Browsing by Subject 515.55

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003272.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lã, Hồng Hải Lâm;  Advisor: Lê, Đình Định (2016)

  • Luận văn Nêu các định nghĩa, định lý, các tính chất cơ bản của đa thức về các vấn đề: Phép chia đa thức, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, nghiệm của đa thức, đạo hàm đa thức và phương trình hàm đa thức. Luận văn đã đề cập đến một số bài toán tổng hợp về đa thức trong các đề thi học sinh giỏi như đề thi học sinh giỏi Quốc Gia, Olympic 30/4.

Browsing by Subject 515.55

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003272.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lã, Hồng Hải Lâm;  Advisor: Lê, Đình Định (2016)

  • Luận văn Nêu các định nghĩa, định lý, các tính chất cơ bản của đa thức về các vấn đề: Phép chia đa thức, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, nghiệm của đa thức, đạo hàm đa thức và phương trình hàm đa thức. Luận văn đã đề cập đến một số bài toán tổng hợp về đa thức trong các đề thi học sinh giỏi như đề thi học sinh giỏi Quốc Gia, Olympic 30/4.