Browsing by Subject 516.158

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001329.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Giang Thành;  Advisor: Tạ, Duy Phượng (2013)

  • Luận văn gồm hai chương: Chương 1 trình bày tổng quan về giả thuyết Erdos-Szekeres. Chương 2 trình bày cách chứng minh E(6) ≤ ES(9) của Gerken (năm 2008).

Browsing by Subject 516.158

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001329.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Giang Thành;  Advisor: Tạ, Duy Phượng (2013)

  • Luận văn gồm hai chương: Chương 1 trình bày tổng quan về giả thuyết Erdos-Szekeres. Chương 2 trình bày cách chứng minh E(6) ≤ ES(9) của Gerken (năm 2008).