Browsing by Subject 515.25

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050004324.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Văn Thành;  Advisor: Cung, Thế Anh (2019)

 • Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của lớp phương trình parabolic suy biến ngẫu nhiên và một số lớp phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên trong cơ học chất lỏng, bao gồm hệ Navier-Stokes-Voigt và hệ Kelvin-Voigt-Brinkman-Forchheimer. Dáng điệu tiệm cận nghiệm của lớp phương trình parabolic suy biến ngẫu nhiên, của hệ Navier-Stokes-Voigt ngẫu nhiên và của hệ Kelvin-Voigt-Brinkman-Forchheimer ngẫu nhiên.

 • 01050003207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2016)

 • Chương 1. Các kiến thức cơ bản. Trong chương này, tác giả sẽ nhắc lại và chứng minh hai bất đẳng thức kinh điển là bất đẳng thức AM–GM, bất đẳng thức Bunhia–Cauchy –Schwart (B –C –S), cùng với đó là các bất đẳng thức Minkowski, bất đẳng thức giá trị tuyệt đối và một số bổ đề bất đẳng thức hay được sửdụng trong chương trình Trung học phổ thông mà tác giả đề cập tới trong các chương tiếp theo của luận văn. Chương 2. Sử dụng bất đẳng thức để sáng tách hệ phương trình. Trong chương này tác giả sẽ sử dụng các bất đẳng thức đã được nhắc lại ởchương 1 để sáng tác các bài toán hệ phương trình. Mục đích chương này giúp người đọc dần được làm quen với ý tưởng của người ra để qua đó giúp việc gi...

 • 01050003393(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2016)

 • Bất đẳng thức, bất phương trình là một trong những phần quan trọng của chương trình toán phổ thông và những bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình thường là các bài toán khó đòi hỏi tính tư duy và sáng tạo cao. Các bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình là các bài toán luôn có mặt ở hầu hết các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, các đề thi Olympic Toán quốc tế. Để giải một bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình có rất nhiều cách khác nhau và không có phương pháp nào là vạn năng để giải quyết mọi bài toán.Tuy nhiên, phương pháp sử dụng đạo hàm và các tính chất của hàm số là một công cụ hữu hiệu để giải các bài toán về tìm điều kiện của tham số để một phương t...

Browsing by Subject 515.25

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050004324.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Văn Thành;  Advisor: Cung, Thế Anh (2019)

 • Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của lớp phương trình parabolic suy biến ngẫu nhiên và một số lớp phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên trong cơ học chất lỏng, bao gồm hệ Navier-Stokes-Voigt và hệ Kelvin-Voigt-Brinkman-Forchheimer. Dáng điệu tiệm cận nghiệm của lớp phương trình parabolic suy biến ngẫu nhiên, của hệ Navier-Stokes-Voigt ngẫu nhiên và của hệ Kelvin-Voigt-Brinkman-Forchheimer ngẫu nhiên.

 • 01050003207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2016)

 • Chương 1. Các kiến thức cơ bản. Trong chương này, tác giả sẽ nhắc lại và chứng minh hai bất đẳng thức kinh điển là bất đẳng thức AM–GM, bất đẳng thức Bunhia–Cauchy –Schwart (B –C –S), cùng với đó là các bất đẳng thức Minkowski, bất đẳng thức giá trị tuyệt đối và một số bổ đề bất đẳng thức hay được sửdụng trong chương trình Trung học phổ thông mà tác giả đề cập tới trong các chương tiếp theo của luận văn. Chương 2. Sử dụng bất đẳng thức để sáng tách hệ phương trình. Trong chương này tác giả sẽ sử dụng các bất đẳng thức đã được nhắc lại ởchương 1 để sáng tác các bài toán hệ phương trình. Mục đích chương này giúp người đọc dần được làm quen với ý tưởng của người ra để qua đó giúp việc gi...

 • 01050003393(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2016)

 • Bất đẳng thức, bất phương trình là một trong những phần quan trọng của chương trình toán phổ thông và những bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình thường là các bài toán khó đòi hỏi tính tư duy và sáng tạo cao. Các bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình là các bài toán luôn có mặt ở hầu hết các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, các đề thi Olympic Toán quốc tế. Để giải một bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình có rất nhiều cách khác nhau và không có phương pháp nào là vạn năng để giải quyết mọi bài toán.Tuy nhiên, phương pháp sử dụng đạo hàm và các tính chất của hàm số là một công cụ hữu hiệu để giải các bài toán về tìm điều kiện của tham số để một phương t...