Browsing by Subject 5S

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02741.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đăng Minh; Đỗ, Thị Cúc; Tạ, Thị Hương Giang; Hoàng, Thị Thu Hà (2013)

  • 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) là một phương pháp quản lý hữu ích giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (DNSXNVV) hạn chế lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng nhưquốc tế. Tuy nhiên, sốlượng DNSXNVV ởViệt Nam có thểtiếp cận và áp dụng phương pháp này còn rất nhỏ, ước tính dưới 1%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã áp dụng 5S vẫn còn ởtrong giai đoạn đầu, chủyếu thực hiện 3S/5S. Thông qua khảo sát 52 DNSXNVV ởViệt Nam, nghiên cứu này đã chỉra thực trạng áp dụng 5S tại các doanh nghiệp Việt Nam, nguyên nhân chính và đề xuất một sốkhuyến nghịnhằm phát triển 5S tại ...

Browsing by Subject 5S

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02741.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đăng Minh; Đỗ, Thị Cúc; Tạ, Thị Hương Giang; Hoàng, Thị Thu Hà (2013)

  • 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) là một phương pháp quản lý hữu ích giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (DNSXNVV) hạn chế lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng nhưquốc tế. Tuy nhiên, sốlượng DNSXNVV ởViệt Nam có thểtiếp cận và áp dụng phương pháp này còn rất nhỏ, ước tính dưới 1%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã áp dụng 5S vẫn còn ởtrong giai đoạn đầu, chủyếu thực hiện 3S/5S. Thông qua khảo sát 52 DNSXNVV ởViệt Nam, nghiên cứu này đã chỉra thực trạng áp dụng 5S tại các doanh nghiệp Việt Nam, nguyên nhân chính và đề xuất một sốkhuyến nghịnhằm phát triển 5S tại ...