Browsing by Subject Axit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050000983_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Đức;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2013)

 • Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu ứng dụng của polyme dùng trong tá dược; trùng hợp gốc tự do các phương pháp trùng hợp và đồng trùng hợp; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đồng trùng hợp; đồng trùng hợp axit metacrylic và metyl metacrylat. Trình bày thực nghiệm; Tìm hiểu kết quả thực nghiệm: các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình phản ứng; nghiên cứu xác định hằng số đồng trùng hợp r1,r2; xác định khối lượng phân tử của copolyme MAA-MMA bằng phương pháp sắc ký thẩm thấu gel (GPC).; Electronic Resources

 • 01050000983.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Đức (2013)

 • Nghiên cứu ứng dụng của polyme dùng trong tá dược; trùng hợp gốc tự do các phương pháp trùng hợp và đồng trùng hợp; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đồng trùng hợp; đồng trùng hợp axit metacrylic và metyl metacrylat. Trình bày thực nghiệm; Tìm hiểu kết quả thực nghiệm: các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình phản ứng; nghiên cứu xác định hằng số đồng trùng hợp r1,r2; xác định khối lượng phân tử của copolyme MAA-MMA bằng phương pháp sắc ký thẩm thấu gel (GPC).

 • 01050000776.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Mai;  Advisor: Đào, Thị Lương (2012)

 • Tổng quan về axit phytic, phytate, phytase. Trình bày các phương pháp xác định hoạt tính enzyme phytase; Tuyển chọn chủng; Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng; Phương pháp phân loại; Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp cho khả năng sinh phytase của chủng vi sinh vật nghiên cứu; Thu hồi enzyme; Nghiên cứu enzyme phytase. Kết quả: Lần đầu tiên ở Việt Nam sử dụng trình tự đa gen (gyrA, rpoB, purH, polC, groEL và ADNr 16S) để phân loại chính xác đến dưới loài của chi Bacillus; Là đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về phytase bền nhiệt ở loài Bacillus amyloliquefaciens. Chủng vi khuẩn nghiên cứu là chủng an toàn, nên có thể được sử dụng trực tiếp trong thức ăn chăn nu...

Browsing by Subject Axit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050000983_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Đức;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2013)

 • Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu ứng dụng của polyme dùng trong tá dược; trùng hợp gốc tự do các phương pháp trùng hợp và đồng trùng hợp; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đồng trùng hợp; đồng trùng hợp axit metacrylic và metyl metacrylat. Trình bày thực nghiệm; Tìm hiểu kết quả thực nghiệm: các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình phản ứng; nghiên cứu xác định hằng số đồng trùng hợp r1,r2; xác định khối lượng phân tử của copolyme MAA-MMA bằng phương pháp sắc ký thẩm thấu gel (GPC).; Electronic Resources

 • 01050000983.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Đức (2013)

 • Nghiên cứu ứng dụng của polyme dùng trong tá dược; trùng hợp gốc tự do các phương pháp trùng hợp và đồng trùng hợp; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đồng trùng hợp; đồng trùng hợp axit metacrylic và metyl metacrylat. Trình bày thực nghiệm; Tìm hiểu kết quả thực nghiệm: các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình phản ứng; nghiên cứu xác định hằng số đồng trùng hợp r1,r2; xác định khối lượng phân tử của copolyme MAA-MMA bằng phương pháp sắc ký thẩm thấu gel (GPC).

 • 01050000776.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Mai;  Advisor: Đào, Thị Lương (2012)

 • Tổng quan về axit phytic, phytate, phytase. Trình bày các phương pháp xác định hoạt tính enzyme phytase; Tuyển chọn chủng; Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng; Phương pháp phân loại; Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp cho khả năng sinh phytase của chủng vi sinh vật nghiên cứu; Thu hồi enzyme; Nghiên cứu enzyme phytase. Kết quả: Lần đầu tiên ở Việt Nam sử dụng trình tự đa gen (gyrA, rpoB, purH, polC, groEL và ADNr 16S) để phân loại chính xác đến dưới loài của chi Bacillus; Là đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về phytase bền nhiệt ở loài Bacillus amyloliquefaciens. Chủng vi khuẩn nghiên cứu là chủng an toàn, nên có thể được sử dụng trực tiếp trong thức ăn chăn nu...