Browsing by Subject 628.112

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050004199.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Phạm, Văn Thủy Hiếu, 1982-;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hải (2019)

  • Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và nhu cầu sử dụng nước sông Thái Bình của các ngành kinh tế và dân sinh; Xác định được tên nguồn thải, khối lượng xả thải, vị trí các điểm xả thải, phân loại mức độ ô nhiễm củacác nguồn thải chính và tình hình quản lý, xử lý các nguồn xả thải này ra dòng chính sông Thái Bình; Xác định được các vùng ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, đánh giá chất lượng nước sông theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo mục đích sử dụng; Các giải pháp quản lý nguồn thải và cải thiện tình trạng ô nhiễm nước trên dòng chảy chính sông Thái Bình.

Browsing by Subject 628.112

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050004199.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Phạm, Văn Thủy Hiếu, 1982-;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hải (2019)

  • Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và nhu cầu sử dụng nước sông Thái Bình của các ngành kinh tế và dân sinh; Xác định được tên nguồn thải, khối lượng xả thải, vị trí các điểm xả thải, phân loại mức độ ô nhiễm củacác nguồn thải chính và tình hình quản lý, xử lý các nguồn xả thải này ra dòng chính sông Thái Bình; Xác định được các vùng ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, đánh giá chất lượng nước sông theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo mục đích sử dụng; Các giải pháp quản lý nguồn thải và cải thiện tình trạng ô nhiễm nước trên dòng chảy chính sông Thái Bình.