Browsing by Subject 515.7

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 318.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: MacCluer, Barbara D. (2009)

 • This text is intended for a one-semester introductory course in functional analysis for graduate students and well-prepared advanced undergraduates in mathematics and related fields. It is also suitable for self-study, and could be used for an independent reading course for undergraduates preparing to start graduate school. While this book is relatively short, the author has not sacrificed detail. Arguments are presented in full, and many examples are discussed, making the book ideal for the reader who may be learning the material on his or her own, without the benefit of a formal course or instructor. Each chapter concludes with an extensive collection of exercises. The choice of t...

 • 01050003496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hương Liên;  Advisor: Vũ, Nhật Huy (2017)

 • Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: ước lượng tích phân dao động. Chương 3: Đánh giá chuẩn của toán tử dao động Tích phân dao động đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà Toán học và các nhà Vật lý từ khi xuất hiện công trình Théorie Analytique de la Chaleur của Joseph Fourier vào năm 1822. Nhiều bài toán Lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, hình học đại số, lý thuyết xác suất, lý thuyết số; các bài toán về quang học, âm học, cơ học lượng tử,... đều có thể đưa về việc nghiên cứu các tích phân dao động. Mặc dù bài toán này đã có từ lâu, nhưng do phạm vi ứng dụng rộng lớn của nó, nên đến nay vẫn có nhiều nhà Toán học quan tâm nghiên cứu nó và đã thu được nhiều kết quả qua...

 • 2673.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Biane, Philippe; Bouten, Luc; Cipriani, Fabio; Konno, Norio; Privault, Nicolas; Xu Quanhua (2008)

 • Potential Theory in Classical Probability -- Introduction to Random Walks on Noncommutative Spaces -- Interactions between Quantum Probability and Operator Space Theory -- Dirichlet Forms on Noncommutative Spaces -- Applications of Quantum Stochastic Processes in Quantum Optics -- Quantum Walks...

 • 01050003501.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Lý Vinh Hạnh;  Advisor: Đỗ, Đức Thuận (2017)

 • Chương 1. Trình bày tính điều khiển được của hệ tuyến tính liên tục và rờirạc không có trễ- Đối với hệ điều khiển tuyến tính liên tục: Luận văn đưa ra các khái niệm điềukhiển được và các đặc trưng cho tính điều khiển được.- Đối với hệ điều khiển tuyến tính rời rạc: Luận văn đề cập đến mô hình rờirạc và các khái niệm liên quan đồng thời nêu các đặc trưng cho tính điềukhiển được của hệ đang nghiên cứu. Chương 2. Trình bày nội dung chính của luận văn là tính điều khiển đươccủa hệ tuyến tính rời rạc có trễ, bao gồm, Khái niệm điều khiển được tương đối- Đặc trưng cho tính điều khiển được tương đối- Dạng của hàm điều khiển được

Browsing by Subject 515.7

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 318.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: MacCluer, Barbara D. (2009)

 • This text is intended for a one-semester introductory course in functional analysis for graduate students and well-prepared advanced undergraduates in mathematics and related fields. It is also suitable for self-study, and could be used for an independent reading course for undergraduates preparing to start graduate school. While this book is relatively short, the author has not sacrificed detail. Arguments are presented in full, and many examples are discussed, making the book ideal for the reader who may be learning the material on his or her own, without the benefit of a formal course or instructor. Each chapter concludes with an extensive collection of exercises. The choice of t...

 • 01050003496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hương Liên;  Advisor: Vũ, Nhật Huy (2017)

 • Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: ước lượng tích phân dao động. Chương 3: Đánh giá chuẩn của toán tử dao động Tích phân dao động đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà Toán học và các nhà Vật lý từ khi xuất hiện công trình Théorie Analytique de la Chaleur của Joseph Fourier vào năm 1822. Nhiều bài toán Lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, hình học đại số, lý thuyết xác suất, lý thuyết số; các bài toán về quang học, âm học, cơ học lượng tử,... đều có thể đưa về việc nghiên cứu các tích phân dao động. Mặc dù bài toán này đã có từ lâu, nhưng do phạm vi ứng dụng rộng lớn của nó, nên đến nay vẫn có nhiều nhà Toán học quan tâm nghiên cứu nó và đã thu được nhiều kết quả qua...

 • 2673.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Biane, Philippe; Bouten, Luc; Cipriani, Fabio; Konno, Norio; Privault, Nicolas; Xu Quanhua (2008)

 • Potential Theory in Classical Probability -- Introduction to Random Walks on Noncommutative Spaces -- Interactions between Quantum Probability and Operator Space Theory -- Dirichlet Forms on Noncommutative Spaces -- Applications of Quantum Stochastic Processes in Quantum Optics -- Quantum Walks...

 • 01050003501.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Lý Vinh Hạnh;  Advisor: Đỗ, Đức Thuận (2017)

 • Chương 1. Trình bày tính điều khiển được của hệ tuyến tính liên tục và rờirạc không có trễ- Đối với hệ điều khiển tuyến tính liên tục: Luận văn đưa ra các khái niệm điềukhiển được và các đặc trưng cho tính điều khiển được.- Đối với hệ điều khiển tuyến tính rời rạc: Luận văn đề cập đến mô hình rờirạc và các khái niệm liên quan đồng thời nêu các đặc trưng cho tính điềukhiển được của hệ đang nghiên cứu. Chương 2. Trình bày nội dung chính của luận văn là tính điều khiển đươccủa hệ tuyến tính rời rạc có trễ, bao gồm, Khái niệm điều khiển được tương đối- Đặc trưng cho tính điều khiển được tương đối- Dạng của hàm điều khiển được