Browsing by Subject 628.3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050001395.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vinh;  Advisor: Nguyễn, Văn Nội (2013)

 • Titan dioxit là một trong những chất xúc tác quang bán dẫn được sử dụng để xúc tác phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước và không khí. Nhờ đặc tính lí hóa ổn định, hoạt tính xúc tác cao, giá thành thấp và dễ tổng hợp nên titan dioxit được ứng dụng rộng rãi. Do titan dioxit ở dạng anatase có mức năng lượng vùng dẫn khoảng 3,2eV nên chỉ thể hiện hoạt tính xúc tác dưới tác dụng của bức xạ UV. Vì vậy, hoạt tính xúc tác của TiO2 dưới bức xạ mặt trời bị hạn chế (bức xạ mặt trời chỉ có 3 – 5% bức xạ UV). Do đó, cần có những nghiên cứu để gia tăng hiệu quả xúc tác quang hoá của titan dioxit trong vùng ánh sáng khả kiến. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để cải thiện hoạt tín...

 • 01050001375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tuấn Dương;  Advisor: Nguyễn, Văn Nội (2013)

 • Vật liệu TiO2 đã được cấy thêm N, S với tỷ lệ về số mol N,S so với Titan lần lượt là 1:2; 1:3; 1:4 và nung ở các nhiệt độ khác nhau thu được các vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 pha tạp N,S. Đã chống lên sét Bentonite bằng Titan cấy thêm N,S thu được vật liệu xúc tác quang hóa TiO2-N-S/Bent. Nghiên cứu hoạt tính quang hóa và khả năng xử lý phẩm màu DB 71, RR 261 của vật liệu TiO2 pha tạp N,S; vật liệu TiO2-N-S/Bent.Đã tổng hợp thành công vật liệu TiO2 cấy thêm N, S theo các tỷ lệ về số mol Ti:S khác nhau và theo các nhiệt độ nung khác nhau bằng phương pháp sol-gel. Qua kết quả phổ XRD cho thấy: Khi nung ở các nhiệt độ từ 3500C đến 5500C thì sự pha tạp N, S đã làm hạn chế sự chuyển pha ...

Browsing by Subject 628.3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050001395.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vinh;  Advisor: Nguyễn, Văn Nội (2013)

 • Titan dioxit là một trong những chất xúc tác quang bán dẫn được sử dụng để xúc tác phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước và không khí. Nhờ đặc tính lí hóa ổn định, hoạt tính xúc tác cao, giá thành thấp và dễ tổng hợp nên titan dioxit được ứng dụng rộng rãi. Do titan dioxit ở dạng anatase có mức năng lượng vùng dẫn khoảng 3,2eV nên chỉ thể hiện hoạt tính xúc tác dưới tác dụng của bức xạ UV. Vì vậy, hoạt tính xúc tác của TiO2 dưới bức xạ mặt trời bị hạn chế (bức xạ mặt trời chỉ có 3 – 5% bức xạ UV). Do đó, cần có những nghiên cứu để gia tăng hiệu quả xúc tác quang hoá của titan dioxit trong vùng ánh sáng khả kiến. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để cải thiện hoạt tín...

 • 01050001375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tuấn Dương;  Advisor: Nguyễn, Văn Nội (2013)

 • Vật liệu TiO2 đã được cấy thêm N, S với tỷ lệ về số mol N,S so với Titan lần lượt là 1:2; 1:3; 1:4 và nung ở các nhiệt độ khác nhau thu được các vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 pha tạp N,S. Đã chống lên sét Bentonite bằng Titan cấy thêm N,S thu được vật liệu xúc tác quang hóa TiO2-N-S/Bent. Nghiên cứu hoạt tính quang hóa và khả năng xử lý phẩm màu DB 71, RR 261 của vật liệu TiO2 pha tạp N,S; vật liệu TiO2-N-S/Bent.Đã tổng hợp thành công vật liệu TiO2 cấy thêm N, S theo các tỷ lệ về số mol Ti:S khác nhau và theo các nhiệt độ nung khác nhau bằng phương pháp sol-gel. Qua kết quả phổ XRD cho thấy: Khi nung ở các nhiệt độ từ 3500C đến 5500C thì sự pha tạp N, S đã làm hạn chế sự chuyển pha ...