Browsing by Subject Abe, Kobo,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005553.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thực;  Advisor: Nguyễn, Đức Ninh (2018)

  • - Luận án đã khảo sát một số lượng lớn các tư liệu nghiên cứu của Nhật Bản, thế giới và Việt Nam về đề tài thân phận con người trong sáng tác của hai nhà văn Abe Kobo và Oe Kenzaburo. Hệ thống tư liệu sử dụng cho công việc tổng thuật là cập nhật mới nhất cho đến thời điểm hiện tại. - Luận án đã nêu và phân tích kỹ lưỡng về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài làm cơ sở tiến hành nghiên cứu những vấn đề chính của luận án như về thân phận con người, triết học hiện sinh, bối cảnh Nhật Bản thời hậu chiến, tiếp cận dưới góc độ so sánh. - Luận án đã phân tích và làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt cơ bản về vấn đề thân phận con người trong các sáng tác tiêu biểu của hai tác giả và ...

Browsing by Subject Abe, Kobo,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005553.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thực;  Advisor: Nguyễn, Đức Ninh (2018)

  • - Luận án đã khảo sát một số lượng lớn các tư liệu nghiên cứu của Nhật Bản, thế giới và Việt Nam về đề tài thân phận con người trong sáng tác của hai nhà văn Abe Kobo và Oe Kenzaburo. Hệ thống tư liệu sử dụng cho công việc tổng thuật là cập nhật mới nhất cho đến thời điểm hiện tại. - Luận án đã nêu và phân tích kỹ lưỡng về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài làm cơ sở tiến hành nghiên cứu những vấn đề chính của luận án như về thân phận con người, triết học hiện sinh, bối cảnh Nhật Bản thời hậu chiến, tiếp cận dưới góc độ so sánh. - Luận án đã phân tích và làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt cơ bản về vấn đề thân phận con người trong các sáng tác tiêu biểu của hai tác giả và ...