Browsing by Subject 580

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050004226.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Văn Hoàn;  Advisor: Bùi, Văn Thanh; Nguyễn, Thị Kim Thanh (2018)

  • “Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của dân tộc thái ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa” với những mục tiêu sau: Lập danh lục những loài cây thuốc được đồng bào dân tộc Thái ở huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá sử dụng. Tổng hợp kinh nghiệm sử dụng cây thuốc và ghi nhận một số bài thuốc của đồng bào Thái ở huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Browsing by Subject 580

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050004226.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Văn Hoàn;  Advisor: Bùi, Văn Thanh; Nguyễn, Thị Kim Thanh (2018)

  • “Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của dân tộc thái ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa” với những mục tiêu sau: Lập danh lục những loài cây thuốc được đồng bào dân tộc Thái ở huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá sử dụng. Tổng hợp kinh nghiệm sử dụng cây thuốc và ghi nhận một số bài thuốc của đồng bào Thái ở huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá.