Browsing by Subject 516.13

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050002486.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Minh Hải;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2020-03-19)

  • Chương 1. Trình bày một số lý thuyết về bài toán phủ hình và cách giải những bài toán dạng đó. Chương 2. Trình bày về các bài toán đồ thị, tô màu và một số bài toán thuộc dạng này được sử dụng trong các kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Chương 3. Trình bày về nguyên lý cực hạn và các bài toán hình học tổ hợp sử dụng nguyên lí cực hạn.

Browsing by Subject 516.13

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050002486.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Minh Hải;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2020-03-19)

  • Chương 1. Trình bày một số lý thuyết về bài toán phủ hình và cách giải những bài toán dạng đó. Chương 2. Trình bày về các bài toán đồ thị, tô màu và một số bài toán thuộc dạng này được sử dụng trong các kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Chương 3. Trình bày về nguyên lý cực hạn và các bài toán hình học tổ hợp sử dụng nguyên lí cực hạn.