có những lời bình, nhận xét để kết nối các kết quả lại với nhau nhằm tạo ra một bức tranh tương đối đầy đủ về các kết quả đã đạt được theo hướng nghiên cứu bên trên.

 • 01050004496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Tướng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Thanh Diệu (2020)

 • Những kết quả nghiên cứu của luận án trên các mô hình thú mồi, dịch bệnh có khả năng ứng dụng thực tiễn cao không những cho sinh học mà còn trong kinh tế, khoa học sự sống, y học dự phòng, …Hơn nữa, những kết quả trên có thể giúp các nhà sinh học xác định mức độ biến động của sự tác động của môi trường đến các cộng đồng sinh thái /dịch tễ học và còn tạo điều kiện cho những suy luận, dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu từ các hiện tượng thực về sinh thái và bệnh truyền nhiễm

 • 1138.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Mee, C. V. M. van der (2008)

 • In this monograph the natural evolution operators of autonomous first-order differential equations with exponential dichotomy on an arbitrary Banach space are studied in detail. Characterizations of these so-called exponentially dichotomous operators in terms of their resolvents and additive and multiplicative perturbation results are given. The general theory of the first three chapters is then followed by applications to Wiener-Hopf factorization and Riccati equations, transport equations, diffusion equations of indefinite Sturm-Liouville type, noncausal infinite-dimensional linear continuous-time systems, and functional differential equations of mixed type.

 • 1301.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lods, Bertrand; Revelli, Roberto; Ridolfi, Luca; Bellomo, N. (2008)

 • Analysis of nonlinear models and problems is crucial in the application of mathematics to real-world problems. This book approaches this important topic by focusing on collocation methods for solving nonlinear evolution equations and applying them to a variety of mathematical problems. These include wave motion models, hydrodynamic models of vehicular traffic flow, convection-diffusion models, reaction-diffusion models, and population dynamics models. The book may be used as a textbook for graduate courses on collocation methods, nonlinear modeling, and nonlinear differential equations. Examples and exercises are included in every chapter.

Browsing by Subject 515

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53
 • 197.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Canuto, C.; Tabacco, A. (2008)

 • Il presente testo intende essere di supporto ad un primo insegnamento di Matematica in quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico è parte significativa della formazione dell'allievo. Questa nuova edizione si presenta arricchita di contenuti rispetto alla precedente e, attraverso un più diretto accesso al materiale, permette un uso flessibile e modulare del testo in modo da rispondere alle diverse possibili scelte didattiche nell'organizzazione di un primo corso di

 • 205.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Herbert Amann; Joachim Escher (2008)

 • -

 • 01051000028.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2017)

 • Luận văn chứng minh được dãy nghiêm Xn(t) của phương trình động lực trên dãy thang thời gian Tn hội tụ đến nghiệm x(t) của phương trình trên thang thời gian T khi dãy thang thời gian này hội tụ đến T theo khoảng cách Hausdorff. - So sánh được tốc độ hội tụ của nghiệm của phương trình động lực với khoảng cách Hausdorff giữa các thang thời gian khi hàm f thỏa mãn điều kiện Lipschitz theo cả hai biến. - Đưa ra mối liên hệ của các miền ổn định mũ tương ứng với dãy thang thời gian hội tụ. Sau đó đưa ra điều kiện đảm bảo cho sự phụ thuộc liên tục của phổ của cặp ma trận cũng như tính ổn định mũ của phương trình động lực ẩn...

 • 00030002412(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Đình Định (2011)

 • Chương 1. Sai phân -- Chương 2. Phương trình sai phân tuyến tính cấp 1 -- Chương 3. Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 -- Chương 4. Một số dạng toán quy về phương trình sai phân -- Chương 5. Các dang toán thường gặp

 • 01050004480.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền;  Advisor: Đặng, Anh Tuấn (2019)

 • Trình bày không gian Sobolev trên xuyến với việc chứng minh các kết quả như Mệnh đề 1.3, Mệnh đề 1.5 về chuẩn tương đương trong Sobolev trên xuyến; Định lý 1.5 về định lý nhúng. Trình bày chứng minh Định lý 2.1 (Cacciopolli); các kết quả tính trơn của nghiệm của phương trình elliptic khi tính dẫn thuộc cụ thể Định lý 2.3. Khi tính dẫn thuộc ta thu được kết quả cụ thể Định lý 2.4.

 • 200.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Muresan, Marian (2009)

 • Mathematical analysis offers a solid basis for many achievements in applied mathematics and discrete mathematics. This new textbook is focused on differential and integral calculus, and includes a wealth of useful and relevant examples, exercises, and results enlightening the reader to the power of mathematical tools. The intended audience consists of advanced undergraduates studying mathematics or computer science. The author provides excursions from the standard topics to modern and exciting topics, to illustrate the fact that even first or second year students can understand certain research problems. The text has been divided into ten chapters and covers topics on sets and...

 • 01050004400.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ninh, Tiến Nam;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

 • Trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết ổn định như là các kết quả về tính ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính, phương pháp hàm Lyapunov. Trình bày chi tiết các chứng minh trong bài báo này và có những lời bình, nhận xét để kết nối các kết quả lại với nhau nhằm tạo ra một bức tranh tương đối đầy đủ về các kết quả đã đạt được theo hướng nghiên cứu bên trên.

 • 01050004496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Tướng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Thanh Diệu (2020)

 • Những kết quả nghiên cứu của luận án trên các mô hình thú mồi, dịch bệnh có khả năng ứng dụng thực tiễn cao không những cho sinh học mà còn trong kinh tế, khoa học sự sống, y học dự phòng, …Hơn nữa, những kết quả trên có thể giúp các nhà sinh học xác định mức độ biến động của sự tác động của môi trường đến các cộng đồng sinh thái /dịch tễ học và còn tạo điều kiện cho những suy luận, dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu từ các hiện tượng thực về sinh thái và bệnh truyền nhiễm

 • 1138.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Mee, C. V. M. van der (2008)

 • In this monograph the natural evolution operators of autonomous first-order differential equations with exponential dichotomy on an arbitrary Banach space are studied in detail. Characterizations of these so-called exponentially dichotomous operators in terms of their resolvents and additive and multiplicative perturbation results are given. The general theory of the first three chapters is then followed by applications to Wiener-Hopf factorization and Riccati equations, transport equations, diffusion equations of indefinite Sturm-Liouville type, noncausal infinite-dimensional linear continuous-time systems, and functional differential equations of mixed type.

 • 1301.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lods, Bertrand; Revelli, Roberto; Ridolfi, Luca; Bellomo, N. (2008)

 • Analysis of nonlinear models and problems is crucial in the application of mathematics to real-world problems. This book approaches this important topic by focusing on collocation methods for solving nonlinear evolution equations and applying them to a variety of mathematical problems. These include wave motion models, hydrodynamic models of vehicular traffic flow, convection-diffusion models, reaction-diffusion models, and population dynamics models. The book may be used as a textbook for graduate courses on collocation methods, nonlinear modeling, and nonlinear differential equations. Examples and exercises are included in every chapter.