Browsing by Subject 6-2-1959

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 326(2003-1)_p37-50.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Diệp, Đình Hoa (2002)

  • Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên của nhân dân tỉnh Bình Định , còn là cuộc đồng khởi đầu tiên trong phong trào phương án triển khai các lượng lượng chính trị, quan sự, kinh tế, định vận , có sự phân công phân nghiệm rõ ràng , đề ra những phương án dự phòng mọi khả năng bất trắc có thể xảy ra để đảm bảo sự tất yếu thắng lợi.

Browsing by Subject 6-2-1959

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 326(2003-1)_p37-50.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Diệp, Đình Hoa (2002)

  • Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên của nhân dân tỉnh Bình Định , còn là cuộc đồng khởi đầu tiên trong phong trào phương án triển khai các lượng lượng chính trị, quan sự, kinh tế, định vận , có sự phân công phân nghiệm rõ ràng , đề ra những phương án dự phòng mọi khả năng bất trắc có thể xảy ra để đảm bảo sự tất yếu thắng lợi.