Browsing by Subject 515.723

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003149.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Quế Hường;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2016)

  • Trình bày một số khái niệm và kiến thức bổ trợ. Phân tích bài toán giá trị biên Hilbert cho nhiều miền đơn liên, khảo sát nghiệm của bài toán thuần nhất, bài toán không thuần nhất, bài toán cho miền trong và miền ngoài đứng tròn đơn và thông qua thừa số chính quy hóa và chỉ số của hàm. Phương trình tích phân kỳ dị với nhân Hilbert.

Browsing by Subject 515.723

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003149.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Quế Hường;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2016)

  • Trình bày một số khái niệm và kiến thức bổ trợ. Phân tích bài toán giá trị biên Hilbert cho nhiều miền đơn liên, khảo sát nghiệm của bài toán thuần nhất, bài toán không thuần nhất, bài toán cho miền trong và miền ngoài đứng tròn đơn và thông qua thừa số chính quy hóa và chỉ số của hàm. Phương trình tích phân kỳ dị với nhân Hilbert.