Browsing by Subject 628

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050004312.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Vũ, Năng Nam;  Advisor: Nguyễn, Đức Hùng; Trần, Văn Quy (2019)

  • Nội dung nghiên cứu bao gồm: khả năng tạo nano sắt bằng phản ứng điện hóa cao áp một chiều sử dụng điện cực sắt; Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng (điện áp, khoảng cách điện cực, diện tích anot, pH, nồng độ xanh methylen, thời gian phản ứng) đến hiệu quả quá trình oxy hóa xanh methylen bằng phản ứng điện hóa cao áp một chiều sử dụng điện cực sắt; Đánh giá khả năng oxy hóa xanh methylen của phản ứng điện hóa cao áp một chiều sử dụng điện cực sắt. Thử nghiệm xử lý mẫu nước thải dệt nhuộm thực tế được lấy ở hộ gia đình nhuộm vải thủ công Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Browsing by Subject 628

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050004312.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Vũ, Năng Nam;  Advisor: Nguyễn, Đức Hùng; Trần, Văn Quy (2019)

  • Nội dung nghiên cứu bao gồm: khả năng tạo nano sắt bằng phản ứng điện hóa cao áp một chiều sử dụng điện cực sắt; Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng (điện áp, khoảng cách điện cực, diện tích anot, pH, nồng độ xanh methylen, thời gian phản ứng) đến hiệu quả quá trình oxy hóa xanh methylen bằng phản ứng điện hóa cao áp một chiều sử dụng điện cực sắt; Đánh giá khả năng oxy hóa xanh methylen của phản ứng điện hóa cao áp một chiều sử dụng điện cực sắt. Thử nghiệm xử lý mẫu nước thải dệt nhuộm thực tế được lấy ở hộ gia đình nhuộm vải thủ công Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội