Browsing by Subject Albert Camus

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_01196.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Lộc, Phương Thủy (2008)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về biểu tượng nghệ thuật cũng như vai trò của nó trong ba tác phẩm của tác giả Albert Camus là Kẻ xa lạ, Dịch hạch, Sa đọa. Khảo sát và phân tích ba tiểu thuyết trên để làm sáng tỏ tính biểu tượng là một nét phong cách nghệ thuật độc đáo của Camus, đó là biểu tượng về không gian, thời gian và một số hình ảnh biểu tượng khác. Khẳng định vai trò của biểu tượng nghệ thuật trong việc thể hiện tính cách nhân vật và tư tưởng tác giả trong các tiểu thuyết của Camus. Trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý cho độc giả về cách đọc biểu tượng đối với các tiểu thuyết của nhà văn Camus nói riêng và tiểu thuyết phương Tây hiện đại nói chung.

 • V_L2_01196_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Lộc, Phương Thủy (2008)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về biểu tượng nghệ thuật cũng như vai trò của nó trong ba tác phẩm của tác giả Albert Camus là Kẻ xa lạ, Dịch hạch, Sa đọa. Khảo sát và phân tích ba tiểu thuyết trên để làm sáng tỏ tính biểu tượng là một nét phong (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • LÊ THỊ PHƯƠNG LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lê, Thị Phương Lan (2018-04-16)

 • Nghiên cưu nay nhằm mục đích lam rõ một sô cac yêu tô chính cấu thanh nên tinh cảm phi lý va cac phương tiên biêu đat loai tinh cảm nay trong tac phẩm “Kẻ xa la“ của nha văn Albert Camus. Nghiên cưu tập trung phân tích sự thờ ơ, lãnh đam, xa la vơi cac quy tắc xã hội của nhân vật Meursault va cảm xúc của cac nhân vật khac vê con người “xa la” nay. Đê lam đươc điêu đo, chúng tôi đồng thời dựa vao cac nghiên cưu phê binh văn hoc vê tac giả Albert Camus va triêt lý phi lý thê hiên trong tiêu thuyêt “Kẻ xa la“ va cac nghiên cưu ngôn ngư hoc vê phương tiên biêu đat tinh cảm va cảm xúc trong diễn ngôn văn hoc. Bai viêt đã chỉ ra rằng tinh cảm phi lý đươc thê hiên thông qua viêc phân t...

Browsing by Subject Albert Camus

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_01196.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Lộc, Phương Thủy (2008)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về biểu tượng nghệ thuật cũng như vai trò của nó trong ba tác phẩm của tác giả Albert Camus là Kẻ xa lạ, Dịch hạch, Sa đọa. Khảo sát và phân tích ba tiểu thuyết trên để làm sáng tỏ tính biểu tượng là một nét phong cách nghệ thuật độc đáo của Camus, đó là biểu tượng về không gian, thời gian và một số hình ảnh biểu tượng khác. Khẳng định vai trò của biểu tượng nghệ thuật trong việc thể hiện tính cách nhân vật và tư tưởng tác giả trong các tiểu thuyết của Camus. Trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý cho độc giả về cách đọc biểu tượng đối với các tiểu thuyết của nhà văn Camus nói riêng và tiểu thuyết phương Tây hiện đại nói chung.

 • V_L2_01196_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Lộc, Phương Thủy (2008)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về biểu tượng nghệ thuật cũng như vai trò của nó trong ba tác phẩm của tác giả Albert Camus là Kẻ xa lạ, Dịch hạch, Sa đọa. Khảo sát và phân tích ba tiểu thuyết trên để làm sáng tỏ tính biểu tượng là một nét phong (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • LÊ THỊ PHƯƠNG LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lê, Thị Phương Lan (2018-04-16)

 • Nghiên cưu nay nhằm mục đích lam rõ một sô cac yêu tô chính cấu thanh nên tinh cảm phi lý va cac phương tiên biêu đat loai tinh cảm nay trong tac phẩm “Kẻ xa la“ của nha văn Albert Camus. Nghiên cưu tập trung phân tích sự thờ ơ, lãnh đam, xa la vơi cac quy tắc xã hội của nhân vật Meursault va cảm xúc của cac nhân vật khac vê con người “xa la” nay. Đê lam đươc điêu đo, chúng tôi đồng thời dựa vao cac nghiên cưu phê binh văn hoc vê tac giả Albert Camus va triêt lý phi lý thê hiên trong tiêu thuyêt “Kẻ xa la“ va cac nghiên cưu ngôn ngư hoc vê phương tiên biêu đat tinh cảm va cảm xúc trong diễn ngôn văn hoc. Bai viêt đã chỉ ra rằng tinh cảm phi lý đươc thê hiên thông qua viêc phân t...