Browsing by Subject Aldehyde

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 23. Phan Thị Hương.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Hương;  Advisor: Dương, Hải Thuận (2017)

  • Theo TCVN 8008:2009, độ cồn có thể được xác định theo phương pháp sử dụng máy đo tỷ trọng hoặc sử dụng cồn kế. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất chưa có máy đo tỷ trọng nên nghiên cứu chỉ tiến hành theo một phương pháp là sử dụng cồn kế. Độ cồn xác định theo phương pháp sử dụng cồn kế có thể có sai số trong quá trình đo do: khắc vạch trên cồn kế và nhiệt kế là 0,5; nhiệt độ trong bảng tra độ cồn là số nguyên phải làm tròn số; nhiệt độ không đảm bảo trong quá trình đo; sai số chủ quan khi đọc kết quả trên cồn kế và nhiệt kế,… nhưng có ưu điểm là thực hiện nhanh và đơn giản.

Browsing by Subject Aldehyde

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 23. Phan Thị Hương.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Hương;  Advisor: Dương, Hải Thuận (2017)

  • Theo TCVN 8008:2009, độ cồn có thể được xác định theo phương pháp sử dụng máy đo tỷ trọng hoặc sử dụng cồn kế. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất chưa có máy đo tỷ trọng nên nghiên cứu chỉ tiến hành theo một phương pháp là sử dụng cồn kế. Độ cồn xác định theo phương pháp sử dụng cồn kế có thể có sai số trong quá trình đo do: khắc vạch trên cồn kế và nhiệt kế là 0,5; nhiệt độ trong bảng tra độ cồn là số nguyên phải làm tròn số; nhiệt độ không đảm bảo trong quá trình đo; sai số chủ quan khi đọc kết quả trên cồn kế và nhiệt kế,… nhưng có ưu điểm là thực hiện nhanh và đơn giản.