Browsing by Subject 515.26

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050004015.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Việt Anh;  Advisor: Lê, Dũng Mưu (2018)

  • Luận án đề xuất phương pháp giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán chấp nhận tách suy rộng bao gồm: - phương pháp giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán điểm bất động tách của các ánh xạ không giãn; - phương pháp giải bất đẳng thức biến phân hai cấp với ánh xạ đơn điệu mạnh ở bài toán trên và ánh xạ giả đơn điệu ở bài toán dưới; - phương pháp giải bất đẳng thức biến phân tách hai cấp với ánh xạ đơn điệu mạnh ở bài toán trên và các ánh xạ giả đơn điệu ở bài toán dưới; - phương pháp song song để giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán chấp nhận tách đa tập hợp; - phương pháp đạo hàm tăng cường để tìm nghiệm có chuẩn nhỏ nhất ...

Browsing by Subject 515.26

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050004015.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Việt Anh;  Advisor: Lê, Dũng Mưu (2018)

  • Luận án đề xuất phương pháp giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán chấp nhận tách suy rộng bao gồm: - phương pháp giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán điểm bất động tách của các ánh xạ không giãn; - phương pháp giải bất đẳng thức biến phân hai cấp với ánh xạ đơn điệu mạnh ở bài toán trên và ánh xạ giả đơn điệu ở bài toán dưới; - phương pháp giải bất đẳng thức biến phân tách hai cấp với ánh xạ đơn điệu mạnh ở bài toán trên và các ánh xạ giả đơn điệu ở bài toán dưới; - phương pháp song song để giải bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của bài toán chấp nhận tách đa tập hợp; - phương pháp đạo hàm tăng cường để tìm nghiệm có chuẩn nhỏ nhất ...