Browsing by Subject 628.162

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003063.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Phạm, Thị Dương;  Advisor: Nguyễn, Văn Nội (2016)

  • Chương 1. Tổng quan trình bày chi tiết quá trình Fenton, quá trình quang Fenton và quá trình Fenton xúc tác dị thể; đề cập đến các hệ xúc tác quang hóa phổ biến, đặc biệt là xúc tác quang hóa TiO2, nguyên lý cơ bản của xúc tác quang hóa, ứng dụng của TiO2 làm xúc tác quang hóa, biến tính TiO2 tăng hiệu quả quang xúc tác; Giới thiệu về chất mang diatomit, các phương pháp đưa TiO2 lên chất mang này. Phần này cũng trình bày nội dung về inmenit và các phương pháp biến tính inmenit để thu được vật liệu rắn chứa TiO2 dưới dạng anatas; tổng quan giới thiệu về một số phẩm nhuộm màu vàng trong ngành dệt nhuộm và các phương pháp xử lý. Dựa trên tổng quan tài liệu, chúng tôi có cơ sở lý luận vữ...

Browsing by Subject 628.162

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003063.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Phạm, Thị Dương;  Advisor: Nguyễn, Văn Nội (2016)

  • Chương 1. Tổng quan trình bày chi tiết quá trình Fenton, quá trình quang Fenton và quá trình Fenton xúc tác dị thể; đề cập đến các hệ xúc tác quang hóa phổ biến, đặc biệt là xúc tác quang hóa TiO2, nguyên lý cơ bản của xúc tác quang hóa, ứng dụng của TiO2 làm xúc tác quang hóa, biến tính TiO2 tăng hiệu quả quang xúc tác; Giới thiệu về chất mang diatomit, các phương pháp đưa TiO2 lên chất mang này. Phần này cũng trình bày nội dung về inmenit và các phương pháp biến tính inmenit để thu được vật liệu rắn chứa TiO2 dưới dạng anatas; tổng quan giới thiệu về một số phẩm nhuộm màu vàng trong ngành dệt nhuộm và các phương pháp xử lý. Dựa trên tổng quan tài liệu, chúng tôi có cơ sở lý luận vữ...